Kwalifikacja związana z kompetencjami sprzedażowymi włączona do ZSK

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył kolejną kwalifikację rynkową do ZSK - "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych".

Kwalifikacje związane z WCAG włączone do ZSK

Minister Cyfryzacji włączył do ZSK pięć kwalifikacji związanych ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Standard ten jest zbiorem zasad dotyczących dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii włączyło kolejną kwalifikację rynkową do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W systemie znalazła się kwalifikacja „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”.

Zaproszenie do współpracy przy przygotowaniu opisu kwalifikacji oraz wytycznych dotyczących walidacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji rynkowych i włączeniem ich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kolejne kwalifikacje z cyberbezpieczeństwa w ZSK

W ZSK pojawiły się kolejne trzy kwalifikacje rynkowe. Ministerstwo Cyfryzacji włączyło kwalifikacje związane z cyberbezpieczeństwem.

Zmiany w wysokości opłat za składane wnioski

Minister Edukacji i Nauki poinformował o zmianie wysokości opłat za złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej, za wpis na listę PZZJ i nadanie uprawnień do certyfikacji kwalifikacji rynkowej.

Trzy kwalifikacje związane z cyberbezpieczeństwem włączone do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne trzy kwalifikacje rynkowe. Wszystkie dotyczą spraw związanych z cyberbezpieczeństwem.

Kwalifikacja związana z poradnictwem obywatelskim włączona do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową. Tym razem kwalifikacja dotyczy "Prowadzenia ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami".

Cztery nowe kwalifikacje w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiły się kolejne cztery kwalifikacje rynnowe. Trzy z nich dotyczą branży IT, jedna z obszaru edukacji.