Zmiany w wysokości opłat za składane wnioski

Minister Edukacji i Nauki poinformował o zmianie wysokości opłat za złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej, za wpis na listę PZZJ i nadanie uprawnień do certyfikacji kwalifikacji rynkowej.

Od 16. stycznia 2021 poszczególne stawki wynoszą:

2218 zł – opłata za złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej [obwieszczenie]

2218 zł – opłata za wpisanie na listę Podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości [obwieszczenie]

11 090 zł – opłata za nadanie uprawnień do certyfikacji kwalifikacji rynkowej [obwieszczenie]

5 545 zł - opłata za wniosek dot. nadania uprawnień do certyfikacji, gdy zgłosiło się do włączenia daną kwalifikację rynkową [obwieszczenie]

 

Zmianie uległ także numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.

Aktualny numer rachunku Ministerstwa Edukacji i Nauki to:

22 1010 1010 0031 0222 3100 0000