×
Powołanie zespołu ekspertów

Informacje o powołanych zespołach ekspertów, których zadaniem jest przygotowanie rekomendacji
ws. poziomu PRK dla kwalifikacji rynkowych w ZSK.