Weź udział w rozpatrywaniu wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) wspiera wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Współpracuje m.in. z ministrami właściwymi, którzy po pozyskaniu uwag zainteresowanych środowisk i opinii specjalistów z danej dziedziny dokonują oceny wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK, a następnie organizują prace zespołów ekspertów. Zadaniem ekspertów jest przygotowanie rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do danej kwalifikacji. Dane w formularzu pozwolą IBE przekazywać Pani/Panu zaproszenia do udziału w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących ZSK, a także bieżące informacje np. o możliwościach udziału w trwających konsultacjach wniosków, o organizowanych przez poszczególne ministerstwa naborach specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin. Dodatkowe informacje na temat włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK są dostępne tutaj [link do animacji: https://www.youtube.com/watch?v=-nf3A3hG2y4].

* - pole obowiązkowe
Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Telefon:*
Informacje o Pani/Pana wykształceniu
(max 1200 znaków):*
Informacje o Pani/Pana doświadczeniu zawodowym
(max 1200 znaków):*
 
Proszę wybrać z listy dziedziny, w których Pani/Pan się specjalizuje*
 
Informacje dodatkowe:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, m.in. przechowywanie danych i wysyłkę powiadomień (pełna treść zgody):*