Wyszukiwarka źródeł finansowania walidacji

Poniżej wyszukasz projekty i działania, w ramach których możesz ubiegać się o dofinansowanie walidacji. Pamiętaj, że obecnie (II połowa 2022 r.) na poziomie kraju nie ma możliwości pozyskania funduszy przeznaczonych wprost na walidację. Jednak w wielu miejscach można szukać środków na pokrycie kosztów różnych działań, które składają się na ten proces. Niektóre programy pozwalają na sfinansowanie wsparcia doradcy, który może pomóc w przygotowaniu się do walidacji (co może odpowiadać tzw. etapowi identyfikowania efektów uczenia się). Inne są przeznaczone na sprawdzanie, czy ma się umiejętności wymagane do zdobycia danej kwalifikacji (świadectwa, dyplomy). Jeszcze inne dotyczą dofinansowywania szkolenia kończącego się walidacją.

Grafika IW

Filtry


według obszaru, w którym realizowane jest działanie

według celu na jaki chcesz pozyskać fundusze

według statusu osoby/instytucji poszukującej środków

według aktualnie prowadzonych naborów/rozpisanych konkursów

Baza źródeł finansowania

Źródło

Szczegóły wybranego źródła finansowania