Czym jest IC?

Instytucja certyfikująca (IC) to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Wydanie takiego certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy i umiejętności osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za organizację i przebieg tego procesu również odpowiada IC. Proces ten jest określany mianem walidacji. Samą walidację mogą przeprowadzać w imieniu IC również inne wyznaczone podmioty, tzw. instytucje walidujące (IW).

Kto może zostać IC?

Instytucją certyfikującą może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie kwalifikacji i nie ma zaległości podatkowych. Wymaga to również wniesienia opłaty. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda procedura nadawania uprawnień IC, a tutaj znajduje się lista kwalifikacji w stosunku do których można wnioskować o zostanie IC.

Grafika PZZJ

Jak zostać IC?

Podmioty zainteresowane składają wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – na odpowiednim formularzu. Wypełniony wniosek zawiera dane podmiotu oraz oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i składek. Wraz z wnioskiem konieczne jest również wniesienie opłaty*.

*Dla podmiotów, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji równocześnie z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji do ZSK, opłata wynosi połowę pełnej wysokości (wnosi się ją po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK).

Złożony wniosek podlega ocenie formalnej przeprowadzonej przez podmiot prowadzący rejestr. Poprawny formalnie wniosek jest przesyłany do ministra właściwego dla danej kwalifikacji. Jeżeli ocena wniosku jest pozytywna, minister nadaje uprawnienie do certyfikowania określonej kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnej. Instytucja Certyfikująca może rozpocząć walidację kandydatów i wydawanie certyfikatów dopiero wtedy, gdy minister właściwy podpisze umowę z Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), który monitoruje działania Instytucji Certyfikującej i prowadzi jej ewaluację zewnętrzną

Materiały pomocnicze:
1. Schemat nadawania uprawnień instytucji certyfikującej
2. Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji

Lista IC

Przypisanych do kwalifikacji rynkowych i po studiach podyplomowych.

Nazwa i adres IC Kwalifikacje
Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik
ul. Piłsudskiego 37A, 24-100 Puławy
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
Akademia Światłowodowa sp. z o.o.
ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa
Centrum CBT EDU Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa
Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
ul. Starzyńskiego 5, 72-100 Goleniów
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
Centrum Szkolenia Barmanów
ul. Hubala 5, 05-120 Legionowo
Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
CHIC Warsaw Sp. z o.o.
ul. al. Wilanowska 273, 02-730 Warszawa
CONS-MED Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 42, 81-436 Gdynia
Dariusz Zaremba Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w Krotoszynie
ul. Osadnicza 2A, 63-700 Krotoszyn
Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul. Warszawska 44, 15-077 Białystok
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Fundacja ECCC
ul. Beskidzka 51 A, 20-869 Lublin
Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
ul. Polanki 12, 80-308 Gdańsk
Fundacja Europa House
ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec
Fundacja Królowej Świętej Jadwigi
ul. al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
ul. Wita Stwosza 32, 02-661 Warszawa
Fundacja VCC
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18, 20-538 Lublin
Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa
Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice
Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
ul. Wielicka 42, 30-552 Kraków
ICVC CERTYFIKACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dźwigowa 3, 02-437 Warszawa
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa
Intchem Sp. z o.o.
ul. Leszno 8, 01-192 Warszawa
ITpass sp. z o.o.
ul. Osmańczyka 4, 54-058 Wrocław
Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej
ul. Dąbrowa 3, 26-001 Masłów
Kadry Turystyki Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47, 01-210 Warszawa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
ul. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Kinga Czamara Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych
ul. Solidarności 3, 38-300 Gorlice
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
Lean w medycynie sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Lovebike sp. z o.o.
ul. Trzech Sosen 6, 07-203 Popowo-Letnisko
Mechatronik Artur Grochowski
ul. Leopolda Lisa Kuli 103, 05-270 Marki
NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7, 62-052 Komorniki
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
Polska Izba Gospodarcza Czystości
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Polski Związek Kiteboardingu
ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa
Polski Związek Trenerów Personalnych
ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław
Polskie Centrum Mediacji
ul. Jagiellońska 58, 03-468 Warszawa
Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa
Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
ul. Św. Józefa 1, 50-329 Wrocław
PREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Józefa Hallera 22, 07-410 OSTROŁĘKA
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
ul. al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
SITE POLSKA
ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa
Stowarzyszenie Interim Managers
ul. Filtrowa 75, 02-032 Warszawa
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
ul. Marymoncka 71, 01-802 Warszawa
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna
Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny
ul. ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
VS DATA Witold Sobolewski
ul. Świętojańska 55, 81-391 Gdynia
Wydział Filozoficzno-Historyczny; Uniwersytet Łódzki
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny; Politechnika Łódzka
Wydział Turystyki i Rekreacji; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji; Politechnika Łódzka
Związek Biur Porad Obywatelskich
ul. Świętokrzyska 30, 00-116 Warszawa
Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa