Informacje o średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie z IC

źródło: kwartalne raporty instytucji certyfikujących przekazywane do podmiotu prowadzącego ZRK zgodnie z art. 65 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na portalu ZSK publikowane są kwartalne informacje o średnich wysokościach opłat za walidację i certyfikowanie poszczególnych kwalifikacji w instytucjach certyfikujących (IC), które uzyskały uprawnienia do wydawania certyfikatów. Średnia wysokość opłat za walidację i certyfikowanie może uwzględniać różny zakres indywidualnych walidacji, powtórną walidację (poprawki) oraz różnego rodzaju ulgi. Wartość 0 w kolumnie "Średni koszt" nie oznacza, że certyfikat jest darmowy, jedynie że nie została w tym kwartale sprawozdana średnia przez dane IC.

Publikowane poniżej informacje dotyczą kwartału od 2022-07-01 do 2022-09-30.

Grafika IC
Kwalifikacja Instytucja Certyfikująca Średni koszt