Informacje o średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie z IC

źródło: kwartalne raporty instytucji certyfikujących przekazywane do podmiotu prowadzącego ZRK zgodnie z art. 65 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na portalu ZSK publikowane są kwartalne informacje o średnich wysokościach opłat za walidację i certyfikowanie poszczególnych kwalifikacji w instytucjach certyfikujących (IC), które uzyskały uprawnienia do wydawania certyfikatów. Średnia wysokość opłat za walidację i certyfikowanie może uwzględniać różny zakres indywidualnych walidacji, powtórną walidację (poprawki) oraz różnego rodzaju ulgi. Instytucje Certyfikujące, które nie przesłały sprawozdania za podany kwartał, nie są uwzględnione w niniejszym zestawieniu.

Publikowane poniżej informacje dotyczą kwartału od 2022-07-01 do 2022-09-30.

Grafika IC
Kwalifikacja Instytucja Certyfikująca Średni koszt
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski 2460.00
Obsługa procesów księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy ICVC CERTYFIKACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0.00
Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office) Lean w medycynie sp. z o.o. 2500.00
Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Wspomaganie obsługi procesów księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Zarządzanie obsługą spraw kadrowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Obsługa platformy do nauczania zdalnego SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Zarządzanie procesami księgowymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Zarządzanie procesami płacowymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 1853.33
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Dariusz Zaremba Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w Krotoszynie 600.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Fundacja Europa House 0.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych 0.00
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 0.00
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży Centrum CBT EDU Sp. z o.o. 1000.00
Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 1000.00
Obsługa procesów księgowych Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 900.00
Zarządzanie procesami księgowymi Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1200.00
Wspomaganie obsługi procesów księgowych Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 800.00
Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika NOVOL Sp. z o.o. 1500.00
Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy NOVOL Sp. z o.o. 2000.00
Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy NOVOL Sp. z o.o. 2500.00
Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 500.00
Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 500.00
Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 1500.00
Obsługa procesów księgowych Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" 850.00
Projektowanie grafiki komputerowej Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" 1150.00
Wspomaganie obsługi procesów księgowych Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" 450.00
Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 1000.00
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji 1499.00
Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów Lovebike sp. z o.o. 6000.00
Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive SITE POLSKA 0.00
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 1500.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 900.00
Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej Akademia Światłowodowa sp. z o.o. 1080.00
Przygotowanie potraw grill i barbecue CONS-MED Sp. z o.o. 700.00
Przygotowanie deserów restauracyjnych Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik 0.00
Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik 0.00
Przygotowanie i wypiekanie pizzy Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik 0.00
Przygotowanie potraw grill i barbecue Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik 0.00
Zarządzanie pracą restauracji Agencja Promocji Pracy i Reklamy -Wschód- - Grzegorz Górnik 500.00
Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED 1968.00
Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia 1400.00
Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 600.00
Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe) Stowarzyszenie Interim Managers 0.00
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia ATENA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4500.00
Asystowanie w przygotowaniu potraw Fundacja VCC 3200.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Fundacja VCC 700.00
Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja VCC 2500.00
Montowanie stolarki budowlanej Fundacja VCC 3690.00
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D Fundacja VCC 2460.00
Projektowanie grafiki komputerowej Fundacja VCC 2200.00
Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych Fundacja VCC 3000.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Fundacja VCC 1200.00
Przygotowanie deserów restauracyjnych Fundacja VCC 3700.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 1500.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 1500.00
Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Fundacja Widzialni 1900.00
Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Fundacja Widzialni 2700.00
Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych Fundacja Widzialni 2700.00
Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych Fundacja Widzialni 3000.00
Wdrażanie dostępności w organizacji Fundacja Widzialni 2500.00
Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami Fundacja Widzialni 1900.00
Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca Francusko-Polska Izba Gospodarcza 900.00
Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec Francusko-Polska Izba Gospodarcza 1300.00
Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego 35.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Polskie Towarzystwo Informatyczne 403.46
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista Polskie Towarzystwo Informatyczne 2000.00
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer Polskie Towarzystwo Informatyczne 4000.00
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert Polskie Towarzystwo Informatyczne 5000.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Centrum Szkolenia Barmanów 990.00
Pilotowanie imprez turystycznych Kadry Turystyki Sp. z o.o. 0.00
Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD VS DATA Witold Sobolewski 3690.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 1500.00
Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego 0.00
Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości Polska Izba Gospodarcza Czystości 1500.00
Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego 0.00
Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego Fundacja VCC 2460.00
Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) Fundacja VCC 2200.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Fundacja VCC 3500.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych Fundacja VCC 3500.00
Prowadzenie obsługi biura Fundacja VCC 1250.00
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia Fundacja VCC 3500.00
Tworzenie witryn internetowych Fundacja VCC 2800.00
Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office) Fundacja VCC 3075.00
Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM Fundacja VCC 1950.00
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej 2700.00
Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej 2700.00
Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej 2700.00
Wykonywanie i montowanie więźb dachowych Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej 2700.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Konfederacja Lewiatan 1500.00
Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży CHIC Warsaw Sp. z o.o. 0.00
Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej CHIC Warsaw Sp. z o.o. 0.00
Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych CHIC Warsaw Sp. z o.o. 960.00
Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin CHIC Warsaw Sp. z o.o. 960.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy ITpass sp. z o.o. 290.00
Obsługa w turystyce zdrowotnej Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej 1500.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Polskie Centrum Mediacji 0.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych Polskie Centrum Mediacji 500.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych Polskie Centrum Mediacji 500.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 1500.00
Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych Intchem Sp. z o.o. 0.00
Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych Intchem Sp. z o.o. 0.00
Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle Intchem Sp. z o.o. 0.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała 200.00
Prowadzenie zajęć z kiteboardingu Polski Związek Kiteboardingu 300.00
Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu Polski Związek Kiteboardingu 0.00
Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu Polski Związek Kiteboardingu 300.00
Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori Fundacja Królowej Świętej Jadwigi 0.00
Prowadzenie procesu treningu personalnego Polski Związek Trenerów Personalnych 800.00
Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy Francusko-Polska Izba Gospodarcza 1100.00