Informacje o średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie z IC

źródło: kwartalne raporty instytucji certyfikujących przekazywane do podmiotu prowadzącego ZRK zgodnie z art. 65 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na portalu ZSK publikowane są kwartalne informacje o średnich wysokościach opłat za walidację i certyfikowanie poszczególnych kwalifikacji w instytucjach certyfikujących (IC), które uzyskały uprawnienia do wydawania certyfikatów. Średnia wysokość opłat za walidację i certyfikowanie może uwzględniać różny zakres indywidualnych walidacji, powtórną walidację (poprawki) oraz różnego rodzaju ulgi. Instytucje Certyfikujące, które nie przesłały sprawozdania za podany kwartał, nie są uwzględnione w niniejszym zestawieniu.

Publikowane poniżej informacje dotyczą kwartału od 2023-01-01 do 2023-03-31.

Grafika IC
Kwalifikacja Instytucja Certyfikująca Średni koszt
Montowanie stolarki budowlanej Fundacja VCC 3947.78
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Fundacja VCC 700.00
Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) Fundacja VCC 1925.00
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia Fundacja VCC 3157.16
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Fundacja VCC 3500.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych Fundacja VCC 3500.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Fundacja VCC 1200.00
Tworzenie witryn internetowych Fundacja VCC 2964.71
Projektowanie grafiki komputerowej Fundacja VCC 2200.00
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D Fundacja VCC 2182.00
Prowadzenie obsługi biura Fundacja VCC 1250.00
Asystowanie w przygotowaniu potraw Fundacja VCC 3200.00
Przygotowanie deserów restauracyjnych Fundacja VCC 3700.00
Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego Fundacja VCC 2460.00
Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office) Fundacja VCC 3075.00
Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych Fundacja VCC 3000.00
Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja VCC 2500.00
Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM Fundacja VCC 1950.00
Zarządzanie konfliktami w organizacji Fundacja VCC 3075.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Centrum Szkolenia Barmanów 0.00
Projektowanie grafiki komputerowej Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" 1150.00
Obsługa procesów księgowych Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" 850.00
Wspomaganie obsługi procesów księgowych Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" 550.00
Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 1500.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Fundacja Europa House 0.00
Zarządzanie obsługą spraw kadrowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Zarządzanie procesami płacowymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Obsługa procesów księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Zarządzanie procesami księgowymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Wspomaganie obsługi procesów księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 0.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy ITpass sp. z o.o. 0.00
Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 1000.00
Zarządzanie obsługą spraw kadrowych Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 600.00
Zarządzanie procesami płacowymi Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 600.00
Obsługa procesów księgowych Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 600.00
Zarządzanie procesami księgowymi Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 600.00
Wspomaganie obsługi procesów księgowych Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 600.00
Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia 2600.00
Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office) Lean w medycynie sp. z o.o. 2500.00
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia ATENA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1057.50
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Polskie Towarzystwo Informatyczne 340.55
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer Polskie Towarzystwo Informatyczne 4000.00
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista Polskie Towarzystwo Informatyczne 2000.00
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert Polskie Towarzystwo Informatyczne 5000.00
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji 2478.95
Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów Lovebike sp. z o.o. 7800.00
Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika NOVOL Sp. z o.o. 1500.00
Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy NOVOL Sp. z o.o. 2000.00
Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy NOVOL Sp. z o.o. 2500.00
Obsługa w turystyce zdrowotnej Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej 1500.00
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży Centrum CBT EDU Sp. z o.o. 1000.00
Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive SITE POLSKA 0.00
Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 750.00
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski 585.37
Pilotowanie imprez turystycznych Kadry Turystyki Sp. z o.o. 0.00
Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego 1500.00
Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego 1500.00
Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą Związek Harcerstwa Polskiego 100.00
Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi Związek Harcerstwa Polskiego 300.00
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 2500.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój 900.00
Serwis napojów mieszanych i alkoholi Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała 200.00
Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym Polski Związek Tenisa Stołowego 35.00
Prowadzenie zajęć z nordic walkingu Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking 0.00
Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy Dariusz Zaremba Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w Krotoszynie 600.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Obsługa platformy do nauczania zdalnego SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 0.00
Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 2091.00
Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami Związek Biur Porad Obywatelskich 1680.00