Działania dotyczące kwalifikacji

Poniższa tabela przedstawia działania dotyczące kwalifikacji rynkowych:
Kwalifikacja:
Przekazanie wniosku o włączenie kwalifikacji do rozpatrzenia przez Ministra Właściwego; Pozytywne rozpatrzenie wniosku o włączenie kwalifikacji; Negatywne rozpatrzenie wniosku o włączenie kwalifikacji; Publikacja kwalifikacji w ZRK; Uzyskanie statusu kwalifikacji funkcjonującej
Instytucja Certyfikująca:
Złożenie wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji; Wydanie pozytywnej decyzji przez Ministra Właściwego; Wydanie negatywnej decyzji przez Ministra Właściwego; Podpisanie umowy z Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości;

Lista kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji Operacje
Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych
2023-05-25 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych"
2020-10-29 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych", złożony przez podmiot: Zofia Leś UNLIMITED
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
2023-05-24 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: EZRA UKSW Sp. z o.o.
2023-05-09 - Minister Zdrowia podpisał umowę z instytucją Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: PROESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023-05-09 - Minister Zdrowia podpisał umowę z instytucją Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2023-03-31 - Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję, w której PROESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży"
2022-12-19 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: PROESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-06-01 - Minister Zdrowia podpisał umowę z instytucją Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
2022-03-24 - Minister Zdrowia podpisał umowę z instytucją Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Centrum CBT EDU Sp. z o.o.
2022-03-22 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-09-17 - Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję, w której Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży"
2021-04-27 - Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję, w której Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży"
2021-02-28 - Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję, w której Centrum CBT EDU Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży"
2021-02-10 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
2020-07-23 - podpisał umowę z instytucją Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2020-07-23 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-02-05 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: Centrum CBT EDU Sp. z o.o.
2019-12-04 - Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję, w której Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży"
2019-07-19 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2019-03-25 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2019-01-11 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży"
2018-08-24 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej
2023-05-24 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Piłki Siatkowej
2023-02-24 - Kwalifikacja rynkowa "Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-20 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej"
2018-11-09 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Piłki Siatkowej
Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej
2023-05-24 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Piłki Siatkowej
2023-02-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-20 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej"
2018-11-13 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Piłki Siatkowej
Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej
2023-05-24 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Piłki Siatkowej
2023-02-23 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-07 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej"
2018-11-09 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Piłki Siatkowej
Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu
2023-05-22 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
2023-05-22 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2023-04-19 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu"
2023-04-04 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu", złożony przez podmiot: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
2023-02-08 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-27 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu"
2019-10-23 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu", złożony przez podmiot: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji
2023-05-19 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2020-01-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-12-20 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji"
2018-08-31 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji", złożony przez podmiot: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
2023-05-11 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której Instytut Transportu Samochodowego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego"
2023-02-07 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
2023-01-19 - Kwalifikacja rynkowa "Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-09 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego"
2018-09-04 - Minister Edukacji Narodowej (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami
2023-05-11 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Polski Komitet Paralimpijski uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami"
2023-04-12 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami", złożony przez podmiot: Polski Komitet Paralimpijski
2023-02-22 - Kwalifikacja rynkowa "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-20 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami"
2019-05-14 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami", złożony przez podmiot: Polski Komitet Paraolimpijski
Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami
2023-05-11 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Polski Komitet Paralimpijski uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami"
2023-04-12 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami", złożony przez podmiot: Polski Komitet Paralimpijski
2023-02-22 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-01 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami"
2020-01-28 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami", złożony przez podmiot: Polski Komitet Paraolimpijski
Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D
2023-05-09 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D", złożony przez podmiot: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
2023-04-26 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-04-14 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D"
2022-03-28 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D", złożony przez podmiot: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
Wspieranie osób doświadczających kryzysów psychicznych w procesie zdrowienia przez osoby z doświadczeniem psychozy (asystent zdrowienia)
2023-04-27 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osób doświadczających kryzysów psychicznych w procesie zdrowienia przez osoby z doświadczeniem psychozy (asystent zdrowienia)", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
2022-06-13 - Kwalifikacja rynkowa "Wspieranie osób doświadczających kryzysów psychicznych w procesie zdrowienia przez osoby z doświadczeniem psychozy (asystent zdrowienia)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-06-08 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wspieranie osób doświadczających kryzysów psychicznych w procesie zdrowienia przez osoby z doświadczeniem psychozy (asystent zdrowienia)"
2018-12-18 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osób doświadczających kryzysów psychicznych w procesie zdrowienia przez osoby z doświadczeniem psychozy (asystent zdrowienia)", złożony przez podmiot: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego
Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie
2023-04-26 - Minister Sportu i Turystyki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
2019-04-24 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych
2023-04-25 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych"
2023-03-28 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych", złożony przez podmiot: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
2022-12-30 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-15 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych"
2021-03-18 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych", złożony przez podmiot: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Prowadzenie treningu w snowboardzie
2023-04-24 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2023-04-24 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie treningu w snowboardzie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2023-03-17 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie treningu w snowboardzie"
2023-03-15 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie treningu w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2023-02-14 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie treningu w snowboardzie" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-09 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie treningu w snowboardzie"
2019-06-14 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie treningu w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
Programowanie procesu treningowego w snowboardzie
2023-04-24 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2023-04-24 - Kwalifikacja rynkowa "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2023-03-17 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie"
2023-03-15 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2023-02-08 - Kwalifikacja rynkowa "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-25 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie"
2019-06-14 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej
2023-04-24 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej", złożony przez podmiot: Związek Piłki Ręcznej w Polsce
2023-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-14 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej"
2020-01-16 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej", złożony przez podmiot: Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej
2023-04-24 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej", złożony przez podmiot: Związek Piłki Ręcznej w Polsce
2023-02-13 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-07 - włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej"
2020-01-20 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie strategiczne zespołem w piłce ręcznej", złożony przez podmiot: Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej
2023-04-24 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej", złożony przez podmiot: Związek Piłki Ręcznej w Polsce
2023-02-17 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-30 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej"
2020-08-01 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej", złożony przez podmiot: Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Projektowanie i budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning)
2023-04-21 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning)", złożony przez podmiot: Smartec Sp. z o.o.
2023-01-03 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie i budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-19 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie i budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning)"
2021-07-05 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning)", złożony przez podmiot: Smartec Sp. z o.o.
Wykonywanie zabiegów modelowania sylwetki
2023-04-17 - Minister Rozwoju i Technologii rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zabiegów modelowania sylwetki", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
2021-12-21 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zabiegów modelowania sylwetki", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Wczesna profilaktyka, korekcja wad postawy i skolioz, rehabilitacja ruchowa w dysfunkcjach narządu ruchu metodą Hoppe SOS 3D (system osiowo-symetryczny w trzech płaszczyznach jednocześnie) - Poziom I
2023-04-06 - Minister Zdrowia rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wczesna profilaktyka, korekcja wad postawy i skolioz, rehabilitacja ruchowa w dysfunkcjach narządu ruchu metodą Hoppe SOS 3D (system osiowo-symetryczny w trzech płaszczyznach jednocześnie) - Poziom I", złożony przez podmiot: APIK Agnieszka Krawińska
2021-09-17 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wczesna profilaktyka, korekcja wad postawy i skolioz, rehabilitacja ruchowa w dysfunkcjach narządu ruchu metodą Hoppe SOS 3D (system osiowo-symetryczny w trzech płaszczyznach jednocześnie) - Poziom I", złożony przez podmiot: APIK
Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej
2023-04-05 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
2023-02-13 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-30 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej"
2020-03-20 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej
2023-04-05 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
2023-02-24 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-10 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej"
2020-03-20 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej
2023-04-05 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
2023-02-08 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-18 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej"
2020-03-20 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji
2023-03-31 - Minister Infrastruktury wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Żeglarski uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji"
2023-02-22 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji", złożony przez podmiot: Polski Związek Żeglarski
2023-01-12 - Kwalifikacja rynkowa "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-11 - Minister Infrastruktury włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji"
2021-02-03 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji", złożony przez podmiot: Polski Związek Żeglarski
Edukowanie w obszarze dostępności cyfrowej
2023-03-31 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Edukowanie w obszarze dostępności cyfrowej", złożony przez podmiot: MultiAccess Centre Izabela Mrochen
Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w zastosowaniach technologicznych i logistycznych
2023-03-30 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w zastosowaniach technologicznych i logistycznych", złożony przez podmiot: Vobacom Sp. z o.o.
Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w marketingu
2023-03-30 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w marketingu", złożony przez podmiot: Vobacom Sp. z o.o.
Programowanie aplikacji wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR)
2023-03-30 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie aplikacji wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR)", złożony przez podmiot: Vobacom Sp. z o.o.
Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w przekazywaniu treści edukacyjnych
2023-03-30 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w przekazywaniu treści edukacyjnych", złożony przez podmiot: Vobacom Sp. z o.o.
Modelowanie i skanowanie 3D
2023-03-29 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Modelowanie i skanowanie 3D", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000
2023-03-27 - Minister Infrastruktury wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000"
2023-02-17 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000", złożony przez podmiot: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
2023-02-14 - Kwalifikacja rynkowa "Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-21 - Minister Infrastruktury włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000"
2019-12-12 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000", złożony przez podmiot: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie
2023-03-24 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
2023-02-21 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-15 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie"
2019-04-19 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
2023-03-22 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: ICVC Certyfikacja Sp. z o.o.
2023-02-27 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
2022-08-31 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał pozytywną decyzję, w której ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych"
2022-07-27 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych", złożony przez podmiot: ICVC CERTYFIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-06-01 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych"
2022-05-05 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych", złożony przez podmiot: Fundacja Rozwoju Rachunkowości
2019-10-09 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2019-10-09 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-03-12 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych"
2019-02-12 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2019-01-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-19 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych"
2018-04-26 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Prowadzenie spływów kajakowych
2023-03-22 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie spływów kajakowych", złożony przez podmiot: Polski Związek Kajakowy
2023-02-21 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie spływów kajakowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-14 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie spływów kajakowych"
2019-12-20 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie spływów kajakowych", złożony przez podmiot: Polski Związek Kajakowy
Wspieranie dziecka w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
2023-03-20 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie dziecka w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej", złożony przez podmiot: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE
2021-02-22 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie dziecka w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej", złożony przez podmiot: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
Montowanie systemów termoizolacji budynków
2023-03-20 - Minister Rozwoju i Technologii rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie systemów termoizolacji budynków", złożony przez podmiot: FUNDACJA KLASTER CZYSTE POWIETRZE
2019-01-15 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie systemów termoizolacji budynków", złożony przez podmiot: Fundacja Klaster Czyste Powietrze
Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie patologii relacji interpersonalnych w miejscu pracy
2023-03-16 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie patologii relacji interpersonalnych w miejscu pracy", złożony przez podmiot: Cityschool sp zoo
2022-08-25 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie patologii relacji interpersonalnych w miejscu pracy", złożony przez podmiot: Cityschool sp zoo
Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe
2023-03-15 - Kwalifikacja rynkowa "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-03-13 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe"
2021-07-20 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe", złożony przez podmiot: IBM Polska Sp. z o.o.
Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca
2023-03-15 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Związek ZDZ Oddział w Warszawie uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca"
2023-03-10 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca", złożony przez podmiot: Związek ZDZ Oddział w Warszawie
2020-04-29 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
2019-10-09 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
2019-10-09 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-08-22 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca"
2019-07-26 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca", złożony przez podmiot: Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z o.o.
2019-03-04 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Francusko-Polska Izba Gospodarcza uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca"
2019-02-06 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca", złożony przez podmiot: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
2019-01-08 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-20 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca"
2018-04-09 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca", złożony przez podmiot: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Przewodnictwo turystyczne
2023-03-15 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przewodnictwo turystyczne", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
2023-02-14 - Kwalifikacja rynkowa "Przewodnictwo turystyczne" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-09 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przewodnictwo turystyczne"
2020-07-30 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przewodnictwo turystyczne", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Prowadzenie zajęć z nordic walkingu
2023-03-14 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
2023-03-14 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2023-01-30 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu"
2022-11-04 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu", złożony przez podmiot: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
2022-09-23 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-08-23 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu"
2017-12-29 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu", złożony przez podmiot: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie
2023-03-14 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2023-03-14 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-12-15 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie"
2022-11-07 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2022-09-19 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-07-27 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie
2023-03-14 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2023-03-14 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-12-15 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie"
2022-11-07 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2022-09-16 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-07-27 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie
2023-03-14 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2023-03-14 - Kwalifikacja rynkowa "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-12-15 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie"
2022-11-07 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
2022-09-19 - Kwalifikacja rynkowa "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-07-25 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC
2023-03-14 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC"
2023-03-07 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC", złożony przez podmiot: Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o.
2022-12-30 - Kwalifikacja rynkowa "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-19 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC"
2020-11-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC", złożony przez podmiot: Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o.
Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej
2023-03-14 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej"
2023-03-07 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej", złożony przez podmiot: Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o.
2022-12-30 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-15 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej"
2020-10-01 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej", złożony przez podmiot: Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o.
Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
2023-03-13 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja My Personality Skills uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)"
2023-02-28 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)", złożony przez podmiot: Fundacja My Personality Skills
2019-07-25 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2019-07-25 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-01-11 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)"
2018-12-14 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-11-27 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-11-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)"
2017-10-06 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Planowanie i realizowanie przyjęć okolicznościowych
2023-03-03 - Minister Sportu i Turystyki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie przyjęć okolicznościowych", złożony przez podmiot: Zofia Leś UNLIMITED
2020-11-19 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie przyjęć okolicznościowych", złożony przez podmiot: Zofia Leś UNLIMITED
Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych
2023-03-02 - Minister Klimatu i Środowiska wydał pozytywną decyzję, w której V8 Team Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych"
2023-02-17 - Kwalifikacja rynkowa "Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-01 - Minister Klimatu i Środowiska otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych", złożony przez podmiot: V8 Team Sp. z o.o.
2022-12-28 - Minister Klimatu i Środowiska włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych"
2021-04-06 - Minister Klimatu i Środowiska otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych", złożony przez podmiot: V8 Team Sp. z o.o.
Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami
2023-02-28 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja The Global Language System Polska, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Związek Biur Porad Obywatelskich
2023-02-28 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-05-14 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Związek Biur Porad Obywatelskich uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami"
2021-02-08 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami", złożony przez podmiot: Związek Biur Porad Obywatelskich
2021-01-14 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-17 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami"
2019-07-15 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami", złożony przez podmiot: Związek Biur Porad Obywatelskich
Prowadzenie obsługi biura
2023-02-28 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura", złożony przez podmiot: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr
2022-04-12 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Kinga Czamara Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura"
2022-04-12 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura"
2022-02-11 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której ICVC CERTYFIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura"
2022-02-11 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura", złożony przez podmiot: Kinga Czamara Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych
2022-02-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja ECCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura"
2022-02-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której PREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura"
2021-12-13 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura", złożony przez podmiot: Fundacja ECCC
2021-11-24 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura", złożony przez podmiot: PREME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-07-28 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura", złożony przez podmiot: ICVC CERTYFIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-11-10 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2020-11-10 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie obsługi biura" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-11-08 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura"
2019-07-31 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-07-22 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie obsługi biura" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-17 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie obsługi biura"
2017-10-10 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Nauczanie metodą STEAM
2023-02-28 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie metodą STEAM", złożony przez podmiot: FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
Programowanie komputerów kwantowych
2023-02-21 - Kwalifikacja rynkowa "Programowanie komputerów kwantowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-10 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Programowanie komputerów kwantowych"
2021-07-20 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie komputerów kwantowych", złożony przez podmiot: IBM Polska Sp. z o.o.
Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich
2023-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-14 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich"
2019-04-02 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich", złożony przez podmiot: Polski Związek Koszykówki
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista
2023-02-17 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja IT Leader Club Polska uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista"
2023-02-07 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista", złożony przez podmiot: Fundacja IT Leader Club Polska
2021-08-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2021-08-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-06 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Towarzystwo Informatyczne uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista"
2021-03-12 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2021-02-26 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-02-19 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista"
2019-08-29 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Programowanie w języku C/C++
2023-02-16 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie w języku C/C++"
2023-02-01 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie w języku C/C++", złożony przez podmiot: Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o.
2023-01-03 - Kwalifikacja rynkowa "Programowanie w języku C/C++" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-21 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Programowanie w języku C/C++"
2021-09-27 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie w języku C/C++", złożony przez podmiot: Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o.
Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce
2023-02-13 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-07 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce"
2019-04-02 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce", złożony przez podmiot: Polski Związek Koszykówki
Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce
2023-02-09 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-02-02 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce"
2019-04-02 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce", złożony przez podmiot: Polski Związek Koszykówki
Nauczanie wakeboardu
2023-02-09 - Kwalifikacja rynkowa "Nauczanie wakeboardu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-30 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Nauczanie wakeboardu"
2019-03-05 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie wakeboardu", złożony przez podmiot: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Projektowanie, zakładanie i prowadzenie ogrodu ekologicznego
2023-02-09 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie, zakładanie i prowadzenie ogrodu ekologicznego", złożony przez podmiot: Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
2022-04-07 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie, zakładanie i prowadzenie ogrodu ekologicznego", złożony przez podmiot: Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Wykonywanie usług barberskich
2023-02-08 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie usług barberskich", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
2023-01-10 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie usług barberskich" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-29 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykonywanie usług barberskich"
2020-07-30 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie usług barberskich", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej z uwzględnieniem trendów rynkowych
2023-02-07 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej z uwzględnieniem trendów rynkowych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2023-01-11 - Kwalifikacja rynkowa "Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej z uwzględnieniem trendów rynkowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-14 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej z uwzględnieniem trendów rynkowych"
2019-06-26 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej z uwzględnieniem trendów rynkowych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją
2023-02-07 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2023-01-10 - Kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-27 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją"
2019-06-26 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce
2023-02-02 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce"
2019-04-02 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce", złożony przez podmiot: Polski Związek Koszykówki
Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation
2023-02-01 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation"
2023-01-27 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation", złożony przez podmiot: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2022-12-20 - Kwalifikacja rynkowa "Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-15 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation"
2020-05-07 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation", złożony przez podmiot: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego
2023-01-26 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego"
2023-01-25 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
2022-12-01 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-01 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego"
2019-12-16 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Obsługa i żywienie koni, wstępne przygotowanie do pracy pod siodłem
2023-01-24 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa i żywienie koni, wstępne przygotowanie do pracy pod siodłem", złożony przez podmiot: Fundacja Polska Akademia Jeździecka
Prowadzenie tutoringu edukacyjnego
2023-01-19 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie tutoringu edukacyjnego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2023-01-09 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie tutoringu edukacyjnego"
2018-08-01 - Minister Edukacji Narodowej (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie tutoringu edukacyjnego", złożony przez podmiot: Fundacja Kolegium Tutorów
Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp
2023-01-17 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp"
2023-01-05 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp", złożony przez podmiot: AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek
2022-12-30 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-14 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp"
2020-12-11 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp", złożony przez podmiot: AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek
Zarządzanie procesami księgowymi
2023-01-12 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której C.I.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi"
2021-12-07 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja sp. z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Rozwoju Rachunkowości
2021-09-27 - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
2021-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami księgowymi" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-07-07 - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (do 26.10.2021) wydał pozytywną decyzję, w której FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi"
2021-06-08 - Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi", złożony przez podmiot: FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI
2020-07-31 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi"
2020-05-20 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami księgowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-04-21 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi", złożony przez podmiot: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
2020-03-16 - Minister Finansów włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie procesami księgowymi"
2018-04-26 - Minister Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi", złożony przez podmiot: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego
2023-01-11 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-23 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego"
2019-08-08 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego", złożony przez podmiot: Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.
Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki
2023-01-11 - Kwalifikacja rynkowa "Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-12-15 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki"
2019-08-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki", złożony przez podmiot: Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.
Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia
2023-01-10 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja The Global Language System Polska, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
2022-10-25 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia"
2022-10-04 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia", złożony przez podmiot: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
2022-09-05 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-16 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia", złożony przez podmiot: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Organizowanie efektywnego procesu kształcenia zawodowego
2022-12-30 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie efektywnego procesu kształcenia zawodowego", złożony przez podmiot: Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR Piotr Mazur
Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczana zdalnego
2022-12-21 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-12-21 - Kwalifikacja rynkowa "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczana zdalnego" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-10-12 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczana zdalnego"
2021-06-14 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczana zdalnego", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2021-05-25 - Kwalifikacja rynkowa "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczana zdalnego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-05-19 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczana zdalnego"
2019-06-24 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczana zdalnego", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych
2022-12-21 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-12-21 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-02-03 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych"
2021-07-28 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2021-06-29 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-06-21 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych"
2019-06-24 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach
2022-12-21 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-12-21 - Kwalifikacja rynkowa "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-03-23 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach"
2022-02-04 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-01-17 - Kwalifikacja rynkowa "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-12-29 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach"
2019-05-20 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego
2022-12-21 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-12-21 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-03-23 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego"
2022-02-03 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-01-17 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-12-29 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego"
2019-05-20 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Pomoc w obsłudze maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - pomocnik ustawiacza w procesie wtryskiwania
2022-12-20 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pomoc w obsłudze maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - pomocnik ustawiacza w procesie wtryskiwania", złożony przez podmiot: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa
Edukowanie o zmianie klimatu
2022-12-19 - Minister Klimatu i Środowiska otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Edukowanie o zmianie klimatu", złożony przez podmiot: Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych
2022-12-16 - Minister Infrastruktury rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych", złożony przez podmiot: Aviation Consulting Michał Ratajczak
2021-10-19 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych", złożony przez podmiot: Aviation Consulting Michał Ratajczak
Zarządzanie pracą w kuchni
2022-12-07 - Minister Sportu i Turystyki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą w kuchni", złożony przez podmiot: EVACO Sp. z o. o.
2020-02-24 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą w kuchni", złożony przez podmiot: EVACO Sp. z o. o.
Wsparcie funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2022-12-07 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wsparcie funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu", złożony przez podmiot: Akademia Pomorska w Słupsku
Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą
2022-12-06 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Związek Harcerstwa Polskiego
2022-12-06 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-01-15 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której Związek Harcerstwa Polskiego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą"
2020-10-22 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą", złożony przez podmiot: Związek Harcerstwa Polskiego
2020-10-12 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-09-17 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą"
2018-10-16 - Minister Edukacji Narodowej (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą", złożony przez podmiot: Związek Harcerstwa Polskiego
Prowadzenie zajęć jogi akademickiej dla osób w trakcie i po leczeniu onkologicznym
2022-11-29 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć jogi akademickiej dla osób w trakcie i po leczeniu onkologicznym", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Kreowanie smaków i dekorowanie potraw
2022-11-28 - Minister Sportu i Turystyki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kreowanie smaków i dekorowanie potraw", złożony przez podmiot: EVACO Sp. z o. o.
2020-02-24 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kreowanie smaków i dekorowanie potraw", złożony przez podmiot: EVACO Sp. z o. o.
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych
2022-11-28 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez podmiot: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
2021-04-06 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez podmiot: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2021-02-04 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
2021-02-04 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Centrum Mediacji
2021-02-04 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-09-22 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych"
2020-09-18 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Centrum Mediacji uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych"
2020-08-26 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez podmiot: Polskie Centrum Mediacji
2020-08-25 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
2020-07-07 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-06-23 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych"
2019-01-07 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
2022-11-25 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami", złożony przez podmiot: Certes Sp. z o.o.
Edukowanie na rzecz bioróżnorodności
2022-11-23 - Minister Klimatu i Środowiska otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Edukowanie na rzecz bioróżnorodności", złożony przez podmiot: Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Zarządzanie placówką handlową - kierownik sklepu w handlu detalicznym
2022-11-23 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie placówką handlową - kierownik sklepu w handlu detalicznym", złożony przez podmiot: Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Zarządzanie w branży HORECA
2022-11-15 - Minister Sportu i Turystyki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie w branży HORECA", złożony przez podmiot: EVACO Sp. z o. o.
2020-02-24 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie w branży HORECA", złożony przez podmiot: EVACO Sp. z o. o.
Wspomaganie obsługi procesów księgowych
2022-11-02 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: ICVC CERTYFIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-07-01 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych"
2022-06-23 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Rozwoju Rachunkowości W Polsce
2022-03-04 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych", złożony przez podmiot: ICVC CERTYFIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-10-25 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Rozwoju Rachunkowości uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych"
2021-09-27 - Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Ośrodka Kształcenia i Promowania Kadr THETA
2021-09-27 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2021-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Wspomaganie obsługi procesów księgowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-09-13 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych", złożony przez podmiot: FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI
2021-01-07 - Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję, w której Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych"
2020-11-03 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych", złożony przez podmiot: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"
2020-07-31 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych"
2020-05-20 - Kwalifikacja rynkowa "Wspomaganie obsługi procesów księgowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-04-21 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2020-03-16 - Minister Finansów włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wspomaganie obsługi procesów księgowych"
2018-04-26 - Minister Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarządzanie procesami płacowymi
2022-11-02 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
2022-06-25 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Rozwoju Rachunkowości uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi"
2022-04-26 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi", złożony przez podmiot: Fundacja Rozwoju Rachunkowości
2021-09-27 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2021-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami płacowymi" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-07-31 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi"
2020-05-19 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami płacowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-04-21 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2020-03-16 - Minister Finansów włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie procesami płacowymi"
2018-04-26 - Minister Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi
2022-10-31 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Związek Harcerstwa Polskiego
2022-10-31 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-04-23 - Minister Edukacji Narodowej wydał pozytywną decyzję, w której Związek Harcerstwa Polskiego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi"
2019-02-07 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi", złożony przez podmiot: Związek Harcerstwa Polskiego
2019-01-07 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi"
2018-07-23 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi", złożony przez podmiot: Związek Harcerstwa Polskiego
Tworzenie witryn internetowych
2022-10-26 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
2022-07-27 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych"
2022-07-14 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych", złożony przez podmiot: Centrum Modelowania Przestrzennego
2019-05-28 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2019-05-28 - Kwalifikacja rynkowa "Tworzenie witryn internetowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-01-10 - Kwalifikacja rynkowa "Tworzenie witryn internetowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-01-04 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych"
2019-01-02 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-12-11 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Tworzenie witryn internetowych"
2017-09-26 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
2022-10-21 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
2022-09-22 - Kwalifikacja rynkowa "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-08-25 - włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci"
2018-10-03 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym
2022-10-21 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
2022-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-08-25 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym"
2018-10-10 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
Programowanie w języku Python
2022-10-18 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie w języku Python", złożony przez podmiot: Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o.
Projektowanie grafiki komputerowej
2022-10-14 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
2022-07-27 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Modelowania Przestrzennego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej"
2022-07-12 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej", złożony przez podmiot: Centrum Modelowania Przestrzennego
2022-02-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr
2021-11-09 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej"
2021-10-29 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej", złożony przez podmiot: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"
2019-05-28 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2019-05-28 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie grafiki komputerowej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-01-11 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie grafiki komputerowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-01-03 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej"
2019-01-02 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-12-12 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie grafiki komputerowej"
2017-10-02 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Asystowanie osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym w pracy w gospodarstwie opiekuńczym prowadzonym metodami ekologicznymi
2022-10-14 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym w pracy w gospodarstwie opiekuńczym prowadzonym metodami ekologicznymi", złożony przez podmiot: Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych
2022-10-12 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarządzanie usługami chmurowymi w organizacji
2022-10-12 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie usługami chmurowymi w organizacji", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Projektowanie usług chmurowych w organizacji
2022-10-12 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie usług chmurowych w organizacji", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Obsługa incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa
2022-10-12 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Przetwarzanie i wykorzystywanie otwartych danych publicznych
2022-10-12 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przetwarzanie i wykorzystywanie otwartych danych publicznych", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Badanie dostępności architektonicznej budynków
2022-10-11 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Badanie dostępności architektonicznej budynków", złożony przez podmiot: Certes Sp. z o.o.
Asystowanie w przygotowaniu potraw
2022-10-05 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw"
2022-09-28 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw", złożony przez podmiot: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
2021-05-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Turystyki Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2021-05-13 - Kwalifikacja rynkowa "Asystowanie w przygotowaniu potraw" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-06-03 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw"
2020-05-26 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2020-04-27 - Kwalifikacja rynkowa "Asystowanie w przygotowaniu potraw" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-04-03 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Asystowanie w przygotowaniu potraw"
2019-01-10 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych
2022-10-04 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych", złożony przez podmiot: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
2019-03-22 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych", złożony przez podmiot: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych o charakterze niemasowym
2022-10-03 - Minister Sportu i Turystyki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych o charakterze niemasowym", złożony przez podmiot: Związek Harcerstwa Polskiego
2020-11-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych o charakterze niemasowym", złożony przez podmiot: Związek Harcerstwa Polskiego
Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych
2022-10-03 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych", złożony przez podmiot: Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy
Zarządzanie konfliktami w organizacji
2022-09-27 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2022-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie konfliktami w organizacji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-11-09 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie konfliktami w organizacji"
2021-08-19 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie konfliktami w organizacji", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2021-07-27 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie konfliktami w organizacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-07-21 - włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie konfliktami w organizacji"
2019-06-25 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie konfliktami w organizacji", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)
2022-09-24 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)"
2022-09-09 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2022-08-08 - Kwalifikacja rynkowa "Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-07-25 - włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)"
2019-03-07 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Prowadzenie procesu treningu sportowego w szermierce
2022-09-22 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu sportowego w szermierce", złożony przez podmiot: Polski Związek Szermierczy
Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w szermierce
2022-09-22 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w szermierce", złożony przez podmiot: Polski Związek Szermierczy
Planowanie i prowadzenie procesu kształcenia instruktorów i trenerów w szermierce
2022-09-22 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu kształcenia instruktorów i trenerów w szermierce", złożony przez podmiot: Polski Związek Szermierczy
Monitorowanie planów treningowych i zarządzanie zespołami szkoleniowymi w procesie treningu sportowego w szermierce
2022-09-22 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie planów treningowych i zarządzanie zespołami szkoleniowymi w procesie treningu sportowego w szermierce", złożony przez podmiot: Polski Związek Szermierczy
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
2022-09-20 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: ATENA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-08-11 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której ATENA ACADEMY uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia"
2022-07-27 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia", złożony przez podmiot: ATENA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-18 - Minister Rozwoju podpisał umowę z instytucją Instytut Turystyki Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
2020-01-16 - Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia"
2019-12-16 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia", złożony przez podmiot: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
2019-03-25 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Turystyki Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2019-03-25 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-02-15 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia"
2019-01-08 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-12-17 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-05 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia"
2017-12-27 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Prowadzenie zajęć z wingfoila
2022-09-12 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z wingfoila", złożony przez podmiot: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu
2022-09-05 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu", złożony przez podmiot: AKADEMIA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REKREACJI I TURYSTYKI IM. SŁAWOMIRA SZYMCZAKA WYDZIAŁ EDUKACJI SPORTOWEJ SŁAWOMIR SZYMCZAK
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-23 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) wydał pozytywną decyzję, w której Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu"
2020-03-06 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
2020-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-02-04 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu"
2017-08-11 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem bez obciążenia - dla osoby nadzorującej
2022-08-23 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem bez obciążenia - dla osoby nadzorującej", złożony przez podmiot: Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości
Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem bez obciążenia - dla pracownika
2022-08-23 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem bez obciążenia - dla pracownika", złożony przez podmiot: Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości,
Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem pod obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego - dla osoby nadzorującej
2022-08-23 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem pod obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego - dla osoby nadzorującej", złożony przez podmiot: Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości,
Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem pod obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego - dla pracownika
2022-08-23 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem pod obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego - dla pracownika", złożony przez podmiot: Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości
Dokonywanie przeglądów środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz kontroli ich stosowania
2022-08-23 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dokonywanie przeglądów środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz kontroli ich stosowania", złożony przez podmiot: Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości,
Coaching i zarządzanie jakością życia osoby starszej
2022-08-05 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Coaching i zarządzanie jakością życia osoby starszej", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
2021-12-21 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Coaching i zarządzanie jakością życia osoby starszej", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Wdrażanie dostępności w organizacji
2022-08-03 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji"
2022-02-18 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję, w której Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji"
2022-01-04 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji", złożony przez podmiot: Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie
2021-11-10 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji", złożony przez podmiot: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2020-10-05 - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Fundacja Instytut Spraw Publicznych, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Widzialni
2020-10-05 - Kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie dostępności w organizacji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-07-02 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Widzialni uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji"
2020-05-28 - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (do 26.10.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2020-05-12 - Kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie dostępności w organizacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-04-23 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wdrażanie dostępności w organizacji"
2019-03-29 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Obsługa robotów przemysłowych z wykorzystaniem systemu FANUC
2022-08-03 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa robotów przemysłowych z wykorzystaniem systemu FANUC", złożony przez podmiot: FANUC Polska Sp. z o.o.
Wykorzystywanie i obsługa podstawowych urządzeń cyfrowych
2022-07-26 - Minister Cyfryzacji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie i obsługa podstawowych urządzeń cyfrowych", złożony przez podmiot: ITpass sp. z o.o.
2020-09-22 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie i obsługa podstawowych urządzeń cyfrowych", złożony przez podmiot: ITpass sp. z o.o.
Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych
2022-07-21 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej:
2022-07-21 - Kwalifikacja rynkowa "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-06 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych"
2021-01-14 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2020-12-17 - Kwalifikacja rynkowa "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-11 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych"
2019-05-20 - Minister Edukacji Narodowej (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika
2022-07-15 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: NOVOL Sp. z o.o.
2022-07-15 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-08-02 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-07-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której NOVOL Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika"
2021-06-29 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika", złożony przez podmiot: NOVOL Sp. z o.o.
2021-06-08 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika"
2019-08-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika", złożony przez podmiot: NOVOL Sp. z o.o.
Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy
2022-07-15 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: NOVOL Sp. z o.o.
2022-07-15 - Kwalifikacja rynkowa "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-08-10 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której NOVOL sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy"
2021-08-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy", złożony przez podmiot: NOVOL Sp. z o.o.
2021-07-16 - Kwalifikacja rynkowa "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-06-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy"
2019-08-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy", złożony przez podmiot: NOVOL Sp. z o.o.
Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy
2022-07-15 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: NOVOL Sp. z o.o.
2022-07-15 - Kwalifikacja rynkowa "Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-08-10 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której NOVOL sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy"
2021-08-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy", złożony przez podmiot: NOVOL Sp. z o.o.
2021-08-02 - Kwalifikacja rynkowa "Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-07-19 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy"
2019-08-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzanie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy", złożony przez podmiot: NOVOL Sp. z o.o.
Wspieranie zdolnych i uzdolnionych dzieci oraz młodzieży
2022-07-15 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie zdolnych i uzdolnionych dzieci oraz młodzieży", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu
2022-07-15 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych w tym łamigłówek logicznych
2022-07-15 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych w tym łamigłówek logicznych", złożony przez podmiot: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej
2022-07-14 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
2022-07-14 - Kwalifikacja rynkowa "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-11-17 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej"
2021-08-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
2021-07-16 - Kwalifikacja rynkowa "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-06-28 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej"
2019-03-25 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowe
2022-07-14 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
2022-07-14 - Kwalifikacja rynkowa "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowe" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Pełnienie funkcji opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych
2022-07-14 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pełnienie funkcji opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych", złożony przez podmiot: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Projektowanie automatyzacji procesów biznesowych
2022-07-13 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie automatyzacji procesów biznesowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)
2022-06-30 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)"
2022-05-25 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
2022-04-13 - Kwalifikacja rynkowa "Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-04-05 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)"
2018-02-09 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem metod wzmacniających zasoby wewnętrzne i zewnętrzne
2022-06-27 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem metod wzmacniających zasoby wewnętrzne i zewnętrzne", złożony przez podmiot: Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju
Wspieranie rodziców i podopiecznych poprzez prowadzenie tutoringu rodzinnego
2022-06-27 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie rodziców i podopiecznych poprzez prowadzenie tutoringu rodzinnego", złożony przez podmiot: Fundacja TDJ
Nauczanie polskiego języka migowego
2022-06-24 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: Polski Związek Głuchych
Obsługa procesów księgowych
2022-06-23 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Rozwoju Rachunkowości W Polsce
2022-06-23 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr
2022-03-21 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych"
2022-01-24 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych", złożony przez podmiot: Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA"
2021-10-25 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Rozwoju Rachunkowości uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych"
2021-09-27 - Minister Finansów podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2021-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa procesów księgowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-09-13 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych", złożony przez podmiot: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
2020-07-31 - Minister Finansów wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych"
2020-05-20 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa procesów księgowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-04-21 - Minister Finansów otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2020-03-13 - Minister Finansów włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Obsługa procesów księgowych"
2018-04-26 - Minister Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych
2022-06-22 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-06-22 - Kwalifikacja rynkowa "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-02-17 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych"
2022-02-10 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-01-20 - Kwalifikacja rynkowa "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-01-13 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych"
2019-06-26 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Prowadzenie procesu treningu personalnego
2022-06-20 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego", złożony przez podmiot: Akademia Mistrzostwa Sportowego Rekreacji I Turystyki Im. Sławomira Szymczaka Wydział Edukacji Sportowej
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polski Związek Trenerów Personalnych
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningu personalnego" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-02 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Trenerów Personalnych uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego"
2020-03-20 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego", złożony przez podmiot: Polski Związek Trenerów Personalnych
2020-02-25 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningu personalnego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-02-05 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu treningu personalnego"
2017-10-23 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego", złożony przez podmiot: Polski Związek Trenerów Personalnych
Wykorzystanie biblioterapii podczas warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży
2022-05-20 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie biblioterapii podczas warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Wykonywanie protez kończyn dolnych metodą podciśnieniową
2022-05-17 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie protez kończyn dolnych metodą podciśnieniową", złożony przez podmiot: Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z.o.o.
Planowanie i prowadzenie procesu treningu przygotowania motorycznego
2022-04-29 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningu przygotowania motorycznego", złożony przez podmiot: Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego
Obsługa i karmienie koni
2022-04-26 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa i karmienie koni", złożony przez podmiot: Fundacja Polska Akademia Jeździecka
Wykorzystanie metody wielomateriałowych projektów technicznych w nauczaniu techniki
2022-04-21 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie metody wielomateriałowych projektów technicznych w nauczaniu techniki", złożony przez podmiot: Działalność Produkcyjno-Handlowa "J A W I" Witold Jakubek
Koordynowanie strategii wyprzedzającej w placówkach edukacyjnych
2022-04-20 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie strategii wyprzedzającej w placówkach edukacyjnych", złożony przez podmiot: Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR Piotr Mazur
Koordynowanie działań z zakresu edukacji włączającej w szkole
2022-04-20 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie działań z zakresu edukacji włączającej w szkole", złożony przez podmiot: Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR Piotr Mazur
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym
2022-04-19 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym", złożony przez podmiot: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)
2022-04-15 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Stowarzyszenie Interim Managers
2022-04-15 - Kwalifikacja rynkowa "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-11-10 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Stowarzyszenie Interim Managers uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)"
2021-09-13 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Interim Managers
2021-08-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)"
2019-05-14 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Interim Managers
Doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS)
2022-04-12 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS)", złożony przez podmiot: RWS
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
2022-04-11 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
2022-01-26 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Modelowania Przestrzennego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D"
2022-01-17 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D", złożony przez podmiot: Centrum Modelowania Przestrzennego
2019-03-07 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2019-03-07 - Kwalifikacja rynkowa "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-01-15 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D"
2019-01-11 - Kwalifikacja rynkowa "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-01-10 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-12-17 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D"
2017-09-22 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Chów dzikich pszczołokształtnych
2022-04-07 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Chów dzikich pszczołokształtnych", złożony przez podmiot: Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski
2022-04-05 - Kwalifikacja rynkowa "Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-01-12 - Kwalifikacja rynkowa "Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2022-01-12 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski"
2018-11-07 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monter sieci i instalacji sanitarnych - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Programowanie w języku Java
2022-04-05 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie w języku Java", złożony przez podmiot: Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI Sp. z o.o.
Koordynowanie projektów realizowanych przez dzieci i młodzież
2022-03-29 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów realizowanych przez dzieci i młodzież", złożony przez podmiot: Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR
Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania
2022-03-24 - Minister Zdrowia podpisał umowę z instytucją Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
2022-03-24 - Kwalifikacja rynkowa "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-07-06 - Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję, w której Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania"
2021-05-19 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania", złożony przez podmiot: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
2021-04-27 - Kwalifikacja rynkowa "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-04-21 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania"
2018-11-15 - Minister Środowiska (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania", złożony przez podmiot: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Planowanie i wdrażanie oddziaływań z zakresu stosowanej analizy zachowania wobec dzieci i młodzieży
2022-03-22 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i wdrażanie oddziaływań z zakresu stosowanej analizy zachowania wobec dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2022-03-18 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2022-03-18 - Kwalifikacja rynkowa "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-05-18 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej"
2021-05-07 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2021-05-05 - Kwalifikacja rynkowa "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-05-29 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym
2022-03-18 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2022-02-17 - Kwalifikacja rynkowa "Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-02-14 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym"
2019-07-11 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Edukowanie cyfrowe w organizacji
2022-03-17 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Edukowanie cyfrowe w organizacji", złożony przez podmiot: Fundacja ECCC
Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych
2022-03-16 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2022-03-16 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-19 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych"
2021-04-14 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2021-03-18 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-01 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)
2022-03-16 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2022-03-16 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Lean w medycynie Sp. z o.o.
2022-03-16 - Kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-06-01 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Lean sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)"
2021-06-01 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)", złożony przez podmiot: Lean sp. z o.o.
2021-04-15 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)"
2021-03-26 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2021-03-12 - Kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-05-29 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
2022-03-14 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2022-01-27 - Kwalifikacja rynkowa "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-01-14 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej"
2019-02-19 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
2022-03-14 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2022-01-27 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-01-13 - Minister Rozwoju i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży"
2019-02-19 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Prowadzenie zajęć metodami leśnej pedagogiki
2022-03-11 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć metodami leśnej pedagogiki", złożony przez podmiot: Fundacja Królowej Świętej Jadwigi
Przeprowadzanie ewaluacji
2022-03-09 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzanie ewaluacji", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
2021-03-01 - Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzanie ewaluacji", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych
2022-02-22 - Minister Cyfryzacji podpisał pismo informujące podmiot Fundacja Widzialni o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" wraz z uzasadnieniem
2021-04-20 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-03-24 - Kwalifikacja rynkowa "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-03-16 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych"
2019-03-25 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych
2022-02-22 - Minister Cyfryzacji podpisał pismo informujące podmiot Fundacja Widzialni o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych" wraz z uzasadnieniem
2021-04-20 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-03-25 - Kwalifikacja rynkowa "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-03-16 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych"
2019-03-25 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami
2022-02-22 - Minister Cyfryzacji podpisał pismo informujące podmiot Fundacja Widzialni o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" wraz z uzasadnieniem
2021-04-20 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-03-25 - Kwalifikacja rynkowa "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-03-16 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami"
2019-03-25 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Planowanie zapotrzebowania i monitorowanie zużycia mediów w nieruchomości
2022-02-22 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie zapotrzebowania i monitorowanie zużycia mediów w nieruchomości", złożony przez podmiot: Grupę Medium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych
2022-02-16 - Minister Infrastruktury podpisał umowę z instytucją Akademia Morska w Szczecinie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
2022-02-16 - Kwalifikacja rynkowa "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-03-09 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (do 06.10.2020 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych"
2020-01-31 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych", złożony przez podmiot: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
2020-01-03 - Kwalifikacja rynkowa "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-12-16 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych"
2019-03-07 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych", złożony przez podmiot: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi
2022-02-14 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2022-01-19 - Kwalifikacja rynkowa "Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2022-01-14 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi"
2019-07-11 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji
2022-02-09 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał umowę z instytucją Fundacja Instytut Spraw Publicznych, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2022-02-09 - Kwalifikacja rynkowa "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-08 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji"
2021-02-25 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2021-02-16 - Kwalifikacja rynkowa "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-23 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji"
2019-03-26 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Serwis napojów mieszanych i alkoholi
2022-02-08 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Centrum Szkoleniowe Omega
2021-10-25 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi"
2021-08-16 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi", złożony przez podmiot: Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała
2021-04-06 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii podpisał umowę z instytucją Wielkopolską Akademia Nauki i Rozwoju, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
2021-02-18 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi"
2021-02-04 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi", złożony przez podmiot: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój
2019-11-15 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2019-09-12 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi"
2019-08-23 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-03-29 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Centrum Szkolenia Barmanów
2019-03-29 - Kwalifikacja rynkowa "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-02-15 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Szkolenia Barmanów uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi"
2019-01-08 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi", złożony przez podmiot: Centrum Szkolenia Barmanów
2019-01-03 - Kwalifikacja rynkowa "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-27 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Serwis napojów mieszanych i alkoholi"
2018-05-29 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi", złożony przez podmiot: Centrum Szkolenia Barmanów
Montowanie turbin wiatrowych (WTG - Wind Turbine Generator)
2022-01-24 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie turbin wiatrowych (WTG - Wind Turbine Generator)", złożony przez podmiot: Szkoła Morska w Gdyni
Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom B4
2022-01-11 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom B4", złożony przez podmiot: Fundacja "Digital Europe"
Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom B3
2022-01-11 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom B3", złożony przez podmiot: Fundacja "Digital Europe"
Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom A2
2022-01-11 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom A2", złożony przez podmiot: Fundacja "Digital Europe"
Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom A1
2022-01-11 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) – poziom A1", złożony przez podmiot: Fundacja "Digital Europe"
Prowadzenie selektywnej i wskazującej profilaktyki w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych oraz minimalizowania problemów związanych z tymi zachowaniami
2021-12-31 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie selektywnej i wskazującej profilaktyki w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych oraz minimalizowania problemów związanych z tymi zachowaniami", złożony przez podmiot: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Prowadzenie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uniwersalnej w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych
2021-12-31 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uniwersalnej w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych", złożony przez podmiot: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Zarządzanie salonem kosmetycznym i fryzjerskim
2021-12-23 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie salonem kosmetycznym i fryzjerskim", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Współczesna koloryzacja
2021-12-23 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Współczesna koloryzacja", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Doradca finansowo-marketingowy organizacji pozarządowych
2021-12-21 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradca finansowo-marketingowy organizacji pozarządowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Stylizacja brwi
2021-12-21 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stylizacja brwi", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Kinesiotaping estetyczny twarzy
2021-12-21 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kinesiotaping estetyczny twarzy", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Facemodeling - manualne terapie twarzy
2021-12-20 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Facemodeling - manualne terapie twarzy", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
2021-12-06 - Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę z instytucją Butra Consulting Andrzej Butra, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Królowej Świętej Jadwigi
2021-12-06 - Kwalifikacja rynkowa "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-04-29 - Minister Edukacji Narodowej wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Królowej Świętej Jadwigi uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori"
2018-12-27 - Kwalifikacja rynkowa "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-03 - Minister Edukacji Narodowej (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori", złożony przez podmiot: Fundacja Królowej Świętej Jadwigi
2018-11-20 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori"
2018-01-22 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori", złożony przez podmiot: Fundacja Królowej Świętej Jadwigi
Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
2021-11-24 - Minister Rozwoju i Technologii wydał negatywną decyzję, odmawiając podmiotowi CHIC Warsaw Sp. z o.o. przyznania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin"
2021-01-12 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2020-12-14 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin"
2019-02-19 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Wspieranie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin i osób z otoczenia
2021-11-23 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin i osób z otoczenia", złożony przez podmiot: Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.
Przygotowanie turystów do uczestnictwa w wycieczkach konnych oraz ich organizowanie i prowadzenie
2021-11-17 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie turystów do uczestnictwa w wycieczkach konnych oraz ich organizowanie i prowadzenie", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Organizowanie i realizacja imprezy turystyki kajakowej
2021-11-17 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizacja imprezy turystyki kajakowej", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w triathlonie
2021-11-17 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w triathlonie", złożony przez podmiot: Polski Związek Triathlonu
Prowadzenie zajęć z triathlonu
2021-11-17 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z triathlonu", złożony przez podmiot: Polski Związek Triathlonu
Wykonywanie fotografii i realizacja filmów przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
2021-11-16 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii i realizacja filmów przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych (BSP)", złożony przez podmiot: LTA Design
Interpretacja pomiarów i analiza danych multispektralnych niskiego pułapu uzyskanych przy użyciu platform bezzałogowych statków powietrznych
2021-11-16 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Interpretacja pomiarów i analiza danych multispektralnych niskiego pułapu uzyskanych przy użyciu platform bezzałogowych statków powietrznych", złożony przez podmiot: SIMITU Sp. z o.o.
Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)
2021-11-05 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Mechatronik Artur Grochowski uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)"
2020-05-15 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)", złożony przez podmiot: Mechatronik Artur Grochowski
2020-05-11 - Kwalifikacja rynkowa "Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-03-20 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)"
2017-11-06 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)", złożony przez podmiot: Mechatronik Artur Grochowski
Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)
2021-11-05 - Minister Rozwoju i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Mechatronik Artur Grochowski uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)"
2020-05-15 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)", złożony przez podmiot: Mechatronik Artur Grochowski
2020-05-11 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-03-16 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)"
2017-11-06 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)", złożony przez podmiot: Mechatronik Artur Grochowski
Obsługa platformy do nauczania zdalnego
2021-11-04 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2021-11-04 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-08-12 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa platformy do nauczania zdalnego"
2021-07-28 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa platformy do nauczania zdalnego", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2021-07-23 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-07-14 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Obsługa platformy do nauczania zdalnego"
2019-06-24 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa platformy do nauczania zdalnego", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy
2021-10-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał negatywną decyzję, odmawiając podmiotowi Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" przyznania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy"
2020-12-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
2020-10-27 - Kwalifikacja rynkowa "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-10-14 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy"
2019-05-09 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb
2021-10-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał negatywną decyzję, odmawiając podmiotowi Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" przyznania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb"
2020-12-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
2020-11-24 - Kwalifikacja rynkowa "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-12 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb"
2019-05-09 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym
2021-10-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał negatywną decyzję, odmawiając podmiotowi Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" przyznania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym"
2020-12-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
2020-10-30 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-10-16 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym"
2019-05-09 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Obróbka wstępna warzyw i owoców
2021-10-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał negatywną decyzję, odmawiając podmiotowi Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" przyznania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obróbka wstępna warzyw i owoców"
2020-12-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obróbka wstępna warzyw i owoców", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
2020-11-23 - Kwalifikacja rynkowa "Obróbka wstępna warzyw i owoców" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-06 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Obróbka wstępna warzyw i owoców"
2019-05-09 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obróbka wstępna warzyw i owoców", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Zmywanie naczyń
2021-10-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał negatywną decyzję, odmawiając podmiotowi Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" przyznania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zmywanie naczyń"
2020-12-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zmywanie naczyń", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
2020-11-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zmywanie naczyń" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-10-14 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zmywanie naczyń"
2019-05-09 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zmywanie naczyń", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Prowadzenie zajęć z kiteboardingu
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-02 - Minister Sportu wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Kiteboardingu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu"
2020-04-02 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu", złożony przez podmiot: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
2020-02-26 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-02-07 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu"
2018-01-17 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu", złożony przez podmiot: Polski Związek Kiteboardingu
Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-02 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) wydał pozytywną decyzję, w której POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu"
2020-04-02 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu", złożony przez podmiot: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
2020-02-26 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-02-07 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu"
2018-08-29 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu", złożony przez podmiot: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polski Związek Tenisa Stołowego
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-02 - Minister Sportu wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Tenisa Stołowego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym"
2020-05-05 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
2020-04-06 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-03-19 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym"
2018-08-31 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polski Związek Tenisa Stołowego
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-02 - Minister Sportu wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Tenisa Stołowego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym"
2020-05-05 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
2020-04-21 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-03-23 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym"
2018-07-02 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-23 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wydał pozytywną decyzję, w której Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej"
2020-03-26 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
2020-02-25 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-02-06 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej"
2018-06-07 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym
2021-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polski Związek Tenisa Stołowego
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-02 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Tenisa Stołowego uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym"
2020-05-05 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
2020-04-06 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-03-19 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym"
2018-04-25 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu
2021-10-20 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-20 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (do 26.10.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
2020-10-02 - Minister Sportu wydał pozytywną decyzję, w której Polski Związek Kiteboardingu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu"
2020-04-20 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu", złożony przez podmiot: POLSKI ZWIĄZEK KITEBOARDINGU
2020-02-29 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-02-07 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu"
2018-06-06 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu", złożony przez podmiot: Polski Związek Kiteboardingu
Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi zdalnych
2021-10-12 - Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi zdalnych"
2021-05-19 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi zdalnych"
2019-06-24 - Minister Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi zdalnych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-06-24 - Minister Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi zdalnych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Projektowanie systemów zabezpieczeń obiektów
2021-10-01 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie systemów zabezpieczeń obiektów", złożony przez podmiot: E-COMMERCE PARTNERS
Montowanie, wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń obiektów
2021-10-01 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie, wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń obiektów", złożony przez podmiot: E-COMMERCE PARTNERS SP Z O.O.
Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym
2021-09-29 - Kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-08-18 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym"
2018-10-01 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym", złożony przez podmiot: DF sp. z o.o został przekazany
Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym
2021-09-29 - Kwalifikacja rynkowa "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-08-20 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym"
2018-09-18 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym", złożony przez podmiot: DF sp. z o.o.
Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
2021-09-27 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Widzialni
2021-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-07-01 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Widzialni uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych"
2021-04-20 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-03-26 - Kwalifikacja rynkowa "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-03-10 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych"
2019-03-25 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
2021-09-27 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Widzialni
2021-09-27 - Kwalifikacja rynkowa "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-07-01 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Widzialni uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych"
2021-04-20 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-03-25 - Kwalifikacja rynkowa "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-03-16 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych"
2019-03-28 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Wspieranie pracy wychowawczej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie działań mających na celu prewencję demoralizacji uczniów w szkole podstawowej
2021-09-21 - Minister Edukacji i Nauki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie pracy wychowawczej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie działań mających na celu prewencję demoralizacji uczniów w szkole podstawowej", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-05-20 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie pracy wychowawczej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie działań mających na celu prewencję demoralizacji uczniów w szkole podstawowej", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Zarządzanie międzykulturowe (Cross-cultural management)
2021-09-17 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie międzykulturowe (Cross-cultural management)", złożony przez podmiot: Kombinat Wiedzy Joanna Frączek-Broda
Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy
2021-09-14 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Europa House
2021-08-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: ICVC Certyfikacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
2021-07-20 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2021-01-28 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której ICVC Certyfikacja Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy"
2020-10-28 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy", złożony przez podmiot: „ ICVC CERTYFIKACJA Sp. z o.o.”
2020-02-11 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Europa House uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy"
2019-11-25 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy", złożony przez podmiot: Fundacja Europa House
2019-10-25 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której ITpass sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy"
2019-10-08 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy", złożony przez podmiot: ITpass sp. z o.o.
2019-09-07 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy"
2019-08-23 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-06-13 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2019-06-13 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Dariusz Zaremba Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w Krotoszynie
2019-06-13 - Kwalifikacja rynkowa "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-04-16 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy"
2019-01-24 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy", złożony przez podmiot: Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA"
2018-12-13 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Towarzystwo Informatyczne uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy"
2018-10-25 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2018-10-04 - Kwalifikacja rynkowa "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-08-28 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy"
2017-04-04 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych
2021-08-26 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
2021-08-02 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-07-23 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych"
2019-03-25 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)
2021-08-26 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
2021-08-02 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-07-23 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)"
2019-03-25 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle
2021-08-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Intchem sp. z o.o.
2021-08-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-24 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Intchem uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle"
2021-03-24 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle", złożony przez podmiot: Intchem sp. z o.o.
2021-01-26 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-29 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle"
2019-02-08 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle", złożony przez podmiot: Intchem sp. z o.o.
Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych
2021-08-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Intchem sp. z o.o.
2021-08-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-24 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Intchem uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych"
2021-02-03 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych", złożony przez podmiot: Intchem sp. z o.o.
2021-01-26 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-30 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych"
2019-02-08 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych", złożony przez podmiot: Intchem sp. z o.o.
Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych
2021-08-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Intchem sp. z o.o.
2021-08-24 - Kwalifikacja rynkowa "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-24 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Intchem sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych"
2021-02-03 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych", złożony przez podmiot: Intchem sp. z o.o.
2021-01-26 - Kwalifikacja rynkowa "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-28 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych"
2019-02-08 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych", złożony przez podmiot: Intchem sp. z o.o.
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert
2021-08-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2021-08-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-06 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Towarzystwo Informatyczne uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert"
2021-03-15 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2021-02-26 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-02-19 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert"
2019-08-29 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer
2021-08-24 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2021-08-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-06 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Towarzystwo Informatyczne uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer"
2021-03-15 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
2021-02-24 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-02-17 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer"
2019-08-29 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
2021-08-18 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Widzialni
2021-08-18 - Kwalifikacja rynkowa "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-25 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Widzialni uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)"
2021-02-12 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-01-20 - Kwalifikacja rynkowa "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-07 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)"
2019-03-25 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
2021-08-18 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja Widzialni
2021-08-18 - Kwalifikacja rynkowa "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-25 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Widzialni uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)"
2021-02-12 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-01-18 - Kwalifikacja rynkowa "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-07 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)"
2019-03-25 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami
2021-08-18 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej:
2021-08-18 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-25 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja Widzialni uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami"
2021-02-12 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2021-01-18 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-12-04 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami"
2019-03-28 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Wykonywanie analizy nieruchomości w pośrednictwie obrotu nieruchomościami
2021-08-03 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie analizy nieruchomości w pośrednictwie obrotu nieruchomościami", złożony przez podmiot: Grupa Medium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Analizowanie stanu prawnego, finansowego i fizycznego nieruchomości - administrator/zarządca nieruchomości
2021-08-03 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Analizowanie stanu prawnego, finansowego i fizycznego nieruchomości - administrator/zarządca nieruchomości", złożony przez podmiot: Grupa Medium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Prowadzenie narciarskich wycieczek turystycznych
2021-07-27 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie narciarskich wycieczek turystycznych", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Facylitowanie - prowadzenie spotkań grupowych
2021-07-27 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Facylitowanie - prowadzenie spotkań grupowych", złożony przez podmiot: VIDEN Agnieszka Buśk
Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych
2021-07-26 - Minister Cyfryzacji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-06-04 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają dane osobowe
2021-07-26 - Minister Cyfryzacji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają dane osobowe", złożony przez podmiot: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
2019-05-29 - Ministerstwo Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają dane osobowe", złożony przez podmiot: Centrum Zarządzania Jakością INFOX
Prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu o aktywne metody w procesie dydaktycznym - Trener akademicki
2021-07-19 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu o aktywne metody w procesie dydaktycznym - Trener akademicki", złożony przez podmiot: Trener Nauki Dr Justyna Małkuch-Świtalska
Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B1 (zgodnie z CEFR)
2021-07-15 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B1 (zgodnie z CEFR)", złożony przez podmiot: Fundacja The Global Language System Polska
Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie A2 (zgodnie z CEFR)
2021-07-15 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie A2 (zgodnie z CEFR)", złożony przez podmiot: Fundacja The Global Language System Polska
Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie A1 (zgodnie z CEFR)
2021-07-15 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie A1 (zgodnie z CEFR)", złożony przez podmiot: Fundacja The Global Language System Polska
Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 (zgodnie z CEFR)
2021-07-15 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 (zgodnie z CEFR)", złożony przez podmiot: Fundacja The Global Language System Polska
Przygotowanie deserów restauracyjnych
2021-07-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii podpisał umowę z instytucją Wielkopolską Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2021-06-04 - podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2021-06-04 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie deserów restauracyjnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-04-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych"
2021-04-06 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2020-07-23 - Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję, w której Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych"
2020-07-02 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2020-06-29 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie deserów restauracyjnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-06-16 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowanie deserów restauracyjnych"
2019-04-10 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód"
Przygotowanie potraw grill i barbecue
2021-07-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii podpisał umowę z instytucją Wielkopolską Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: CONS- MED Sp. z o. o.
2021-04-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której CONS- MED Sp. z o. o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue"
2021-04-06 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2021-04-06 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie potraw grill i barbecue" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-03-24 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue", złożony przez podmiot: CONS-MED Sp. z o. o.
2020-07-23 - Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję, w której Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue"
2020-07-02 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2020-06-16 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie potraw grill i barbecue" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-06-03 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowanie potraw grill i barbecue"
2019-04-10 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód"
Serwisowanie i naprawa bezzałogowych statków powietrznych w układzie wielowirnikowym (MR) klasy C0, C1 i C2
2021-07-08 - Minister Infrastruktury rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie i naprawa bezzałogowych statków powietrznych w układzie wielowirnikowym (MR) klasy C0, C1 i C2", złożony przez podmiot: Aviation Consulting Michał Ratajczak
2020-09-14 - Ministerstwo Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie i naprawa bezzałogowych statków powietrznych w układzie wielowirnikowym (MR) klasy C0, C1 i C2", złożony przez podmiot: Aviation Consulting Michał Ratajczak
Monitorowanie badań klinicznych produktów leczniczych
2021-07-07 - Minister Zdrowia rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie badań klinicznych produktów leczniczych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
2019-07-19 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie badań klinicznych produktów leczniczych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dzieci i młodzieży
2021-07-07 - Minister Zdrowia rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-03-06 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dzieci i młodzieży", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonywanie kotwienia w górnictwie podziemnym, budownictwie drogowym i tunelowym oraz pracach geologicznych
2021-07-02 - Minister Aktywów Państwowych otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie kotwienia w górnictwie podziemnym, budownictwie drogowym i tunelowym oraz pracach geologicznych", złożony przez podmiot: JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Prowadzenie działań Growth Hackingowych
2021-06-28 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie działań Growth Hackingowych", złożony przez podmiot: LEM LABS SP. Z O.O.
Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM
2021-06-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2021-06-25 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-06-01 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM"
2021-05-31 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2021-05-14 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-01 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Asystowanie w planowaniu i organizacji usług transportowo-spedycyjnych
2021-06-25 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w planowaniu i organizacji usług transportowo-spedycyjnych", złożony przez podmiot: Aviation Consulting Michał Ratajczak
Stosowanie zasad etykiety w komunikacji zawodowej pracowników sektora biznesowego
2021-06-10 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad etykiety w komunikacji zawodowej pracowników sektora biznesowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2019-07-11 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad etykiety w komunikacji zawodowej pracowników sektora biznesowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej
2021-06-07 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
2021-04-29 - Kwalifikacja rynkowa "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-04-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej"
2018-10-02 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Sanitariusz w przemyśle wydobywczym
2021-06-02 - Minister Aktywów Państwowych otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Sanitariusz w przemyśle wydobywczym", złożony przez podmiot: JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Zarządzanie procesami i zespołami sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN INSPIRATOR
2021-06-02 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN INSPIRATOR", złożony przez podmiot: Lean sp. z o.o.
Zarządzanie procesami i zespołami sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN EKSPERT
2021-06-02 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN EKSPERT", złożony przez podmiot: Lean sp. z o.o.
Zarządzanie procesami i zespołami sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN LIDER
2021-06-02 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN LIDER", złożony przez podmiot: Lean sp. z o.o.
Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych
2021-05-20 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej:
2021-05-20 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-01-21 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych"
2021-01-01 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych"
2019-06-14 - Minister Inwestycji i Rozwoju (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów
2021-05-20 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej:
2021-05-20 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-01-21 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Akademicki Klub Integracji Europejskiej uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów"
2020-12-02 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-13 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów"
2019-06-14 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
2021-05-20 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
2021-05-20 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-01-21 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Akademicki Klub Integracji Europejskiej uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych"
2020-12-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
2020-12-02 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-12 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych"
2019-06-14 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Operator obrabiarek skrawających - Dyplom mistrzowski
2021-05-20 - Kwalifikacja rynkowa "Operator obrabiarek skrawających - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2021-05-12 - Kwalifikacja rynkowa "Operator obrabiarek skrawających - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-05-12 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Operator obrabiarek skrawających - Dyplom mistrzowski"
2018-11-26 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Operator obrabiarek skrawających - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Prowadzenie terapii osób ze spektrum autyzmu
2021-05-20 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii osób ze spektrum autyzmu", złożony przez podmiot: Dalej Razem sp. z o.o.
Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie
2021-05-18 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Podstawowa komunikacja pracowników służb ratunkowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego
2021-05-10 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników służb ratunkowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2019-01-25 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników służb ratunkowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Podstawowa komunikacja pracowników sektora sprzedaży bezpośredniej w punkcie handlowym z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego
2021-05-10 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników sektora sprzedaży bezpośredniej w punkcie handlowym z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2019-01-25 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników sektora sprzedaży bezpośredniej w punkcie handlowym z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Podstawowa komunikacja pracowników policji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego
2021-05-10 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników policji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2019-01-25 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników policji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Podstawowa komunikacja pracowników pomocy społecznej z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego
2021-05-10 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników pomocy społecznej z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2019-01-25 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja pracowników pomocy społecznej z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym
2021-05-10 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
2019-03-20 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
Wykonywanie i montowanie więźb dachowych
2021-04-22 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej:
2021-04-22 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-01-21 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Akademicki Klub Integracji Europejskiej uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych"
2020-12-04 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-12 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych"
2019-06-14 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
2019-06-14 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych
2021-04-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Prowadzenie wycieczek turystyki kolarskiej
2021-04-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie wycieczek turystyki kolarskiej", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive
2021-04-17 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Instytut Turystyki Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SITE POLSKA
2021-04-17 - Kwalifikacja rynkowa "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-01-21 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której SITE POLSKA uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive"
2020-04-14 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive", złożony przez podmiot: SITE POLSKA
2020-02-29 - Kwalifikacja rynkowa "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-02-18 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive"
2019-03-14 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive", złożony przez podmiot: SITE POLSKA
Obsługiwanie i konserwacja pomp odwadniających
2021-04-16 - Minister Aktywów Państwowych otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie i konserwacja pomp odwadniających", złożony przez podmiot: JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Zarządzanie działalnością SPA&Wellness
2021-04-16 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie działalnością SPA&Wellness", złożony przez podmiot: Izbę Gospodarczą KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
Interpretacja pomiarów i analiza danych fotogrametrycznych niskiego pułapu uzyskanych przy użyciu platform bezzałogowych statków powietrznych
2021-04-09 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Interpretacja pomiarów i analiza danych fotogrametrycznych niskiego pułapu uzyskanych przy użyciu platform bezzałogowych statków powietrznych", złożony przez podmiot: SIMITU Sp. z o.o.
Przygotowanie i wypiekanie pizzy
2021-04-06 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2021-04-06 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie i wypiekanie pizzy" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-07-23 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy"
2020-07-02 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2020-06-17 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie i wypiekanie pizzy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-06-03 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowanie i wypiekanie pizzy"
2019-04-10 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód"
Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi
2021-04-06 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Agencja Promocji Pracy i Reklamy
2021-04-06 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-07-23 - Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję, w której Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi"
2020-07-02 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy
2020-06-16 - Kwalifikacja rynkowa "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-06-03 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi"
2019-04-10 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód"
Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej
2021-03-24 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
2021-03-24 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2021-01-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) wydał pozytywną decyzję, w której uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej"
2021-01-11 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej", złożony przez podmiot: SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
2020-12-14 - Kwalifikacja rynkowa "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-11-25 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej"
2018-08-31 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej", złożony przez podmiot: SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego
2021-03-24 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2021-03-24 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-08-04 - Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego"
2020-07-14 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-06-24 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego"
2019-03-15 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach
2021-03-23 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach", złożony przez podmiot: Polski Związek Zapaśniczy
Optymalizowanie procesu szkoleniowego w zapasach
2021-03-23 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Optymalizowanie procesu szkoleniowego w zapasach", złożony przez podmiot: Polski Związek Zapaśniczy
Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w zapasach
2021-03-23 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w zapasach", złożony przez podmiot: Polski Związek Zapaśniczy
Prowadzenie psychoterapii Gestalt
2021-03-19 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii Gestalt", złożony przez podmiot: Aleksandra Replin Firma Usługowa
Prowadzenie treningu kreatywności z zakresu umyślnej twórczości
2021-03-16 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie treningu kreatywności z zakresu umyślnej twórczości", złożony przez podmiot: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi
Doradztwo w zakresie doboru substancji czynnej oraz dawki środka ochrony roślin
2021-03-15 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie doboru substancji czynnej oraz dawki środka ochrony roślin", złożony przez podmiot: DF Sp. z o.o.
2018-09-18 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie doboru substancji czynnej oraz dawki środka ochrony roślin", złożony przez podmiot: DF sp. z o.o.
Doradzanie w zakresie zakupu pojazdów elektrycznych
2021-03-12 - Minister Klimatu i Środowiska otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakupu pojazdów elektrycznych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
2021-03-08 - Minister Zdrowia rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
2019-12-12 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Organizowanie imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami
2021-03-04 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Obsługiwanie urządzeń małej mechanizacji
2021-02-25 - Minister Aktywów Państwowych otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie urządzeń małej mechanizacji", złożony przez podmiot: JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Wykonywanie prac ciesielskich w kopalniach węgla kamiennego
2021-02-23 - Minister Aktywów Państwowych otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie prac ciesielskich w kopalniach węgla kamiennego", złożony przez podmiot: JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Doradzanie w zakresie regulacji powiązań członków rodziny z firmą rodzinną
2021-02-22 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (do 12.08.2021) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie regulacji powiązań członków rodziny z firmą rodzinną", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-06-26 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie regulacji powiązań członków rodziny z firmą rodzinną", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W)
2021-02-18 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W)", złożony przez podmiot: Fundacja Polskie Instalacje Gaśnicze
Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego
2021-02-08 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego", złożony przez podmiot: Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
2018-08-17 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego", złożony przez podmiot: Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego
Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym
2021-02-08 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Planowanie i prowadzenie treningu we wspinaczce na czas lub w boulderingu i prowadzeniu
2021-02-08 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie treningu we wspinaczce na czas lub w boulderingu i prowadzeniu", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Planowanie i prowadzenie zajęć z turystyki wysokogórskiej
2021-02-08 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć z turystyki wysokogórskiej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew
2021-01-28 - Minister Klimatu i Środowiska rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew", złożony przez podmiot: Centrum Szkoleń MIKO SP. Z O. O.
2020-08-19 - Ministerstwo Środowiska otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew", złożony przez podmiot: Centrum Szkoleń MIKO SP. Z O. O.
Podstawowa komunikacja doradców zawodowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego
2021-01-25 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja doradców zawodowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2019-01-25 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa komunikacja doradców zawodowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Wykonywanie zbrojeń i betonowania
2021-01-11 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zbrojeń i betonowania", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Montowanie szalunków
2021-01-11 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie szalunków", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W)
2021-01-05 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W)", złożony przez podmiot: Fundacja Polskie Instalacje Gaśnicze
Piekarz - Dyplom mistrzowski
2020-12-31 - Kwalifikacja rynkowa "Piekarz - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-10-23 - Kwalifikacja rynkowa "Piekarz - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-10-23 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Piekarz - Dyplom mistrzowski"
2018-11-07 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Piekarz - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski
2020-12-30 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Farmerskie wyrabianie serów i innych produktów z mleka – Serowar farmerski", złożony przez podmiot: Fundacja wspieranie serowarstwa farmerskiego - Na serio
Wykonywanie prac budowlanych wykończeniowych
2020-12-28 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie prac budowlanych wykończeniowych", złożony przez podmiot: Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o. o.
Zarządzanie stadem bydła w zakresie kwalifikowania zwierząt po względem przydatności ich do produkcji żywca wołowego
2020-12-23 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie stadem bydła w zakresie kwalifikowania zwierząt po względem przydatności ich do produkcji żywca wołowego", złożony przez podmiot:
2018-09-18 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie stadem bydła w zakresie kwalifikowania zwierząt po względem przydatności ich do produkcji żywca wołowego", złożony przez podmiot: DF sp. z o.o.
Bilansowanie dawek żywieniowych dla bydła mięsnego
2020-12-23 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Bilansowanie dawek żywieniowych dla bydła mięsnego", złożony przez podmiot:
2018-09-18 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Bilansowanie dawek żywieniowych dla bydła mięsnego", złożony przez podmiot: DF sp. z o.o.
Doradztwo w zakresie optymalizowania wyników ekonomicznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych
2020-12-23 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie optymalizowania wyników ekonomicznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych", złożony przez podmiot:
2018-09-18 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie optymalizowania wyników ekonomicznych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych", złożony przez podmiot: DF sp. z o.o.
Wykonywanie mikropigmentacji korekcyjnej
2020-12-21 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie mikropigmentacji korekcyjnej", złożony przez podmiot: SIMITU Sp. z o.o.
Wspieranie jakości opieki i edukacji w placówkach dla dzieci do lat 3
2020-12-15 - Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie jakości opieki i edukacji w placówkach dla dzieci do lat 3", złożony przez podmiot: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
2020-04-17 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie jakości opieki i edukacji w placówkach dla dzieci do lat 3", złożony przez podmiot: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Obsługa Bezpiecznego Łańcucha Dostaw
2020-12-11 - Minister Infrastruktury rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa Bezpiecznego Łańcucha Dostaw", złożony przez podmiot: Aviation Consulting Michał Ratajczak
2020-08-14 - Ministerstwo Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa Bezpiecznego Łańcucha Dostaw", złożony przez podmiot: Aviation Consulting Michał Ratajczak
Organizacja i zarządzanie w tenisie stołowym
2020-12-08 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wniosek będzie procedowany w Ministerstwo Sportu) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizacja i zarządzanie w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
Popularyzacja i instruktaż w tenisie stołowym
2020-12-08 - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (wniosek będzie procedowany w Ministerstwo Sportu) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Popularyzacja i instruktaż w tenisie stołowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Tenisa Stołowego
Projektowanie wykorzystania mikrocząstek i nanocząstek stałych w produkcji produktów kosmetycznych
2020-11-25 - Minister Rozwoju i Technologii rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie wykorzystania mikrocząstek i nanocząstek stałych w produkcji produktów kosmetycznych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
2019-12-16 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie wykorzystania mikrocząstek i nanocząstek stałych w produkcji produktów kosmetycznych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Planowanie i realizowanie usług konferencyjnych
2020-11-19 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie usług konferencyjnych", złożony przez podmiot: Zofia Leś UNLIMITED
Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu
2020-10-30 - Minister Zdrowia rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu", złożony przez podmiot: REA ACADEMY Sp. z o.o.
2020-03-05 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Aplikowanie taśm do kinesiology tapingu", złożony przez podmiot: REA ACADEMY Sp. z o.o.
Dobieranie i podawanie wina
2020-10-29 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dobieranie i podawanie wina", złożony przez podmiot: Zofia Leś UNLIMITED
Komunikowanie się za pomocą tworzenia, opowiadania i wysłuchiwania historii (storytelling)
2020-10-29 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Komunikowanie się za pomocą tworzenia, opowiadania i wysłuchiwania historii (storytelling)", złożony przez podmiot: GRUPA SAPR
Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
2020-10-08 - Minister Zdrowia podpisał umowę z instytucją Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
2020-10-08 - Kwalifikacja rynkowa "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-12-04 - Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję, w której Ogólnopolska Iza Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie"
2019-07-15 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie", złożony przez podmiot: „TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA”
2019-02-04 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie", złożony przez podmiot: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
2019-01-10 - Kwalifikacja rynkowa "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie"
2018-05-15 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie", złożony przez podmiot: Ogólnopolska Iza Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Prowadzenie dźwiękoterapii
2020-10-06 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie dźwiękoterapii", złożony przez podmiot: Krakowska Pozytywka sp. z o.o.
Prowadzenie mediacji w oświacie
2020-10-01 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie", złożony przez podmiot: Podkarpackie Centrum Mediacji
Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta
2020-09-30 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-06-25 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej w środowisku 3D
2020-09-08 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej w środowisku 3D", złożony przez podmiot: Centrum Modelowania Przestrzennego
Wykonywanie mikropigmentacji estetycznej
2020-09-08 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie mikropigmentacji estetycznej", złożony przez podmiot: SIMITU Sp. z o.o.
Prowadzenie sprzedaży przez platformy elektroniczne
2020-09-02 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży przez platformy elektroniczne", złożony przez podmiot: Zofia Leś UNLIMITED
Organizowanie wycieczek górskich
2020-08-12 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) wydał negatywną decyzję, odmawiając podmiotowi SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego przyznania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich"
2020-06-04 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich", złożony przez podmiot: SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
2020-04-08 - Kwalifikacja rynkowa "Organizowanie wycieczek górskich" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-04-03 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Organizowanie wycieczek górskich"
2018-10-01 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich", złożony przez podmiot: SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym
2020-08-03 - Minister Zdrowia rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-05-20 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii indywidualnej z młodzieżą i osobami dorosłymi po jednorazowym doświadczeniu traumatycznym", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych
2020-08-03 - Minister Zdrowia rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-05-20 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających konsekwencji traum złożonych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Przewodnictwo turystyczne dla wybranego obszaru
2020-07-30 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przewodnictwo turystyczne dla wybranego obszaru", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
2020-07-23 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2020-07-23 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2020-07-23 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
2020-07-23 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: KONFEDERACJA LEWIATAN
2020-06-10 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2020-05-07 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Konfederacji LEWIATAN uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2020-05-06 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2020-04-14 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: Konfederacja LEWIATAN
2020-04-08 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Regionaln Izbia Gospodarcza Pomorza uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2020-03-30 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
2020-02-12 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2019-12-19 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2019-11-20 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Centrum Mediacji
2019-10-08 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Centrum Mediacji uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2019-09-04 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: Polskie Centrum Mediacji
2019-07-03 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
2019-05-20 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2019-04-10 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
2018-12-21 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-13 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2018-12-13 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-12-13 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2018-12-12 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-12-10 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"
2018-07-26 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
2020-07-23 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2020-06-10 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której SWPS Uniwersytet Humanistycznospołecznemu uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych"
2020-05-06 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2020-02-12 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2020-02-12 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Katolickiemu Uniwersytet Lubelskiemu Jana Pawła II uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych"
2019-12-23 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych", złożony przez podmiot: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2019-11-20 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polskie Centrum Mediacji
2019-10-08 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Polskie Centrum Mediacji uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych"
2019-09-05 - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych", złożony przez podmiot: Polskie Centrum Mediacji
2019-01-02 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-13 - Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z instytucją Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2018-12-13 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-12-13 - Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych"
2018-12-12 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-12-10 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych"
2017-11-13 - Minister Sprawiedliwości otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Wykonywanie makijażu fotograficznego
2020-07-23 - Minister Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie makijażu fotograficznego", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-03-07 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie makijażu fotograficznego", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Stylizacja fryzur dziennych i okazjonalnych
2020-07-03 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Stylizacja fryzur dziennych i okazjonalnych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
2020-07-03 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stylizacja fryzur dziennych i okazjonalnych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego
2020-05-28 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego", złożony przez podmiot: Polski Związek Golfa
2020-05-28 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego", złożony przez podmiot: Polski Związek Golfa
Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego
2020-05-28 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego", złożony przez podmiot: Polski Związek Golfa
2020-05-28 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego", złożony przez podmiot: Polski Związek Golfa
Nauczanie i doskonalenie technik golfowych
2020-05-28 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Nauczanie i doskonalenie technik golfowych", złożony przez podmiot: Polski Związek Golfa
2020-05-28 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie i doskonalenie technik golfowych", złożony przez podmiot: Polski Związek Golfa
Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich
2020-05-26 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich", złożony przez podmiot: Polski Związek Golfa
Generowanie leadów sprzedażowych
2020-05-19 - Minister Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Generowanie leadów sprzedażowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-06-05 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Generowanie leadów sprzedażowych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości
2020-04-27 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) podpisał umowę z instytucją Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Polska Izba Gospodarcza Czystości
2020-04-27 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2020-01-14 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Polska Izba Gospodarcza Czystości uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości"
2019-12-23 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości", złożony przez podmiot: Polska Izba Gospodarcza Czystości
2019-11-27 - Kwalifikacja rynkowa "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-11-12 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości"
2018-10-01 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości", złożony przez podmiot: Polska Izba Gospodarczą Czystości
Wdrażanie standardu bezpieczeństwa dronowego w infrastrukturze krytycznej i wrażliwej
2020-03-20 - Ministerstwo Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie standardu bezpieczeństwa dronowego w infrastrukturze krytycznej i wrażliwej", złożony przez podmiot: Terra Hexen Sp. z o.o.
Planowanie i prowadzenie zajęć z narciarstwa wysokogórskiego
2020-03-20 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć z narciarstwa wysokogórskiego", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Prowadzenie zajęć freeride’owych i skitourowych
2020-03-19 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć freeride’owych i skitourowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
2020-03-19 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć freeride’owych i skitourowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej
2020-03-19 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Planowanie i prowadzenie zajęć z alpinizmu jaskiniowego
2020-03-19 - Minister Sportu (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć z alpinizmu jaskiniowego", złożony przez podmiot: Polski Związek Alpinizmu
Samodzielne planowanie i realizacja kształcenia żeglarskiego oraz egzaminowanie w żeglarstwie
2020-03-13 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Samodzielne planowanie i realizacja kształcenia żeglarskiego oraz egzaminowanie w żeglarstwie", złożony przez podmiot: Polski Związek Żeglarski
2020-03-13 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Samodzielne planowanie i realizacja kształcenia żeglarskiego oraz egzaminowanie w żeglarstwie", złożony przez podmiot: Polski Związek Żeglarski
Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w żeglarstwie wyczynowym w cyklu rocznym
2020-03-13 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w żeglarstwie wyczynowym w cyklu rocznym", złożony przez podmiot: Polski Związek Żeglarski
2020-03-13 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w żeglarstwie wyczynowym w cyklu rocznym", złożony przez podmiot: Polski Związek Żeglarski
Nauczanie samodzielnego prowadzenia łodzi żaglowej
2020-03-13 - Ministerstwo Sportu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie samodzielnego prowadzenia łodzi żaglowej", złożony przez podmiot: Polski Związek Żeglarski
Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości
2020-03-02 - Minister Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości", złożony przez podmiot: Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
2016-10-13 - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości", złożony przez podmiot: Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
Gospodarowanie nieruchomościami
2020-03-02 - Minister Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Gospodarowanie nieruchomościami", złożony przez podmiot: Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
2016-10-07 - Minister Infrastruktury i Budownictwa otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Gospodarowanie nieruchomościami", złożony przez podmiot: Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
Zarządzanie procesem tworzenia Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)
2020-03-02 - Minister Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem tworzenia Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)", złożony przez podmiot: Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
2019-05-13 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem tworzenia Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)", złożony przez podmiot: Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu
2020-02-27 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-06-25 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie kompetencyjno-efektywnościowych systemów okresowych ocen pracowników w obszarze handlu", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów
2020-02-20 - Minister Rozwoju i Technologii podpisał umowę z instytucją Główny Instytut Górnictwa, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Lovebike sp. z o.o.
2020-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-08-21 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Lovebike sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów"
2019-07-29 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów", złożony przez podmiot: Lovebike sp. z o.o.
2019-06-28 - Kwalifikacja rynkowa "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-06-17 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów"
2018-02-28 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów", złożony przez podmiot: Lovebike sp.z. o.o.
Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej
2020-02-20 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2020-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-08-27 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której CHIC Warsaw Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej"
2019-08-01 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2019-07-08 - Kwalifikacja rynkowa "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-06-25 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej"
2018-06-04 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
2020-02-20 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2020-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-09-16 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której CHIC Warsaw Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży"
2019-08-19 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2019-07-18 - Kwalifikacja rynkowa "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-10 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży"
2018-06-05 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
2020-02-20 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2020-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-10-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której CHIC Warsaw Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin"
2019-08-19 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2019-07-18 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-18 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin"
2018-06-05 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
2020-02-20 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2020-02-20 - Kwalifikacja rynkowa "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-10-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której CHIC Warsaw Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych"
2019-09-18 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
2019-09-13 - Kwalifikacja rynkowa "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-18 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych"
2018-05-25 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Dozorowanie mienia
2020-02-12 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dozorowanie mienia", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-03-07 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dozorowanie mienia", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła
2020-02-05 - Kwalifikacja rynkowa "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2020-01-13 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła"
2018-07-02 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła", złożony przez podmiot: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.
Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej
2020-02-05 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-03-26 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Obsługa w turystyce zdrowotnej
2020-02-04 - Minister Rozwoju (do 06.10.2020 r.) podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
2020-02-04 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa w turystyce zdrowotnej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-12-18 - Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję, w której IZBA GOSPODARCZA KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej"
2019-10-31 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej", złożony przez podmiot: Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
2019-10-01 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa w turystyce zdrowotnej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-05-21 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Obsługa w turystyce zdrowotnej"
2018-04-30 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej", złożony przez podmiot: IZBA GOSPODARCZA KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni
2020-01-22 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2019-03-11 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych
2020-01-20 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-05-21 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Krawiec - Dyplom mistrzowski
2019-12-29 - Kwalifikacja rynkowa "Krawiec - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-02-04 - Kwalifikacja rynkowa "Krawiec - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Krawiec - Dyplom mistrzowski"
2018-11-05 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Krawiec - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji
2019-12-20 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji", złożony przez podmiot: Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.
2019-08-08 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji", złożony przez podmiot: Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.
Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu
2019-12-20 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 20.10.2020 r.) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu", złożony przez podmiot:
2019-07-20 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji
2019-12-20 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 20.10.2020 r.) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
2019-07-31 - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji", złożony przez podmiot: PRO.PL Agata Hącia
Projektowanie i optymalizacja procesów technologicznych w przemyśle chemicznym przy użyciu symulatorów procesowych
2019-12-16 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i optymalizacja procesów technologicznych w przemyśle chemicznym przy użyciu symulatorów procesowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Przeprowadzanie badań laboratoryjnych w kontroli procesowej w produkcji farb, lakierów i klejów
2019-12-16 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzanie badań laboratoryjnych w kontroli procesowej w produkcji farb, lakierów i klejów", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
2019-12-16 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Obsługiwanie specjalistycznych urządzeń i linii procesowych w produkcji farb, lakierów i klejów
2019-12-16 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie specjalistycznych urządzeń i linii procesowych w produkcji farb, lakierów i klejów", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Modelowanie procesów produkcji fine chemicals
2019-12-16 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Modelowanie procesów produkcji fine chemicals", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Obsługiwanie homogenizujących urządzeń w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
2019-12-16 - Ministerstwo Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie homogenizujących urządzeń w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Monitorowanie oddziaływania zakładu przemysłu nawozowego na środowisko
2019-12-12 - Ministerstwo Klimatu otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie oddziaływania zakładu przemysłu nawozowego na środowisko", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie
2019-12-03 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
2019-04-25 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej
2019-12-03 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
2019-04-25 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji
2019-12-03 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
2019-04-25 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia
2019-12-03 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
2019-04-25 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
Asystowanie osobie starszej w zakresie czynności porządkowych
2019-12-03 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie osobie starszej w zakresie czynności porządkowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
2019-04-25 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie osobie starszej w zakresie czynności porządkowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"
Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi
2019-11-28 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód"
2019-04-10 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód"
Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)
2019-11-27 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)"
2019-06-10 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2019-05-21 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)"
2018-04-03 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
2019-11-27 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi"
2019-06-10 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2019-05-21 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi"
2018-06-22 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu
2019-11-26 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu"
2019-06-10 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2019-05-21 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu"
2018-04-03 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Zarządzanie pracą restauracji
2019-11-14 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2019-11-14 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie pracą restauracji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-10-02 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji"
2019-08-02 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
2019-07-19 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie pracą restauracji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-16 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Zarządzanie pracą restauracji"
2018-06-07 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji", złożony przez podmiot: Agencja Promocji Pracy i Reklamy Wschód Grzegorz Górnik
Obsługiwanie samochodów autonomicznych
2019-11-12 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie samochodów autonomicznych", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Instruktor stylizacji rzęs
2019-11-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji rzęs", złożony przez podmiot: POSH LASHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-02-02 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji rzęs", złożony przez podmiot: POSH LASHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Instruktor stylizacji paznokci
2019-11-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji paznokci", złożony przez podmiot: Indigo Nails Spółka z o.o. Sp.kom.
2018-01-17 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Instruktor stylizacji paznokci", złożony przez podmiot: Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
2019-11-07 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi"
2019-06-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2019-05-21 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi"
2018-06-22 - Minister Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Diagnozowanie samochodów elektrycznych
2019-11-07 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie samochodów elektrycznych", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Kupowanie usług badawczych dla branży motoryzacyjnej
2019-11-06 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kupowanie usług badawczych dla branży motoryzacyjnej", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
2019-11-05 - Kwalifikacja rynkowa "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)"
2019-06-10 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2019-05-21 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)"
2018-04-03 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych dzieci
2019-11-05 - Minister Edukacji i Nauki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych dzieci", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)
2019-11-04 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)"
2019-06-10 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2019-05-21 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)"
2018-04-03 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Planowanie produkcji tablic rejestracyjnych
2019-11-04 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie produkcji tablic rejestracyjnych", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Szacowanie kosztów jednostkowych przewozów ładunków transportem samochodowym
2019-11-04 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Szacowanie kosztów jednostkowych przewozów ładunków transportem samochodowym", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Kontrolowanie jakości specjalnych płynów samochodowych w warunkach eksploatacyjnych
2019-11-04 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości specjalnych płynów samochodowych w warunkach eksploatacyjnych", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Diagnozowanie samochodów za pośrednictwem układu OBD (On-board diagnostics)
2019-11-04 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie samochodów za pośrednictwem układu OBD (On-board diagnostics)", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Organizowanie pomocy w zakresie mobilności w oparciu o zidentyfikowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami
2019-10-31 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie pomocy w zakresie mobilności w oparciu o zidentyfikowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Serwisowanie kół pojazdów samochodowych
2019-10-31 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Serwisowanie kół pojazdów samochodowych", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy kierowcy
2019-10-31 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy kierowcy", złożony przez podmiot: Instytut Transportu Samochodowego
Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
2019-10-30 - Kwalifikacja rynkowa "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-07-09 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję, w której Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)"
2019-06-10 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
2019-05-21 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)"
2018-04-03 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Informowanie o produktach finansowych
2019-10-29 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Informowanie o produktach finansowych", złożony przez podmiot: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego
2019-03-22 - Ministerstwo Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Informowanie o produktach finansowych", złożony przez podmiot: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego
Oferowanie produktów finansowych
2019-10-29 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Oferowanie produktów finansowych", złożony przez podmiot: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego
2019-03-22 - Ministerstwo Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Oferowanie produktów finansowych", złożony przez podmiot: Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego
Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych
2019-10-29 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych", złożony przez podmiot: Związek Banków Polskich
2019-03-21 - Ministerstwo Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych", złożony przez podmiot: Związek Banków Polskich
Oferowanie produktów i usług bankowych
2019-10-29 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Oferowanie produktów i usług bankowych", złożony przez podmiot: Związek Banków Polskich
2019-03-21 - Ministerstwo Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Oferowanie produktów i usług bankowych", złożony przez podmiot: Związek Banków Polskich
Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego
2019-10-21 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego", złożony przez podmiot: Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO
2018-06-07 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przedsiębiorczość dla sektora kreatywnego", złożony przez podmiot: Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO
Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec
2019-10-09 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
2019-10-09 - Kwalifikacja rynkowa "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-03-04 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Francusko-Polska Izba Gospodarcza uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec"
2019-02-06 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec", złożony przez podmiot: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
2019-01-09 - Kwalifikacja rynkowa "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-19 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec"
2018-04-09 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec", złożony przez podmiot: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
2019-10-09 - Kwalifikacja rynkowa "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-03-04 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję, w której Francusko-Polska Izba Gospodarcza uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy"
2019-02-06 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy", złożony przez podmiot: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
2019-01-09 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
2019-01-07 - Kwalifikacja rynkowa "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-19 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy"
2018-04-09 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy", złożony przez podmiot: Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Ratownictwo lotniskowe - wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze (lsr-g)
2019-09-13 - Minister Infrastruktury rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Ratownictwo lotniskowe - wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze (lsr-g)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczyo
2018-04-03 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Ratownictwo lotniskowe - wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze (lsr-g)", złożony przez podmiot: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami
2019-09-05 - Minister Inwestycji i Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
2019-03-29 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami", złożony przez podmiot: Fundacja Widzialni
Rusznikarz - dyplom mistrzowski
2019-08-26 - Kwalifikacja rynkowa "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-08-06 - Kwalifikacja rynkowa "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-08-06 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski"
2018-11-20 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Rusznikarz - świadectwo czeladnicze
2019-08-23 - Kwalifikacja rynkowa "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2019-08-01 - Kwalifikacja rynkowa "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-08-01 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze"
2018-11-19 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży
2019-08-22 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Prowadzenie superwizji w psychoterapii
2019-08-09 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie superwizji w psychoterapii", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Budowanie strategii marketingowej marki
2019-08-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Budowanie strategii marketingowej marki", złożony przez podmiot: Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.
Analizowanie i prognozowanie trendów rynkowych
2019-08-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Analizowanie i prognozowanie trendów rynkowych", złożony przez podmiot: Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.
Tworzenie i rozwój wizerunku marki
2019-08-08 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tworzenie i rozwój wizerunku marki", złożony przez podmiot: Alpha Leonis Adriana i Leszek Rakowscy S.C.
Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów
2019-08-05 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów", złożony przez podmiot: Centrum Szkolenia Barmanów
Wykonywanie przeglądów technicznych łodzi motorowych
2019-07-24 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie przeglądów technicznych łodzi motorowych", złożony przez podmiot: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
2019-03-07 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie przeglądów technicznych łodzi motorowych", złożony przez podmiot: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Monitorowanie badań klinicznych
2019-07-19 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie badań klinicznych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
2019-07-19 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Monitorowanie badań klinicznych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Prowadzenie superwizji psychoterapii
2019-07-17 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie superwizji psychoterapii", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
Animowanie grup zabawowych
2019-07-05 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Animowanie grup zabawowych", złożony przez podmiot: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Kierowanie procesem odnowy biologicznej w sporcie
2019-07-01 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kierowanie procesem odnowy biologicznej w sporcie", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie
2019-06-25 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie", złożony przez podmiot: Polski Związek Jeździecki
Planowanie i prowadzenie wieloletniego procesu szkoleniowego w jeździectwie
2019-06-25 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie wieloletniego procesu szkoleniowego w jeździectwie", złożony przez podmiot: Polski Związek Jeździecki
Planowanie i prowadzenie doskonalenia kadr szkoleniowych w jeździectwie
2019-06-25 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie doskonalenia kadr szkoleniowych w jeździectwie", złożony przez podmiot: Polski Związek Jeździecki
Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym
2019-06-24 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2019-06-24 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Prowadzenie treningu negocjacji
2019-06-18 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie treningu negocjacji", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej
2019-06-17 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Wykonywanie i montowanie mebli wbudowanych
2019-06-14 - Minister Inwestycji i Rozwoju (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie mebli wbudowanych", złożony przez podmiot: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
2019-05-14 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Akademia Światłowodowa sp. z o.o.
2019-05-14 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-02-18 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której Akademia Światłowodowej sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej"
2019-02-18 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej", złożony przez podmiot: Akademia Światłowodowa sp. z o.o.
2019-01-11 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej"
2018-03-14 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej", złożony przez podmiot: Akademia Światłowodowa sp. z o.o.
Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej
2019-04-19 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie
2019-04-19 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet
2019-04-19 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet", złożony przez podmiot: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Optyk okularowy – dyplom mistrzowski
2019-04-09 - Kwalifikacja rynkowa "Optyk okularowy – dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2019-04-09 - Kwalifikacja rynkowa "Optyk okularowy – dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Optyk okularowy – dyplom mistrzowski"
2018-10-29 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy – dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Optyk okularowy – Świadectwo czeladnicze
2019-04-08 - Kwalifikacja rynkowa "Optyk okularowy – Świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Kwalifikacja rynkowa "Optyk okularowy – Świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Optyk okularowy – Świadectwo czeladnicze"
2018-10-29 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy – Świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Poszukiwanie osób zaginionych w terenie
2019-04-05 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Poszukiwanie osób zaginionych w terenie", złożony przez podmiot: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
2018-10-02 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Poszukiwanie osób zaginionych w terenie", złożony przez podmiot: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie
2019-04-05 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie", złożony przez podmiot: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
2018-10-01 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie", złożony przez podmiot: SZKOŁA GÓRSKA Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Prowadzenie zajęć z treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport
2019-04-03 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Planowanie kariery zawodnika - rozwój sportowy i edukacyjny
2019-04-03 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie kariery zawodnika - rozwój sportowy i edukacyjny", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania
2019-04-03 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Prowadzenie warsztatów z treningu mentalnego w sporcie
2019-03-29 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie warsztatów z treningu mentalnego w sporcie", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykorzystywanie technik i narzędzi radzenia sobie ze stresem i emocjami w sporcie i aktywności fizycznej
2019-03-29 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie technik i narzędzi radzenia sobie ze stresem i emocjami w sporcie i aktywności fizycznej", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Zabezpieczenie komponentów i produktów przed skutkami wyładowań elektrostatycznych
2019-03-25 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zabezpieczenie komponentów i produktów przed skutkami wyładowań elektrostatycznych", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
Świadczenie usług księgowych
2019-03-20 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Świadczenie usług księgowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
2018-04-26 - Minister Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Świadczenie usług księgowych", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Elektryk - Dyplom mistrzowski
2019-03-18 - Kwalifikacja rynkowa "Elektryk - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Kwalifikacja rynkowa "Elektryk - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Elektryk - Dyplom mistrzowski"
2018-11-07 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Elektryk - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Lakiernik samochodowy - Dyplom mistrzowski
2019-03-15 - Kwalifikacja rynkowa "Lakiernik samochodowy - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Kwalifikacja rynkowa "Lakiernik samochodowy - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Lakiernik samochodowy - Dyplom mistrzowski"
2018-11-05 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Występowanie publiczne
2019-03-14 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Występowanie publiczne", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Demontaż i montaż zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej
2019-03-14 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Demontaż i montaż zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej", złożony przez podmiot: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
Rejestrowanie i obsługiwanie pacjentów
2019-03-13 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Rejestrowanie i obsługiwanie pacjentów", złożony przez podmiot: TEB Edukacja Sp. z o.o.
Prowadzenie psychoterapii
2019-03-13 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego
2019-03-12 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego", złożony przez podmiot: Fundacja Imago
2018-10-01 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego", złożony przez podmiot: Fundacja Imago
Stylizowanie paznokci
2019-03-11 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stylizowanie paznokci", złożony przez podmiot: NESPERTA Sp. z o. o.
2017-03-01 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stylizowanie paznokci", złożony przez podmiot: NESPERTA Sp. z o.o.
Fotograf - Dyplom mistrzowski
2019-03-06 - Kwalifikacja rynkowa "Fotograf - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Kwalifikacja rynkowa "Fotograf - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Fotograf - Dyplom mistrzowski"
2018-11-06 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Fotograf - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Przewodnictwo psa ratowniczego
2019-03-06 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przewodnictwo psa ratowniczego", złożony przez podmiot: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
2018-10-01 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przewodnictwo psa ratowniczego", złożony przez podmiot: SZKOŁA GÓRSKA Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych
2019-03-06 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych", złożony przez podmiot: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Nauczanie kierowania jachtem motorowym
2019-03-05 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie kierowania jachtem motorowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Nauczanie jazdy na nartach wodnych
2019-03-05 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nauczanie jazdy na nartach wodnych", złożony przez podmiot: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
2019-03-01 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej", złożony przez podmiot: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI
Pilotowanie imprez turystycznych
2019-02-26 - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z instytucją Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Kadry Turystyki Sp. z o.o.
2019-02-26 - Kwalifikacja rynkowa "Pilotowanie imprez turystycznych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-08-23 - Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję, w której Kadry Turystyki Sp. z o.o. uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych"
2018-06-22 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych", złożony przez podmiot: Kadry Turystyki Sp. z o.o.
2018-06-20 - Kwalifikacja rynkowa "Pilotowanie imprez turystycznych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-06-06 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Pilotowanie imprez turystycznych"
2017-06-07 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych", złożony przez podmiot: Kadry Turystyki Sp. z o.o.
Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog
2019-02-22 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog", złożony przez podmiot: POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOONKOLOGICZNE
2019-01-16 - Kwalifikacja rynkowa "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-29 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog"
2018-05-22 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog", złożony przez podmiot: POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOONKOLOGICZNE
Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia
2019-02-22 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia", złożony przez podmiot: POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOONKOLOGICZNE
2019-01-16 - Kwalifikacja rynkowa "Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-28 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia"
2018-05-01 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia", złożony przez podmiot: POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOONKOLOGICZNE
Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją
2019-02-21 - Minister Rozwoju i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją", złożony przez podmiot: UNIBEP S.A.
Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży
2019-02-19 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM)
2019-02-19 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM)", złożony przez podmiot: CHIC Warsaw Sp. z o.o.
Projektowanie i wykonywanie florystycznych kompozycji ślubnych
2019-02-13 - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wykonywanie florystycznych kompozycji ślubnych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie rekreacyjnym
2019-02-12 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie rekreacyjnym", złożony przez podmiot: Polski Związek Jeździecki
Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym
2019-02-12 - Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym", złożony przez podmiot: Polski Związek Jeździecki
Budowanie wizerunku osobistego
2019-02-07 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Budowanie wizerunku osobistego", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Asystowanie osobie z niepełnosprawnością
2019-02-06 - Minister Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie osobie z niepełnosprawnością", złożony przez podmiot: Fundacja Imago
2018-08-01 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie osobie z niepełnosprawnością", złożony przez podmiot: Fundacja Imago
Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej
2019-02-06 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Posługiwanie się prawidłową emisją u osób wykorzystujących głos w pracy zawodowej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki, terapii i zmian patologicznych w obrębie stóp w ramach praktyki podologicznej
2019-01-21 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki, terapii i zmian patologicznych w obrębie stóp w ramach praktyki podologicznej", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Podologiczne
Projektowanie i montowanie inteligentnych systemów automatyki budynku
2019-01-15 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i montowanie inteligentnych systemów automatyki budynku", złożony przez podmiot: Fundacja Klaster Czyste Powietrze
Planowanie i montowanie efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia
2019-01-15 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i montowanie efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia", złożony przez podmiot: Fundacja Klaster Czyste Powietrze
Montowanie niskoemisyjnych urządzeń na paliwa stałe
2019-01-15 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie niskoemisyjnych urządzeń na paliwa stałe", złożony przez podmiot: Fundacja Klaster Czyste Powietrze
Montowanie niskoemisyjnych kotłów kondensacyjnych
2019-01-15 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie niskoemisyjnych kotłów kondensacyjnych", złożony przez podmiot: Fundacja Klaster Czyste Powietrze
Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD
2019-01-14 - Minister Cyfryzacji podpisał umowę z instytucją Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: VS DATA Witold Sobolewski
2019-01-14 - Kwalifikacja rynkowa "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-11-10 - Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję, w której VS DATA Witold Sobolewski uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD"
2018-09-28 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD", złożony przez podmiot: VS DATA Witold Sobolewski
2018-09-04 - Kwalifikacja rynkowa "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-08-28 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD"
2017-04-21 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD", złożony przez podmiot: VS DATA
Glazurnik - Dyplom mistrzowski
2018-12-17 - Kwalifikacja rynkowa "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-12-07 - Kwalifikacja rynkowa "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-12-07 - Minister Inwestycji i Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Glazurnik - Dyplom mistrzowski"
2017-07-10 - Minister Infrastruktury i Budownictwa otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Wykonywanie badania serca płodu
2018-11-26 - Ministerstwo Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie badania serca płodu", złożony przez podmiot: Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej
Lakiernik samochodowy - Świadectwo czeladnicze
2018-11-19 - Kwalifikacja rynkowa "Lakiernik samochodowy - Świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-11-02 - Kwalifikacja rynkowa "Lakiernik samochodowy - Świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-11-02 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Lakiernik samochodowy - Świadectwo czeladnicze"
2017-07-10 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - Świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Stolarz - dyplom mistrzowski
2018-11-19 - Kwalifikacja rynkowa "Stolarz - dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-11-02 - Kwalifikacja rynkowa "Stolarz - dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-11-02 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Stolarz - dyplom mistrzowski"
2017-12-14 - Minister Rozwoju i Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Stolarz meblowy - Świadectwo czeladnicze
2018-11-15 - Kwalifikacja rynkowa "Stolarz meblowy - Świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-11-05 - Kwalifikacja rynkowa "Stolarz meblowy - Świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-11-05 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Stolarz meblowy - Świadectwo czeladnicze"
2017-07-10 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - Świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski
2018-11-14 - Kwalifikacja rynkowa "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-11-05 - Kwalifikacja rynkowa "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-11-05 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski"
2017-12-13 - Minister Rozwoju i Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Nadzorowanie budowy i eksploatacji rusztowań
2018-11-14 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Nadzorowanie budowy i eksploatacji rusztowań", złożony przez podmiot: Polska Izba Gospodarczą Rusztowań
Cukiernik - Dyplom mistrzowski
2018-10-30 - Kwalifikacja rynkowa "Cukiernik - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-10-09 - Kwalifikacja rynkowa "Cukiernik - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-10-09 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Cukiernik - Dyplom mistrzowski"
2017-07-10 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Cukiernik - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Florysta - Świadectwo czeladnicze
2018-10-29 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Florysta - Świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Florysta - Dyplom mistrzowski
2018-10-29 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Florysta - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Badanie stóp i kończyn dolnych oraz dobór i projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych
2018-10-25 - Minister Zdrowia otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Badanie stóp i kończyn dolnych oraz dobór i projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych", złożony przez podmiot: PODOLOGIA.PL Sp. z o. o.
Doradzanie w zakresie finansów osobistych
2018-10-24 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie finansów osobistych", złożony przez podmiot: Europejska Federacja Doradców Finansowych - EFFP Polska
2018-01-23 - Minister Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie finansów osobistych", złożony przez podmiot: Europejska Federacja Doradców Finansowych- EFFP Polska
Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego
2018-10-23 - Minister Edukacji Narodowej (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego", złożony przez podmiot: Politechnika Krakowska
Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej
2018-10-23 - Minister Edukacji Narodowej (do 20.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej", złożony przez podmiot: Politechnika Krakowska
2018-10-23 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej", złożony przez podmiot: Politechnika Krakowską
Kosmetyczka - Dyplom mistrzowski
2018-10-09 - Kwalifikacja rynkowa "Kosmetyczka - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-09-07 - Kwalifikacja rynkowa "Kosmetyczka - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-09-07 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Kosmetyczka - Dyplom mistrzowski"
2017-07-12 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Kosmetyczka - Świadectwo czeladnicze
2018-10-03 - Kwalifikacja rynkowa "Kosmetyczka - Świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-09-07 - Kwalifikacja rynkowa "Kosmetyczka - Świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-09-07 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Kosmetyczka - Świadectwo czeladnicze"
2017-07-12 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - Świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich
2018-09-24 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2018-01-10 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Doradztwo genetyczne w zakresie bydła mięsnego
2018-09-18 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Doradztwo genetyczne w zakresie bydła mięsnego", złożony przez podmiot: DF sp. z o.o.
Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń
2018-09-13 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń", złożony przez podmiot: Automobilklub Polski
Glazurnik – Świadectwo czeladnicze
2018-09-12 - Kwalifikacja rynkowa "Glazurnik – Świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-09-04 - Kwalifikacja rynkowa "Glazurnik – Świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-09-04 - Minister Inwestycji i Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Glazurnik – Świadectwo czeladnicze"
2017-07-12 - Minister Infrastruktury i Budownictwa otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Glazurnik – Świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Glazurnik - świadectwo czeladnicze
2018-09-04 - Kwalifikacja rynkowa "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstów
2018-08-31 - Minister Cyfryzacji rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstów", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
2017-09-29 - Minister Cyfryzacji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstów", złożony przez podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"
Organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym
2018-08-31 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym", złożony przez podmiot: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Planowanie i prowadzenie zajęć z samoobrony i bezpieczeństwa motorycznego
2018-08-20 - Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć z samoobrony i bezpieczeństwa motorycznego", złożony przez podmiot: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski
2018-08-03 - Kwalifikacja rynkowa "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-06-26 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski"
2017-07-12 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Fryzjer - Dyplom mistrzowski
2018-08-03 - Kwalifikacja rynkowa "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-06-26 - Kwalifikacja rynkowa "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-06-26 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Fryzjer - Dyplom mistrzowski"
2017-07-10 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Fryzjer - Dyplom mistrzowski", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze
2018-08-03 - Kwalifikacja rynkowa "Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2018-06-26 - Kwalifikacja rynkowa "Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2018-06-26 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze"
2017-04-28 - Minister Rozwoju otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze", złożony przez podmiot: Związek Rzemiosła Polskiego
Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania
2018-07-19 - Minister Finansów rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2017-11-20 - Minister Finansów otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Certyfikat BIM Manager
2018-04-25 - Minister Inwestycji i Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Certyfikat BIM Manager", złożony przez podmiot: Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
2017-09-05 - Minister Infrastruktury i Budownictwa (do 22.01.2018 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Certyfikat BIM Manager", złożony przez podmiot: Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
Wykonywanie czynności magazynowych
2018-04-04 - Minister Infrastruktury otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie czynności magazynowych", złożony przez podmiot: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Planowanie i prowadzenie zajęć strzelectwa bojowo-obronnego i strzelań sportowych w sporcie dla wszystkich
2018-03-13 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć strzelectwa bojowo-obronnego i strzelań sportowych w sporcie dla wszystkich", złożony przez podmiot: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną
2018-02-26 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2017-12-27 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Obsługa procesów kadrowo-płacowych
2018-01-30 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do 06.10.2020 r.) otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów kadrowo-płacowych", złożony przez podmiot: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Montowanie stolarki budowlanej
2017-11-22 - Minister Inwestycji i Rozwoju (do 15.11.2019 r.) podpisał umowę z instytucją Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, nadając jej uprawnienie do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej: Fundacja VCC
2017-11-22 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie stolarki budowlanej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
2017-10-23 - Minister Inwestycji i Rozwoju (do 15.11.2019 r.) wydał pozytywną decyzję, w której Fundacja VCC uzyskał/a uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej"
2017-08-24 - Minister Inwestycji i Rozwoju (do 15.11.2019 r.) otrzymał wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2017-07-26 - Kwalifikacja rynkowa "Montowanie stolarki budowlanej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
2017-07-19 - Minister Infrastruktury i Budownictwa włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową "Montowanie stolarki budowlanej"
2016-09-05 - Minister Infastruktury i Budownictwa otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
Zarządzanie nieruchomościami
2017-07-13 - Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie nieruchomościami", złożony przez podmiot: Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
2016-11-09 - Minister Infrastruktury i Budownictwa otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie nieruchomościami", złożony przez podmiot: Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami (wniosek OIGN)
2017-05-30 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie nieruchomościami (wniosek OIGN)" został wycofany przez wnioskodawcę: Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
2017-01-04 - Minister Infrastruktury i Budownictwa otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie nieruchomościami (wniosek OIGN)", złożony przez podmiot: Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
Organizowanie imprez i usług turystycznych
2017-05-16 - Minister Sportu i Turystyki rozpatrzył negatywnie wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie imprez i usług turystycznych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC
2017-02-01 - Minister Sportu i Turystyki otrzymał wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Organizowanie imprez i usług turystycznych", złożony przez podmiot: Fundacja VCC