Lista PZZJ

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań. Czytaj więcej

Aktualna lista podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących znajduje się poniżej.
W zakładce przy każdym z podmiotów znajdują się jego dane kontaktowe oraz grupa kwalifikacji, do których posiada uprawnienia.