Rozporządzenie MEN w sprawie nowych wzorów znaków graficznych PRK

Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Kwalifikacja "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" włączona do ZSK

Po kwalifikacji "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze", kolejną kwalifikacją która została włączona do ZSK jest „Rusznikarz - dyplom mistrzowski”.

Kwalifikacja "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" włączona do ZSK

"Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" to kolejna kwalifikacja rynkowa w rzemiośle włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dwie kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK  

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne dwie kwalifikacje rynkowe - "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" oraz "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin".

Kwalifikacja "Prowadzenie obsługi biura" włączona do ZSK

"Prowadzenie obsługi biura" jest kolejną kwalifikacją rynkową włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Kolejna kwalifikacja rynkowa w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Zarządzanie pracą restauracji".

"Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" - nową kwalifikacją w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja - "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży".

"Zarządzanie projektami" i "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" w ZSK!

"Zarządzanie projektami" i "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" – to pierwsze kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczelnią, która włączyła obie kwalifikacje jest Politechnika Łódzka.

Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego w wersji polsko- i angielskojęzycznej

Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych w szkolnictwie wyższym są opracowywane przez uczelnie przy wsparciu IBE w ramach projektu "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji".