Nowa kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK

"Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" - jest kolejną kwalifikacją włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

"Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" - kwalifikacją funkcjonującą

Zwiększa się liczba kwalifikacji funkcjonujących. Od teraz wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający kwalifikację "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy".

Kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK

"Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" - to kolejna kwalifikacja, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

"Tworzenie witryn internetowych" i "Projektowanie grafiki komputerowej" nowymi kwalifikacjami funkcjonującymi

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło umowę z PZZJ - Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB dla kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" oraz "Projektowanie grafiki komputerowej", w związku z tym obie kwalifikacje otrzymały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Siedem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono siedem kwalifikacji rynkowych - projektowanie, montaż i  konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

"Monter przyłączy i instalacji światłowodowych" - kwalifikacją funkcjonującą

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się nowa kwalifikacja funkcjonująca - "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej".

"Serwis napojów mieszanych i alkoholi" kwalifikacją funkcjonującą

Kolejną kwalifikacją w ZSK, która uzyskała status funkcjonującej jest "Serwis napojów mieszanych i alkoholi". Jest to już ósma „stricte” rynkowa kwalifikacja funkcjonująca.

"Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" nową kwalifikacją funkcjonującą

W grupie kwalifikacji funkcjonujących pojawiło się "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D". Od siódmego marca wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o uzyskanie tej kwalifikacji. 

Kolejne kwalifikacje uzyskały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zwiększa się grupa kwalifikacji rynkowych, które uzyskały status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.