×

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest rejestrem publicznym, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Rejestr powstał w 2016 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i jest jednym z głównych elementów systemu. Z ZRK można dowiedzieć się, jakie konkretne wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację, oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania. W rejestrze ujęte są tzw. kwalifikacje pełne, tj. te które nadawane są wyłącznie w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także cząstkowe, w skład których wchodzą kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego, nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, uregulowane, rynkowe oraz rynkowe w rzemiośle. ZRK pełni także funkcję łącznika dla instytucji, które współpracują w ramach ZSK. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

LOGO ZRK

Dzięki ZRK można:

  1. przeglądać kwalifikacje włączone do ZSK i wyszukiwać instytucje, które nadają daną kwalifikację - bez konieczności rejestrowania się w ZRK;
  2. wnioskować o włączenie do ZSK nowej kwalifikacji rynkowej;
  3. wnioskować o nadanie swojej instytucji uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
  4. wnioskować o wpis na listę podmiotów pełniących funkcję zewnętrznego zapewnienia jakości;
  5. śledzić w kalendarzu terminy warsztatów i seminariów poświęconych ZRK.

Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji składanie wszystkich wniosków odbywa się elektronicznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W celu złożenia odpowiedniego wniosku niezbędna jest rejestracja konta. W trakcie rejestracji konta, jak i składania odpowiedniego wniosku, warto skorzystać z odpowiedniej Instrukcji.

 

Więcej informacji dotyczących ZRK można znaleźć w publikacjach:

  • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie [pobierz]
  • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w praktyce [pobierz]