×

Instytucje Certyfikujące

Czym jest instytucja certyfikująca IC? To podmiot, który – na mocy decyzji określonego ministra – może prowadzić walidację (tj. sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację faktycznie posiada wymagane umiejętności) oraz wydawać certyfikaty.

Instytucją certyfikującą może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który jest w stanie zapewnić wiarygodny przebieg walidacji (np. firma szkoleniowa). 

Podstawowe informacje o procedurze nadawania uprawnień IC
Sprawdź listę kwalifikacji, które decyzją poszczególnych ministrów są już w rejestrze i można ubiegać się o uprawnienia do ich nadawania

Ile instytucji minister może upoważnić do nadawania danej kwalifikacji?

Dowolnie wiele. Ważne, by każda instytucja zapewniała wiarygodny przebieg walidacji, zgodny z ramowymi wymaganiami, które określa obwieszczenie ministra o włączeniu danej kwalifikacji do ZSK. 

Zapoznaj się z przykładowym obwieszczeniem ministra.

Jak zostać IC?

Zainteresowana instytucja przygotowuje wniosek, a podmiot prowadzący ZRK przekazuje go do odpowiedniego ministra. Minister upewnia się, że dana instytucja zapewni przebieg walidacji zgodny z ramowymi wymaganiami dotyczącymi:

  • metod prowadzenia walidacji, 
  • osób przeprowadzających walidację, 
  • warunków organizacyjnych i materialnych, a następnie podejmuje decyzję.

Wniosek o uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji podlega opłacie.

Dlaczego warto zostać IC?

Tylko instytucje certyfikujące mogą wydawać certyfikaty wyróżnione znakiem graficznym Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Znak ERK zwiększa rozpoznawalność i wiarygodność danego certyfikatu także na międzynarodowym rynku pracy.

Kto może ubiegać się o certyfikaty?

Kwalifikacje, które nadają poszczególne IC, są kierowane do osób w różnym wieku, zarówno do osób, które przygotowują się do wejścia na rynek pracy, jak i do osób już aktywnych zawodowo. Szczegółowe informacje o każdej kwalifikacji, w tym o ewentualnych warunkach, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, znajdują się w rejestrze

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikaty wydawane przez IC?

Oferta IC to szansa dla osób, które chcą wzbogacić swoje portfolio – zgromadzić w nim coś więcej niż świadectwa i dyplomy wydawane przez szkoły i uczelnie. Certyfikaty kwalifikacji wolnorynkowych czy sektorowych pozwalają, by każdy z nas wiarygodnie potwierdził i udokumentował umiejętności, które zdobywamy w trakcie szkoleń lub poza tzw. edukacją formalną, np. w miejscu pracy, poprzez rozwój swoich zainteresowań, w wyniku samodzielnego uczenia się.

Materiały dodatkowe:

Instrukcja dla podmiotów, które chcą złożyć wniosek o uprawnienia do certyfikowania

Znajdź instytucję certyfikującą