×

Kolejna kwalifikacja rynkowa w ZSK

Do ZSK włączona została włączona nowa kwalifikacja rynkowa, która jest związana z obrabiarkami skrawającymi. Kwalifikacje do systemu włączyło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski

Osoba posiadająca kwalifikację „Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski” posiada rozległą wiedzę na temat maszyn, narzędzi i materiałów stosowanych w procesie obróbki skrawaniem. Jest przygotowana do planowania i przeprowadzenia procesu obróbki skrawaniem na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej. Kontroluje przebieg wykonywanych zadań oraz ocenia jakość wykonanego elementu. Organizuje stanowisko pracy własne oraz pracowników, w tym odpowiada za przygotowanie narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania powierzonego zadania, w tym potrafi tworzyć proste programy obróbki wytwarzanych części na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Nadzoruje, jak również samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w obróbce skrawaniem oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją techniczną, techniczno-ruchową (DTR) oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń skrawających.