×

Nowe wnioski

W tym miejscu znajdziesz informacje o rozpoczęciu rozpatrywania wniosków o włączenie kwalifikacji, które zostały złożone po 1 stycznia 2024 r.

Propozycje włączenia do ZSK nowych kwalifikacji powstają w odpowiedzi na aktualne lub przewidywane potrzeby społeczne i gospodarcze. Wnioski trafiają do ministrów właściwych dla dziedzin, których dana kwalifikacja dotyczy.

Ocena wniosku o włączenie kwalifikacji obejmuje kilka etapów:

  1. konsultacje wniosku (jeśli wniosek dotyczy kwalifikacji wolnorynkowej),
  2. analiza wniosku przez zespół ekspertów, który przygotowuje: opinię o celowości włączenia danej kwalifikacji do ZSK oraz rekomendację w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji,
  3. opinia Rady Interesariuszy ZSK o propozycji poziomu PRK dla danej kwalifikacji,
  4. decyzja ministra o włączeniu kwalifikacji.

Każdy minister informuje o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

 

Wnioski o włączenie do ZSK kwalifikacji wolnorynkowej

22.04.2024
Prowadzenie tutoringu akademickiego
Wnioskodawca: Collegium Wratislaviense Sp. z o.o.
Minister właściwy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Wnioski o włączenie do ZSK kwalifikacji sektorowej

10.05.2024
Utrzymanie czystości w jednostkach mieszkalnych z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych
Wnioskodawca: 
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego 
Minister właściwy: 
Minister Sportu i Turystyki 

Wnioski o uznanie kwalifikacji wolnorynkowej za sektorową

Aktualnie brak wniosków