×
Składanie wniosków o uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowych

Minister w drodze obwieszczenia informuje o włączeniu danej kwalifikacji wolnorynkowej do ZSK. Następnie na portalu ZSK informuje o możliwości składania wniosków o uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z materiałami pomocniczymi:

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej podlega opłacie

 Lista kwalifikacji, do których można składać wnioski o uprawnienia do ich certyfikowania: