×

Rada Interesariuszy

Rada Interesariuszy to organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej jako koordynatora ZSK. Są w niej przedstawiciele: organizacji społeczno-gospodarczych, samorządu terytorialnego, Rady Programowej do spraw kompetencji oraz ministra koordynatora systemu.

Włączenie do współpracy partnerów społecznych jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ZSK. Dlatego ustawodawca zdecydował się na powołanie  Rady Interesariuszy, która ma wspierać ministra koordynatora ZSK w zapewnianiu spójności i porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK.W skład Rady Interesariuszy wchodzą przedstawiciele:

 • partnerów społeczno-gospodarczych: pracodawców, pracowników, środowisk związanych z edukacją, środowisk naukowych i zawodowych, rynkiem szkoleń oraz osób uczących się
 • samorządu terytorialnego
 • administracji centralnej


Kadencja członka Rady trwa cztery lata (może zostać przedłużona tylko raz). Koniec kadencji połowy członków Rady następuje co dwa lata.

Rada Interesariuszy ZSK została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r.

1. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej powołujące Radę Interesariuszy [Pobierz]

2. Zarządzenie nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022 (z późn. zm.) [Pobierz]

 • Zarządzenie nr 16 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]
 • Zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]
 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]
 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]

3. Zarządzenie nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2020-2024 (z późn. zm.) (zmiany w roku) [Pobierz]

 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2020–2024 [Pobierz]
 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2020–2024 [Pobierz]

4. Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2022-2026  [Pobierz]

 

Informacje szczegółowe:

 1. Zadania Rady Interesariuszy
 2. Protokoły z posiedzeń Rady Interesariuszy
 3. Skład Rady Interesariuszy ZSK marzec 2022
 4. Skład Rady Interesariuszy ZSK październik 2022

 

Uchwały Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

2023
 • Uchwała nr. 1 - Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej  [pobierz]
 • Uchwała nr. 2 - Planowanie i prowadzenie zajęć z narciarstwa wysokogórskiego [pobierz]  
 • Uchwała nr. 3 - Montowanie mebli i zabudów na wymiar [pobierz]  
 • Uchwała nr. 4 - Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 5 - Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 6 - Programowanie w języku Java [pobierz]
 • Uchwała nr. 7 - Przygotowanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 8 - Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 9 - Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Nauczanie plastyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Planowanie i prowadzenie procesu przygotowania treningu motorycznego [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego we wspinaczce sportowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Planowanie i prowadzenie zajęć z turystyki wysokogórskie [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Planowanie i prowadzenie zajęć z alpinizmu jaskiniowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Nauczanie jazdy na nartach wodnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Nauczanie kierowania jachtem motorowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Organizowanie i zarządzanie w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie instruktażu i popularyzowanie tenisa stołowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Facylitowanie - prowadzenie spotkań grupowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - LEAN MANAGEMENT - poziom LEAN INSPIRATOR [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - LEAN MANAGEMENT - POZIOM LEAN EKSPERT [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN LIDER [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe [pobierz] 
 • Uchwała nr. 27 - Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym [pobierz] 
 • Uchwała nr. 28 - Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie sportowym [pobierz] 
 • Uchwała nr. 29 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie [pobierz] 
 • Uchwała nr. 30 - Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego [pobierz] 
 • Uchwała nr. 31 - Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego [pobierz] 
 • Uchwała nr. 32 - Uchwała nr 32 2023 Nauczanie i doskonalenie technik golfowych [pobierz] 
 • Uchwała nr. 33 - Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich [pobierz] 
 • Uchwała nr. 34 - Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Montowanie turbin wiatrowych (WTG - Wind Turbine Generator) [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Prowadzenie negocjacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 41 - Dobieranie i podawanie wina [pobierz]
 • Uchwała nr. 42 - Zarządzanie danymi cyfrowymi w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 43 - Przetwarzanie danych cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 44 - Użytkowanie zasobów cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 45 - Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 46 - Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 47 - Stylizacja brwi [pobierz]
 • Uchwała nr. 48 - Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 49 - Trener akademicki [pobierz]
2022
 • Uchwała nr. 1 - Projektowanie ubioru (kwalifikacja podyplomowa)  [pobierz]
 • Uchwała nr. 2 - Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych (kwalifikacja podyplomowa) [pobierz]  
 • Uchwała nr. 3 - Asystent zdrowienia [pobierz]  
 • Uchwała nr. 4 - Stylizacja aranżacja i dekoracja wnętrz (kwalifikacja podyplomowa) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 5 - Projektowanie graficzne (kwalifikacja podyplomowa) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 6 - Projektowanie procesu produkcji - kosmetyki naturalne [pobierz] 
 • Uchwała nr. 7 - Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych [pobierz] 
 • Uchwała nr. 8 - Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych [pobierz] 
 • Uchwała nr. 9 - Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Projektowanie biżuterii (kwalifiakcja podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Budowanie wizerunku pracodawcy [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Wykonywanie zabiegów przedłuzania i stylizacji paznokci [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Prowadzenie instruktażu ze wspianczki rekreacyjnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie zajęć z koszykówki [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Prowadzenie procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Nauczanie wakeboardu [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspianczki [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Prowadzenie spływów kajakowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Planowanie i realizacja procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Prowadzenie treningu w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Instruktor wspinaczki skalnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 33 - Prowadzenie procesu treningu sportowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Optymalizacja procesu szkolenia [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Programowanie procesu treningowego w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Zarządzanie strategiczne zespołem [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 39 - Przewodnictwo turystyczne [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Programowanie w CC++ [pobierz]
 • Uchwała nr. 41 - Machine learning [pobierz]
 • Uchwała nr. 42 - Serwisowanie małych oczyszczalni [pobierz]
 • Uchwała nr. 43 - Edytorstwo (podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 44 - Kostrukcja ubioru (podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 45 - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji (podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 46 - Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją [pobierz]
 • Uchwała nr. 47 - Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających [pobierz]
 • Uchwała nr. 48 - Wykonywanie usług barberskich [pobierz]
 • Uchwała nr. 49 - Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 50 - Programowanie komputerów kwantowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 51 - Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D [pobierz]
 • Uchwała nr. 52 - Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe [pobierz]
2021
 • Uchwała nr.   1 - Montowanie manualne komponentów i urządzeń mechatronicznych [pobierz]
 • Uchwała nr.   2 - Demontaż, montaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array) [pobierz]  
 • Uchwała nr.   3 - Uchwała 3 2021 kwalifikacja podyplomowa Menedżer hotelu [pobierz]
 • Uchwała nr.   4 - Edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego [pobierz]
 • Uchwała nr.   5 - Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi [pobierz]
 • Uchwała nr.   6 - Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM [pobierz]
 • Uchwała nr.   7 - Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej [pobierz]
 • Uchwała nr.   8 - Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika [pobierz]
 • Uchwała nr.   9 - Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej -lakiernik samochodowy [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Obsługa platformy do nauczania zdalnego [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe) [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Nauczanie historii [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Nauczanie WOS [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Nauczanie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - 
 • Uchwała nr. 17 - Zarządzanie konfliktami w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze Zdrowie Publiczne  [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze Energrtyka [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach  [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie zespołu klasowego  [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Prowadzenie zajęć z nordic walkingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Projektowanie architektury wnętrz [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym [pobierz]
 • Uchwała nr. 33 - Administracja i zarządzanie w oświacie studia kwalifikacyjne [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Zarządzanie podmiotami leczniczymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Sektorowa Rama Kwalifiakcji w Rolnictwie [pobierz]

 

2020
 • Uchwała nr.   1 - Asystowanie w przygotowaniu potraw [pobierz]
 • Uchwała nr.   2 - Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie [pobierz]  
 • Uchwała nr.   3 - Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie [pobierz]
 • Uchwała nr.   4 - Doradztwo i kontrola w zakresie BHP [pobierz]
 • Uchwała nr.   5 - Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała nr.   6 - Przygotowanie deserów restauracyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr.   7 - Przygotowanie i serwisowanie sushi i sashimi [pobierz]
 • Uchwała nr.   8 - Przygotowanie i wypiekanie pizzy [pobierz]
 • Uchwała nr.   9 - Przygotowanie potraw grill i barbecue [pobierz]
 • Uchwała nr.  10 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży i tkanin [pobierz]
 • Uchwała nr.  11 - Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego [pobierz]
 • Uchwała nr.  12 - Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych [pobierz]
 • Uchwała nr.  13 - Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej [pobierz]
 • Uchwała nr.  14 - Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej [pobierz]
 • Uchwała nr.  15 - Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym [pobierz]
 • Uchwała nr.  16 - Obróbka wstępna warzyw i owoców [pobierz]
 • Uchwała nr.  17 - Wstępna i cieplna obróka mięsa i ryb [pobierz]
 • Uchwała nr.  18 - Zmywanie naczyń [pobierz]
 • Uchwała nr.  19 - Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy [pobierz]
 • Uchwała nr.  20 - Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą [pobierz]
 • Uchwała nr.  21 - Sektorowa Rama Kwalifikacji w Handlu [pobierz]
 • Uchwała nr.  22 - Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej [pobierz]
 • Uchwała nr.  23 - Audytowanie dokumentów cyfrowych w opraciu o WCAG [pobierz]
 • Uchwała nr.  24 - Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG [pobierz]
 • Uchwała nr.  25 - Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle [pobierz
 • Uchwała nr.  26 - Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń [pobierz] 
 • Uchwała nr.  27 - Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa [pobierz]
 • Uchwała nr.  28 - Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie [pobierz
 • Uchwała nr.  29 - Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych [pobierz
 • Uchwała nr.  30 - Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów [pobierz
 • Uchwała nr.  31 - Wykonywanie i montowanie więźb dachowych [pobierz
 • Uchwała nr.  32 - Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych [pobierz
 • Uchwała nr.  33 - Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej [pobierz
 • Uchwała nr.  34 - Prowadzenie tutoringu edukacyjnego [pobierz
 • Uchwała nr.  35 - Rozpoznawania potencjału rozwojowego uczniów [pobierz
 • Uchwała nr.  36 - Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego [pobierz
 • Uchwała nr.  37 - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem specjalista [pobierz] 
 • Uchwała nr.  38 - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem ekspert [pobierz
 • Uchwała nr.  39 - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem menedżer [pobierz
 • Uchwała nr.  40 - Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office) [pobierz
 • Uchwała nr.  41 - Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych [pobierz
 • Uchwała nr.  42 - Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym [pobierz
 • Uchwała nr.  43 - Wykorzystanie narzędzi online wkształceniu zdalnym [pobierz] 
 • Uchwała nr.  44 - Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania [pobierz
 • Uchwała nr.  45 - Wykorzystywanie standardu WCAG w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych [pobierz
 • Uchwała nr.  46 - Wykorzystywanie standardu WCAG w redagowaniu stron internetowych [pobierz
 • Uchwała nr.  47 - Wykorzystanie standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych [pobierz
 • Uchwała nr.  48 - Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG [pobierz
 • Uchwała nr.  49 - Wykorzystywanie standardu WCAG przy tworzeniu i dostosywaniu stron internetowych [pobierz
 • Uchwała nr.  50 - Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym [pobierz
 • Uchwała nr.  51 - Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym  [pobierz
 • Uchwała nr.  52 - Executive Master od Business Administration [pobierz
 • Uchwała nr.  53 - Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski [pobierz
2019
 • Uchwała nr.  1 - Montaż i konserwacja DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  2 - Montaż i konserwacja SPP [pobierz]  
 • Uchwała nr.  3 - Montaż i konserwacja SUG-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  4 - Projektowanie zabezpieczeń DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  5 - Projektowanie zabezpieczeń SSP [pobierz]
 • Uchwała nr.  6 - Projektowanie zabezpieczeń Sug-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  7 - Montaż i konserwacja czujek [pobierz]
 • Uchwała nr.  8 - Zarządzanie pracą restauracji [pobierz]
 • Uchwała nr.  9 - Prowadzenie obsługi biura [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Konstruowanie szablonów odziezowych do produkacji przemysłowej odzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Konstruowanie w systemach CAD CAM przemysłowych szablonów odzieżowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Obsługa w turystyce zdrowotnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Rama sektorowa Telekomunikacja [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Kwalifikacja podyplomowa: Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Rusznikarz świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Rusznikarz dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Operator obrabiarek skrawających dyplom mistrzowski (neg.) [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Planowanie i realizowanie profesjonalnego procesu utrzymania czystości [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Prowadzenie zajęc według systemu ćwiczeń jogi akademickiej [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Prowadzenie procesu treningu personalnego [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Obsługa procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Wspomaganie obsługi procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Zarządzanie procesami księgowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Zarządzanie procesami płacowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Prowadzenie zajęć z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Wdrażanie dostępności w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive [pobierz]
 • Uchwała nr. 39 - Piekarz dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Organizowanie wycieczek górskich [pobierz]

 

2018
 • Uchwała nr.  1 - Wizażystka-stylistka - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr.  2 - Wizażystka-stylistka - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  3 - CUK [pobierz]
 • Uchwała nr.  4 - Fryzjer - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  5 - SRK Bankowa [pobierz]
 • Uchwała nr.  6 - SRK UR [pobierz]
 • Uchwała nr.  7 - SRK Bud [pobierz]
 • Uchwała nr.  8 - Cukiernik - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  9 - Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Kosmetyczka - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Pilotowanie imprez turystycznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Odzyskiwanie danych z dysków [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Glazurnik - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Lakiernik - czeladnik [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Stolarz meblowy - czeladnik [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Projektowanie grafiki komputerowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Tworzenie witryn internetowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Egzaminator język angielski [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Egzaminator język francuski [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Egzamintor język hiszpański [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Egzaminator język niemiecki [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Egzaminator język polski [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Egzaminator język rosyjski [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Egzaminator język ukraiński [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Egzaminator język włoski [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Egzaminator matematyka [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Montessori [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Stolarz - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Glazurnik - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Content marketing [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Przygotowywanie potraw [pobierz]
 • Uchwała nr. 33 - Programowanie i obsługa druku 3D [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Mediacje w sprawach cywilnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Mediacje w sprawach gospodarczych [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Handlowiec [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Przedstawiciel handlowy [pobierz]
 • Uchwała nr. 39 - Sprzedawca [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 41 - Zarządzanie obsługą spraw kadrowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 42 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii [pobierz]
 • Uchwała nr. 43 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii [pobierz]
 • Uchwała nr. 44 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z filozofii [pobierz]
 • Uchwała nr. 45 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 46 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii [pobierz]
 • Uchwała nr. 47 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii [pobierz]
 • Uchwała nr. 48 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii muzyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 49 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki [pobierz]
 • Uchwała nr. 50 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z informatyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 51 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 52 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 53 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka francuskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 54 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 55 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka reginalnego - języka kaszubskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 56 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka litewskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 57 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej- języka łemkowskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 58 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 59 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 60 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 61 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 62 - Sprawdzanie i ocenianie język ukraiński [pobierz]
 • Uchwała nr. 63 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka włoskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 64 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej [pobierz]
 • Uchwała nr. 65 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 66 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wos [pobierz]
 • Uchwała nr. 67 - Serwis napojów mieszanych i alkoholi [pobierz]
 • Uchwała nr. 68 - Psychoonkolog [pobierz]
 • Uchwała nr. 69 - Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia [pobierz]
 • Uchwała nr. 70 - Zaopatrywanie w sklepach medycznych w wyroby medyczne produkowane seryjnie [pobierz]
 • Uchwała nr. 71 - Wytwarzanie odzieży damskiej miarowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 72 - Krawiec - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 73 - Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 74 - Elektryk - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 75 - Fotograf - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 76 - Optyk okularowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 77 - Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 78 - Kwalifikacja podyplomowa: Analiza współczesnych przemian w Azji i Afryce [pobierz]
 • Uchwała nr. 79 - Kwalifikacja podyplomowa: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy [pobierz]
 • Uchwała nr. 80 - Kwalifikacja podyplomowa: Zarządzanie projektami [pobierz]
 • Uchwała nr. 81 - Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 82 - Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi [pobierz]
2017
 • Uchwała nr.  2 - Montowanie stolarki budowlanej [pobierz]