×

Rada Interesariuszy ZSK

Rada Interesariuszy to organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej jako koordynatora ZSK. Są w niej przedstawiciele: organizacji społeczno-gospodarczych, samorządu terytorialnego, Rady Programowej do spraw kompetencji oraz ministra koordynatora systemu.

Włączenie do współpracy partnerów społecznych jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ZSK. Dlatego ustawodawca zdecydował się na powołanie  Rady Interesariuszy, która ma wspierać ministra koordynatora ZSK w zapewnianiu spójności i porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK.W skład Rady Interesariuszy wchodzą przedstawiciele:

 • partnerów społeczno-gospodarczych: pracodawców, pracowników, środowisk związanych z edukacją, środowisk naukowych i zawodowych, rynkiem szkoleń oraz osób uczących się
 • samorządu terytorialnego
 • administracji centralnej


Kadencja członka Rady trwa cztery lata (może zostać przedłużona tylko raz). Koniec kadencji połowy członków Rady następuje co dwa lata.

Zadania Rady Interesariuszy: 

 • Wspieranie ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zapewnianiu spójności i porównywalności funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji rozwiązań oraz w ukierunkowywaniu rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 • Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w obszarze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Występowanie do ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz do ministrów właściwych z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz propozycjami usprawnień w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Wyrażanie opinii na temat rekomendacji ekspertów w sprawie przypisania poziomu PRK do kwalifikacji.
 • Wyrażanie opinii o celowości włączenia sektorowych ram kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jej zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji.


  Skład Rady Interesariuszy ZSK, na lata 2022-2026:

   1. Monika Sasiak, Krajowa Izba Gospodarcza;
   2. Henryk Klamka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność";
   3. Ewa Konikowska-Kruk, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
   4. Mirosław Górczyński, Forum Związków Zawodowych;
   5. Anna Panasz, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
   6. Piotr Cymanowski, Konfederacja Lewiatan;
   7. Agnieszka Harasim, Związek Rzemiosła Polskiego;
   8. Barbara Sypniewska, Związek Pracodawców Business Centre Club;
   9. Alina Kozińska-Bałdyga, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
  10. Grażyna Spytek-Bandurska, Federacja Przedsiębiorców Polskich;
  11. Dorota Piotrowska, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
  12. Sebastian Grzyb, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
  13. Krystyna Leszczewska, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych;
  14. Roberta Wanica, Centralna Komisja Egzaminacyjna;
  15. Rafał Górecki, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego;
  16. Mariusz Banach, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  17. Marek Wójcik, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  18. Maciej Lasot, Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  Kontakt: zsk@men.gov.pl

  Rada Interesariuszy ZSK została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r.

1. Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2022-2026  [Pobierz]

2. Zarządzenie nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2020-2024 (z późn. zm.) (zmiany w roku) [Pobierz]

 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2020–2024 [Pobierz]
 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2020–2024 [Pobierz]

3. Zarządzenie nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022 (z późn. zm.) [Pobierz]

 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]
 • Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]
 • Zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]
 • Zarządzenie nr 16 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018–2022 [Pobierz]

4. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej powołujące Radę Interesariuszy [Pobierz]

Uchwały Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

2024
 • Uchwała nr. 1 - Doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność [pobierz]
 • Uchwała nr. 2 - Studia Podyplomowe z Pielęgniarstwa i Chowu Zwierząt Towarzyszących [pobierz]  
 • Uchwała nr. 3 - Monitorowanie procesu treningowego i koordynowanie zespołami szkoleniowymi w procesie treningu sportowego w szermierce [pobierz] 
 • Uchwała nr. 4 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w szermierce [pobierz] 
 • Uchwała nr. 5 - Prowadzenie procesu treningowego w szermierce [pobierz] 
 • Uchwała nr. 6 - Prowadzenie selektywnej i wskazującej profilaktyki w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych oraz minimalizowania problemów związanych z tymi zachowaniami [pobierz] 
 • Uchwała nr. 7 - Prowadzenie promocji zdrowia psychicznego [pobierz] 
 • Uchwała nr. 8 - Planowanie i prowadzenie doskonalenia kadr szkoleniowych w jeździectwie [pobierz]
 • Uchwała nr. 9 - Planowanie i prowadzenie wieloletniego procesu szkoleniowego w jeździectwie [pobierz] 
 • Uchwała nr. 10 - Obsługiwanie homogenizujących urządzeń w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Modelowanie procesów produkcji fine chemicals [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Obsługa i karmienie koni [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Planowanie i prowadzenie procesu kształcenia instruktorów i trenerów w szermierce [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Projektowanie automatyzacji procesów biznesowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Planowanie i realizowanie usług konferencyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Executive MBA — podyplomowe Studia Menadżerskie [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Menedżer BHP [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Menedżer sprzedaży [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Product Manager [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Project Manager [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Psychologia w biznesie — studia podyplomowe [pobierz]
2023
 • Uchwała nr. 1 - Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej  [pobierz]
 • Uchwała nr. 2 - Planowanie i prowadzenie zajęć z narciarstwa wysokogórskiego [pobierz]  
 • Uchwała nr. 3 - Montowanie mebli i zabudów na wymiar [pobierz]  
 • Uchwała nr. 4 - Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 5 - Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze wodne (SUG-W) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 6 - Programowanie w języku Java [pobierz]
 • Uchwała nr. 7 - Przygotowanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 8 - Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 9 - Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Nauczanie plastyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Planowanie i prowadzenie procesu przygotowania treningu motorycznego [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego we wspinaczce sportowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Planowanie i prowadzenie zajęć z turystyki wysokogórskie [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Planowanie i prowadzenie zajęć z alpinizmu jaskiniowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Nauczanie jazdy na nartach wodnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Nauczanie kierowania jachtem motorowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Organizowanie i zarządzanie w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie instruktażu i popularyzowanie tenisa stołowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Facylitowanie - prowadzenie spotkań grupowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - LEAN MANAGEMENT - poziom LEAN INSPIRATOR [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - LEAN MANAGEMENT - POZIOM LEAN EKSPERT [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - LEAN MANAGEMENT - Poziom LEAN LIDER [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe [pobierz] 
 • Uchwała nr. 27 - Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym [pobierz] 
 • Uchwała nr. 28 - Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie sportowym [pobierz] 
 • Uchwała nr. 29 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie [pobierz] 
 • Uchwała nr. 30 - Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego [pobierz] 
 • Uchwała nr. 31 - Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego [pobierz] 
 • Uchwała nr. 32 - Uchwała nr 32 2023 Nauczanie i doskonalenie technik golfowych [pobierz] 
 • Uchwała nr. 33 - Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich [pobierz] 
 • Uchwała nr. 34 - Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Montowanie turbin wiatrowych (WTG - Wind Turbine Generator) [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Prowadzenie negocjacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Prowadzenie szkolenia trenerskiego w oparciu o metodę umyślnej twórczości [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 41 - Dobieranie i podawanie wina [pobierz]
 • Uchwała nr. 42 - Zarządzanie danymi cyfrowymi w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 43 - Przetwarzanie danych cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 44 - Użytkowanie zasobów cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 45 - Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 46 - Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 47 - Stylizacja brwi [pobierz]
 • Uchwała nr. 48 - Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 49 - Trener akademicki [pobierz]
 • Uchwała nr. 50 - Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet [pobierz]
 • Uchwała nr. 51 - Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w połogu prawidłowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 52 - Prowadzenie terapii osób ze spektrum autyzmu [pobierz]
 • Uchwała nr. 53 - Prowadzenie zajęć z wingfoila [pobierz]
 • Uchwała nr. 54 - Planowanie zapotrzebowania i monitorowanie zużycia mediów w nieruchomości [pobierz]
 • Uchwała nr. 55 - Obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa [pobierz]
 • Uchwała nr. 56 - Projektowanie usług chmurowych w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 57 - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 58 - Przetwarzanie i wykorzystywanie otwartych danych publicznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 59 - Zarządzanie usługami chmurowymi w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 60 - Programowanie w języku Python [pobierz]
 • Uchwała nr. 61 - Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w zapasach [pobierz]
 • Uchwała nr. 62 - Optymalizowanie procesu szkoleniowego w zapasach [pobierz]
 • Uchwała nr. 63 - Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach [pobierz]
 • Uchwała nr. 64 - Prowadzenie szkolenia w triathlonie [pobierz]
 • Uchwała nr. 65 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w triathlonie [pobierz]
 • Uchwała nr. 66 - Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń [pobierz]
 • Uchwała nr. 67 - Pozyskiwanie drewna pilarką łańcuchową [pobierz]
2022
 • Uchwała nr. 1 - Projektowanie ubioru (kwalifikacja podyplomowa)  [pobierz]
 • Uchwała nr. 2 - Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych (kwalifikacja podyplomowa) [pobierz]  
 • Uchwała nr. 3 - Asystent zdrowienia [pobierz]  
 • Uchwała nr. 4 - Stylizacja aranżacja i dekoracja wnętrz (kwalifikacja podyplomowa) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 5 - Projektowanie graficzne (kwalifikacja podyplomowa) [pobierz] 
 • Uchwała nr. 6 - Projektowanie procesu produkcji - kosmetyki naturalne [pobierz] 
 • Uchwała nr. 7 - Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych [pobierz] 
 • Uchwała nr. 8 - Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych [pobierz] 
 • Uchwała nr. 9 - Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Projektowanie biżuterii (kwalifiakcja podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Budowanie wizerunku pracodawcy [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Wykonywanie zabiegów przedłuzania i stylizacji paznokci [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Badanie struktury skojarzeniowej marki handlowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Prowadzenie instruktażu ze wspianczki rekreacyjnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie zajęć z koszykówki [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Prowadzenie procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Nauczanie wakeboardu [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspianczki [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Prowadzenie spływów kajakowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Planowanie i prowadzenie procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Planowanie i realizacja procesu treningowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Prowadzenie treningu w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Instruktor wspinaczki skalnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 33 - Prowadzenie procesu treningu sportowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Optymalizacja procesu szkolenia [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Programowanie procesu treningowego w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Zarządzanie strategiczne zespołem [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 39 - Przewodnictwo turystyczne [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Programowanie w CC++ [pobierz]
 • Uchwała nr. 41 - Machine learning [pobierz]
 • Uchwała nr. 42 - Serwisowanie małych oczyszczalni [pobierz]
 • Uchwała nr. 43 - Edytorstwo (podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 44 - Kostrukcja ubioru (podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 45 - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji (podyplomowa) [pobierz]
 • Uchwała nr. 46 - Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją [pobierz]
 • Uchwała nr. 47 - Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających [pobierz]
 • Uchwała nr. 48 - Wykonywanie usług barberskich [pobierz]
 • Uchwała nr. 49 - Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 50 - Programowanie komputerów kwantowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 51 - Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D [pobierz]
 • Uchwała nr. 52 - Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe [pobierz]
2021
 • Uchwała nr.   1 - Montowanie manualne komponentów i urządzeń mechatronicznych [pobierz]
 • Uchwała nr.   2 - Demontaż, montaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array) [pobierz]  
 • Uchwała nr.   3 - Uchwała 3 2021 kwalifikacja podyplomowa Menedżer hotelu [pobierz]
 • Uchwała nr.   4 - Edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego [pobierz]
 • Uchwała nr.   5 - Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi [pobierz]
 • Uchwała nr.   6 - Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM [pobierz]
 • Uchwała nr.   7 - Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej [pobierz]
 • Uchwała nr.   8 - Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika [pobierz]
 • Uchwała nr.   9 - Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej -lakiernik samochodowy [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Obsługa platformy do nauczania zdalnego [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe) [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Nauczanie historii [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Nauczanie WOS [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Nauczanie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - 
 • Uchwała nr. 17 - Zarządzanie konfliktami w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze Zdrowie Publiczne  [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze Energrtyka [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach  [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie zespołu klasowego  [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Prowadzenie zajęć z nordic walkingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Wspieranie przedsiębiorców w opracowaniu i rozwoju projektów biznesowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Projektowanie architektury wnętrz [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym [pobierz]
 • Uchwała nr. 33 - Administracja i zarządzanie w oświacie studia kwalifikacyjne [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Zarządzanie podmiotami leczniczymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Sektorowa Rama Kwalifiakcji w Rolnictwie [pobierz]

 

2020
 • Uchwała nr.   1 - Asystowanie w przygotowaniu potraw [pobierz]
 • Uchwała nr.   2 - Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie [pobierz]  
 • Uchwała nr.   3 - Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie [pobierz]
 • Uchwała nr.   4 - Doradztwo i kontrola w zakresie BHP [pobierz]
 • Uchwała nr.   5 - Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała nr.   6 - Przygotowanie deserów restauracyjnych [pobierz]
 • Uchwała nr.   7 - Przygotowanie i serwisowanie sushi i sashimi [pobierz]
 • Uchwała nr.   8 - Przygotowanie i wypiekanie pizzy [pobierz]
 • Uchwała nr.   9 - Przygotowanie potraw grill i barbecue [pobierz]
 • Uchwała nr.  10 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży i tkanin [pobierz]
 • Uchwała nr.  11 - Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego [pobierz]
 • Uchwała nr.  12 - Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych [pobierz]
 • Uchwała nr.  13 - Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej [pobierz]
 • Uchwała nr.  14 - Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej [pobierz]
 • Uchwała nr.  15 - Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym [pobierz]
 • Uchwała nr.  16 - Obróbka wstępna warzyw i owoców [pobierz]
 • Uchwała nr.  17 - Wstępna i cieplna obróka mięsa i ryb [pobierz]
 • Uchwała nr.  18 - Zmywanie naczyń [pobierz]
 • Uchwała nr.  19 - Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy [pobierz]
 • Uchwała nr.  20 - Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą [pobierz]
 • Uchwała nr.  21 - Sektorowa Rama Kwalifikacji w Handlu [pobierz]
 • Uchwała nr.  22 - Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej [pobierz]
 • Uchwała nr.  23 - Audytowanie dokumentów cyfrowych w opraciu o WCAG [pobierz]
 • Uchwała nr.  24 - Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG [pobierz]
 • Uchwała nr.  25 - Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle [pobierz
 • Uchwała nr.  26 - Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń [pobierz] 
 • Uchwała nr.  27 - Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa [pobierz]
 • Uchwała nr.  28 - Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie [pobierz
 • Uchwała nr.  29 - Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych [pobierz
 • Uchwała nr.  30 - Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów [pobierz
 • Uchwała nr.  31 - Wykonywanie i montowanie więźb dachowych [pobierz
 • Uchwała nr.  32 - Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych [pobierz
 • Uchwała nr.  33 - Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej [pobierz
 • Uchwała nr.  34 - Prowadzenie tutoringu edukacyjnego [pobierz
 • Uchwała nr.  35 - Rozpoznawania potencjału rozwojowego uczniów [pobierz
 • Uchwała nr.  36 - Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego [pobierz
 • Uchwała nr.  37 - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem specjalista [pobierz] 
 • Uchwała nr.  38 - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem ekspert [pobierz
 • Uchwała nr.  39 - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem menedżer [pobierz
 • Uchwała nr.  40 - Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office) [pobierz
 • Uchwała nr.  41 - Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych [pobierz
 • Uchwała nr.  42 - Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym [pobierz
 • Uchwała nr.  43 - Wykorzystanie narzędzi online wkształceniu zdalnym [pobierz] 
 • Uchwała nr.  44 - Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania [pobierz
 • Uchwała nr.  45 - Wykorzystywanie standardu WCAG w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych [pobierz
 • Uchwała nr.  46 - Wykorzystywanie standardu WCAG w redagowaniu stron internetowych [pobierz
 • Uchwała nr.  47 - Wykorzystanie standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych [pobierz
 • Uchwała nr.  48 - Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG [pobierz
 • Uchwała nr.  49 - Wykorzystywanie standardu WCAG przy tworzeniu i dostosywaniu stron internetowych [pobierz
 • Uchwała nr.  50 - Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym [pobierz
 • Uchwała nr.  51 - Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym  [pobierz
 • Uchwała nr.  52 - Executive Master od Business Administration [pobierz
 • Uchwała nr.  53 - Monter sieci i instalacji sanitarnych - dyplom mistrzowski [pobierz
2019
 • Uchwała nr.  1 - Montaż i konserwacja DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  2 - Montaż i konserwacja SPP [pobierz]  
 • Uchwała nr.  3 - Montaż i konserwacja SUG-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  4 - Projektowanie zabezpieczeń DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  5 - Projektowanie zabezpieczeń SSP [pobierz]
 • Uchwała nr.  6 - Projektowanie zabezpieczeń Sug-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  7 - Montaż i konserwacja czujek [pobierz]
 • Uchwała nr.  8 - Zarządzanie pracą restauracji [pobierz]
 • Uchwała nr.  9 - Prowadzenie obsługi biura [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Konstruowanie szablonów odziezowych do produkacji przemysłowej odzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Konstruowanie w systemach CAD CAM przemysłowych szablonów odzieżowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Obsługa w turystyce zdrowotnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Rama sektorowa Telekomunikacja [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Kwalifikacja podyplomowa: Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Rusznikarz świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Rusznikarz dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Operator obrabiarek skrawających dyplom mistrzowski (neg.) [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Planowanie i realizowanie profesjonalnego procesu utrzymania czystości [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Prowadzenie zajęc według systemu ćwiczeń jogi akademickiej [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Prowadzenie procesu treningu personalnego [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Obsługa procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Wspomaganie obsługi procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Zarządzanie procesami księgowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Zarządzanie procesami płacowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Prowadzenie zajęć z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Wdrażanie dostępności w organizacji [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive [pobierz]
 • Uchwała nr. 39 - Piekarz dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Organizowanie wycieczek górskich [pobierz]

 

2018
 • Uchwała nr.  1 - Wizażystka-stylistka - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr.  2 - Wizażystka-stylistka - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  3 - CUK [pobierz]
 • Uchwała nr.  4 - Fryzjer - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  5 - SRK Bankowa [pobierz]
 • Uchwała nr.  6 - SRK UR [pobierz]
 • Uchwała nr.  7 - SRK Bud [pobierz]
 • Uchwała nr.  8 - Cukiernik - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr.  9 - Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Kosmetyczka - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Pilotowanie imprez turystycznych [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Odzyskiwanie danych z dysków [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Glazurnik - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Lakiernik - czeladnik [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Stolarz meblowy - czeladnik [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Projektowanie grafiki komputerowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Tworzenie witryn internetowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Egzaminator język angielski [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Egzaminator język francuski [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Egzamintor język hiszpański [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Egzaminator język niemiecki [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Egzaminator język polski [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Egzaminator język rosyjski [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Egzaminator język ukraiński [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Egzaminator język włoski [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Egzaminator matematyka [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Montessori [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Stolarz - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Glazurnik - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Content marketing [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Przygotowywanie potraw [pobierz]
 • Uchwała nr. 33 - Programowanie i obsługa druku 3D [pobierz]
 • Uchwała nr. 34 - Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów [pobierz]
 • Uchwała nr. 35 - Mediacje w sprawach cywilnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 36 - Mediacje w sprawach gospodarczych [pobierz]
 • Uchwała nr. 37 - Handlowiec [pobierz]
 • Uchwała nr. 38 - Przedstawiciel handlowy [pobierz]
 • Uchwała nr. 39 - Sprzedawca [pobierz]
 • Uchwała nr. 40 - Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 41 - Zarządzanie obsługą spraw kadrowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 42 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii [pobierz]
 • Uchwała nr. 43 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii [pobierz]
 • Uchwała nr. 44 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z filozofii [pobierz]
 • Uchwała nr. 45 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 46 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii [pobierz]
 • Uchwała nr. 47 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii [pobierz]
 • Uchwała nr. 48 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii muzyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 49 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki [pobierz]
 • Uchwała nr. 50 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z informatyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 51 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 52 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 53 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka francuskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 54 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 55 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka reginalnego - języka kaszubskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 56 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka litewskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 57 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej- języka łemkowskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 58 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 59 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 60 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 61 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 62 - Sprawdzanie i ocenianie język ukraiński [pobierz]
 • Uchwała nr. 63 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka włoskiego [pobierz]
 • Uchwała nr. 64 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej [pobierz]
 • Uchwała nr. 65 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki [pobierz]
 • Uchwała nr. 66 - Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wos [pobierz]
 • Uchwała nr. 67 - Serwis napojów mieszanych i alkoholi [pobierz]
 • Uchwała nr. 68 - Psychoonkolog [pobierz]
 • Uchwała nr. 69 - Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia [pobierz]
 • Uchwała nr. 70 - Zaopatrywanie w sklepach medycznych w wyroby medyczne produkowane seryjnie [pobierz]
 • Uchwała nr. 71 - Wytwarzanie odzieży damskiej miarowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 72 - Krawiec - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 73 - Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 74 - Elektryk - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 75 - Fotograf - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 76 - Optyk okularowy - dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 77 - Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 78 - Kwalifikacja podyplomowa: Analiza współczesnych przemian w Azji i Afryce [pobierz]
 • Uchwała nr. 79 - Kwalifikacja podyplomowa: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy [pobierz]
 • Uchwała nr. 80 - Kwalifikacja podyplomowa: Zarządzanie projektami [pobierz]
 • Uchwała nr. 81 - Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej [pobierz]
 • Uchwała nr. 82 - Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi [pobierz]
2017
 • Uchwała nr.  2 - Montowanie stolarki budowlanej [pobierz]