ZRK i nowe technologie w służbie doradztwa zawodowego

Kobieta znajdująca się na scenie podczas prezentacji

Za nami obchody „Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia”. Podczas uroczystości zaproszeni goście wysłuchali wykładów na temat zmian zachodzących na rynku pracy. W programie spotkania znalazła się również prezentacja na temat praktycznych aspektów wspierania uczenia się przez całe życie z użyciem nowoczesnych aplikacji wykorzystujących dane Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Agnieszka Marszałek, Liderka projektu „Prowadzenie i rozwój ZRK” i Irmina Sokulska, Ekspertka w projekcie „Wspieranie dalszego rozwoju ZSK”, przedstawiły narzędzia wspierające pracę doradców zawodowych.

Informacja o zmianach w ustawie o ZSK

Logo ZSK

W ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wprowadzono kilka istotnych zmian, które zostały uchwalone 30 sierpnia 2023 roku. 

Kolejna kwalifikacja w ZSK

Kobieta podczas stylizacji brwi

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kwalifikację związaną z branżą "beauty".

Sześć kwalifikacji włączonych do ZSK!

Cztery zdjęcia będące ilustracją czterech kwalifikacji

Sześć nowych kwalifikacji pojawiło się z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji — ze szkolnictwa, rozwoju i technologii, oraz cyfryzacji. 

O losach rynku pracy - relacja z kongresu

Mężczyzna ilustracja ai

"Kongres Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności" - wydarzenie było poświęcone rozwojowi rynku pracy i zmianom na nim zachodzącym. 

ZeteRKa – czatbotka inna niż wszystkie

Zrzut ekranu rejestru kwalifikacji

Czatbotka Zeterka jest nowym narzędziem wspierającym użytkowników portalu kwalifikacje.gov.pl, którzy przeglądają Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. 

Kwalifikacja związana z fotografią już w ZSK

Kobieta stojąca przed wystawą zdjęć

Kwalifikacja dotycząca organizowania wystaw fotograficznych została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kwalifikacja związana z oświatą w ZSK

Grupa osób znajdująca się w klasie

"Prowadzenie mediacji w oświacie" - to nowa, bardzo istotna kwalifikacja, która została właśnie włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kwalifikacje z trzech dziedzin w ZSK

Zestawienie trzech zdjęć. Na pierwszym zbliżenie na dłonie osób, które podczas formalnego spotkania prowadzą wspólne notatki, wymieniają się spostrzeżeniami. Na kolejnym zdjęciu zbliżenie na ekran laptopa z ilustracją koszyka zakupowego jako symbol e-commerce. Na ostatnim zdjęciu mieszana grupa 6 osób na luźnym spostkaniu, której przewodzi osoba czarnoskóra.

Kolejne kwalifikacje w ZSK. Pierwsza dotyczy inwestycji w administracji publicznej, druga komunikacji w zespole, trzecia handlu w internecie.