×

Opłaty

Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji i Nauki informuje, że opłaty z tytułu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy), wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy), oraz wniosku o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (art. 55 ust. 1 ustawy) oraz wpłaty instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych opłat od przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 986, z późn. zm.) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  22 1010 1010 0031 0222 3100 0000


rodzaj opłaty kwota tytuł przelewu
wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK 2218 zł ZSK art. 14.1 - NAZWA_KWALIFIKACJI
wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK 11090 zł
5545 zł*

* połowa kwoty w przypadku wniosków złożonych razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji do ZSK - zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy; opłatę wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
ZSK art. 41.2 - NAZWA_KWALIFIKACJI
wniosek o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości 2218 zł**

** wniosek podlega opłacie w podanej wysokości niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości
ZSK art. 53.1 - NAZWA_WNIOSKODAWCY
     
wpłaty instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych opłat od przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie

3% przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie w danym kwartale***

*** jednakże nie mniej niż 1 zł od wydanego dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

ZSK art. 46 – NAZWA_INSTYTUCJI_CERTYFIKUJĄCEJ, NAZWA KWALIFIKACJI, KWARTAŁ/ROK_KALENDARZOWY