Rejestry kwalifikacji w krajach unijnych

rejestry kwalifikacji w krajach unijnych okladka

okładka książkipobierz plik PDF

Publikacja to rezultat współpracy instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie i rozwój baz danych lub rejestrów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich: Austrii, Chorwacji, na Łotwie, we Francji, w Polsce, Słowacji i Szkocji. Rejestry kwalifikacji są narzędziami wspierającymi systemy kwalifikacji w poszczególnych krajach. 

PRZYPISYWANIE POZIOMU PRK DO KWALIFIKACJI (II)

okladka

okładka książkipobierz plik PDF


Polska Rama Kwalifikacji integruje różne podsystemy kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Każda kwalifikacja włączona do ZSK musi mieć przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w praktyce

ZRK w praktyce okladka

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 

W tej publikacji znajdują się wskazówki przydatne osobom poszukującym wiarygodnych informacji o kwalifikacjach możliwych do zdobycia w Polsce, w tym o wymaganiach, które trzeba spełnić, żeby je uzyskać oraz o instytucjach powiązanych z kwalifikacjami.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie

zrk w zarysie

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 

Publikacja ta tłumaczy, czym jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i co się w nim znajduje. Przeznaczona jest dla: uczniów i ich rodziców, nauczycieli, zainteresowanych rozwojem zawodowym, doradców zawodowych, pracodawców, firm szkoleniowych, pracowników ministerstw.

Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie

ChmieleckaSaryusz Wolski Sławiński Stęchły red. Ramy Kwalifikacji ECTS ECVET dla LLL

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 

Unikalną publikację poświęconą wykorzystaniu Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskiego systemu transferu i akumulacji osiągnięć ECTS, a także europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET w kontekście uczenia się przez całe życie.

 

Podstawowe procedury w realizacji zadań ministrów odpowiedzialnych za kwalifikacje w ZSK

Mała Encyklopedia ZSK

pobierz plik PDF

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) ważną funkcję pełnią ministrowie właściwi dla kwalifikacji.Przedstawione w publikacji propozycje procedur są zgodne z przepisami ustawy o ZSK oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także z odpowiednimi przepisami w innych aktach prawnych. Procedury zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowanie do uwarunkowań i praktyki poszczególnych ministerstw.

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK. Poradnik dla pracowników ministerstw

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 
Ten poradnik przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w  rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK, w szczególności dla pracowników ministerstw oraz w przypadku delegacji zadań.

Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego

 opisywanie kwalifikacj

pobierz plik PDF


Ukazał się poradnik „Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego” przeznaczony dla tych, którzy zainteresowani są opisywaniem kwalifikacji rynkowych i uregulowanych. Poszczególne elementy omówiono w takiej kolejności, w jakiej proponuje się przygotowywanie opisu.

Zagraniczne systemy walidacji - przegląd rozwiązań

pobierz plik PDF


Jest to kolejna publikacja poświęcona tematyce walidacji. Tym razem autorzy prezentują nam przegląd wybranych rozwiązań zagranicznych dotyczących systemów walidacji efektów uczenia się. 

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego

Przypisywanie poziomu PRK

pobierz plik PDF


Publikacja dotyczy kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli cząstkowych. Jest to materiał pomocniczy dla osób opisujących kwalifikacje, dla ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z wymaganiami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (wydanie II)

prk okladka 2wydanie

pobierz plik PDF


Publikacja w pierwszej części przedstawia podstawowe informacje na temat PRK, jej strukturę oraz charakterystyki poziomów. Ponadto wyjaśnia rolę charakterystyk w procesie określania poziomu kwalifikacji oraz przedstawia wskazówki pomocne w czytaniu i interpretacji poszczególnych zapisów. 

Włączanie kwalifikacji do ZSK

Włączanie kwalifikacji do zintegrowanego systemu kwlifikacji

pobierz plik PDF


Publikacja ta przedstawia scaloną i uporządkowaną wiedzę o włączaniu kwalifikacji do ZSK Materiał ten przeznaczony jest dla osób, które w różny sposób uczestniczą w dzia­łaniach związanych z włączaniem kwalifikacji do ZSK. 

Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

Walidacja nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

pobierz plik PDF


Publikację opracowano jako pomoc dla osób, które są zaangażowane w planowanie i prze­prowadzanie walidacji, oraz dla osób tworzących i oceniających opisy kwalifikacji zgłaszanych do ZSK. 

Przegląd kwalifikacji uregulowanych

Przeglad Kwalifikacji Uregulowanych

pobierz plik PDF


Ustawa o ZSK nałożyła na ministrów obowiązek dokonania przeglądu (do stycznia 2021 r.) kwalifikacji uregulowanych należących do ich działów administracji rządowej. Jak przeprowadzić taki przegląd? Jak zidentyfikować kwalifikacje, które powinny zostać włączone do systemu?
Publikacja nie tylko odpowiada na te pytania, lecz także dostarcza gotowego narzędzia - karty przeglądu kwalifikacji uregulowanej.


Mała encyklopedia ZSK

mala encyklopedia ZSK

okładka książkipobierz plik PDF


Mała encyklopedia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest publikacją o charakterze popularno-naukowym. Przybliża czytelnikowi kształt i zasady działania wdrażanego w Polsce systemu kwalifikacji. Zawiera przystępny opis 50 haseł umożliwiających zrozumienie istoty rozwiązań systemowych.