Jak przygotować i przeprowadzić walidację. Wskazówki dla instytucji certyfikujących

walidacja

pobierz plik PDF

Publikacja została napisana zgodnie z logiką prac w zakresie przygotowania i prowadzenia walidacji i certyfikowania, dlatego rozpoczęliśmy od scenariusza walidacji, dając podpowiedzi, jak zaplanować jej przebieg. W następnych rozdziałach skoncentrowaliśmy się na narzędziach walidacji i innych przydatnych materiałach.

Jak opisać KWALIFIKACJĘ RYNKOWĄ i zaprojektować dla niej walidację?

Jak opisac kwalifikacje 210 280

pobierz plik PDF

W przewodniku znajdziecie nie tylko wyjaśnienie, skąd pochodzą kwalifikacje w ZSK i jak wygląda procedura ich włączania, ale przede wszystkim praktyczne porady na temat opisywania kwalifikacji, sprawdzone sposoby posługiwania się językiem efektów uczenia się, praktyczne wskazówki i wiele więcej.

Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację

Sztuczna Inteligencja

pobierz plik PDF

Sztuczna inteligencja to jeden z najważniejszych trendów kształtujących współczesną rzeczywistość. Przygotowanie ludzi na coraz szybciej następujące w otaczającym ich świecie zmiany wymaga podjęcia intensywnych działań w obszarach edukacji oraz kształcenia. Muszą one umożliwić społeczeństwu sprawne i efektywne reagowanie na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. 

PODSTAWOWE PROCEDURY W REALIZACJI ZADAŃ MINISTRÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA KWALIFIKACJE W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI (III)

okladka podstawowe procedury dla ministrow III

pobierz plik PDF

W powyższej publikacji przedstawione są propozycje procedur zgodne z przepisami ustawy o ZSK oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także z odpowiednimi przepisami w innych aktach prawnych. Procedury zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowanie do uwarunkowań i praktyki poszczególnych ministerstw.

Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

ZRK podyplomowe foto

okładka książkipobierz plik PDF

Opracowanie zostało przygotowane z myślą o kierownikach studiów podyplomowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach zaangażowanych w organizację i prowadzenie kształcenia na uczelniach. Zebrane rekomendacje i wskazówki mają zachęcić do podjęcia wysiłku i opracowania opisu kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych w sposób pozwalający na przypisanie jej poziomu PRK i ZSK.

Testy wiedzy - tworzenie i stosowanie w weryfikacji efektów uczenia się

testy wiedzy tworzenie i stosowanie do weryfikacji efektow uczenia sia okladka

okładka książkipobierz plik PDF

W publikacji tej przedstawiono podstawowe zasady projektowania oraz stosowania pisemnych testów wiedzy do weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji rynkowej. Opisano najważniejsze standardy zarówno tworzenia, jak i późniejszego stosowania testów, a także wybrane problemy etyczne związane z testowaniem.

REKOMENDACJE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH W ZSK

okladka rekomendacje w zakresie funkcjonowania ic w zsk

okładka książkipobierz plik PDF

Publikacja ma charakter poradnika, w którym zawarto praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania instytucji certyfikujących nadających kwalifikacje rynkowe w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wyodrębniono w niej trzy obszary: projektowanie walidacji, wymagania ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wobec instytucji certyfikujących oraz ich relacje z otoczeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Rejestry kwalifikacji w krajach unijnych

rejestry kwalifikacji w krajach unijnych okladka

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

Niniejsza publikacja to rezultat współpracy instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie i rozwój baz danych lub rejestrów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich: Austrii, Chorwacji, na Łotwie, we Francji, w Polsce, Słowacji i Szkocji. Prace nad nowoczesnymi systemami kwalifikacji prowadzone są na świecie od wielu lat. Rejestry kwalifikacji są z technicznego punktu widzenia arzędziami wspierającymi systemy kwalifikacji w poszczególnych krajach.

PRZYPISYWANIE POZIOMU PRK DO KWALIFIKACJI (II)

okladka

okładka książkipobierz plik PDF


W powyższej publikacji omówiono sposób przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji pełnych i cząstkowych. Tekst został przygotowany przede wszystkim z myślą o członkach zespołów ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK2. Może być przydatny osobom, które organizują prace ekspertów, tj. pracownikom poszczególnych ministerstw, uczelni.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w praktyce

ZRK w praktyce okladka

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 

W tej publikacji znajdują się wskazówki przydatne osobom poszukującym wiarygodnych informacji o kwalifikacjach możliwych do zdobycia w Polsce, w tym o wymaganiach, które trzeba spełnić, żeby je uzyskać oraz o instytucjach powiązanych z kwalifikacjami.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie

zrk w zarysie

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 

Publikacja ta tłumaczy, czym jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i co się w nim znajduje. Przeznaczona jest dla: uczniów i ich rodziców, nauczycieli, zainteresowanych rozwojem zawodowym, doradców zawodowych, pracodawców, firm szkoleniowych, pracowników ministerstw.

Ramy kwalifikacji, ECTS i ECVET dla uczenia się przez całe życie

ChmieleckaSaryusz Wolski Sławiński Stęchły red. Ramy Kwalifikacji ECTS ECVET dla LLL

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 

Powyższa publikacja poświęconą jest wykorzystaniu Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskiego systemu transferu i akumulacji osiągnięć ECTS, a także europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET w kontekście uczenia się przez całe życie.

 

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK. Poradnik dla pracowników ministerstw

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.

Rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 
Powyższy poradnik przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w rozpatrywanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK, w szczególności dla pracowników ministerstw oraz w przypadku delegacji zadań.

Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego

 opisywanie kwalifikacj

pobierz plik PDF


Powyższa publikacja stanowi pomoc w wypełnianiu wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK. Przeznaczony dla tych, którzy zainteresowani są opisywaniem kwalifikacji rynkowych i uregulowanych. Poszczególne elementy omówiono w takiej kolejności, w jakiej proponuje się przygotowywanie opisu.

Zagraniczne systemy walidacji - przegląd rozwiązań

pobierz plik PDF


Powyższa publikacja prezentuje przegląd wybranych rozwiązań zagranicznych dotyczących systemów walidacji efektów uczenia się, w szczególności walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Jego celem jest przybliżenie czytelnikom najważniejszych elementów tych systemów w pięciu krajach: Francji, Szkocji, Holandii, Portugalii i Finlandii.

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego

Przypisywanie poziomu PRK

pobierz plik PDF


Powyższa publikacja omawia procedurę przypisywania poziomu PRK oraz ilustruje ją przykładami. Może być traktowana jako materiał pomocniczy dla członków zespołów ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK.

Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (wydanie II)

prk okladka 2wydanie

pobierz plik PDF


Publikacja w pierwszej części przedstawia podstawowe informacje na temat PRK, jej strukturę oraz charakterystyki poziomów. Ponadto wyjaśnia rolę charakterystyk w procesie określania poziomu kwalifikacji oraz przedstawia wskazówki pomocne w czytaniu i interpretacji poszczególnych zapisów. 

Polska Rama Kwalifikacji

Polska rama kwalifikacji

pobierz plik PDF


Wieloletnia praca ekspertów pozwoliła na opracowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji – jednego z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich. Publikacja zawiera rozkładane mapy za pomocą których przedstawiono poszczególne charakterystyki poziomów. Publikacja jest zgodna z rozporządzeniami do ustawy o ZSK w sprawie charakterystyk poziomów PRK.

Jest to zaktualizowana wersja publikacji wydanej w 2016 r.

Włączanie kwalifikacji do ZSK

Włączanie kwalifikacji do zintegrowanego systemu kwlifikacji

pobierz plik PDF


Publikacja ta przedstawia scaloną i uporządkowaną wiedzę o włączaniu kwalifikacji do ZSK Materiał ten przeznaczony jest dla osób, które w różny sposób uczestniczą w dzia­łaniach związanych z włączaniem kwalifikacji do ZSK. 

Walidacja - nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

Walidacja nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

pobierz plik PDF


Publikację opracowano jako pomoc dla osób, które są zaangażowane w planowanie i prze­prowadzanie walidacji, oraz dla osób tworzących i oceniających opisy kwalifikacji zgłaszanych do ZSK.