×

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - panel logowania

UWAGA: Od 1 stycznia 2024 r. składanie wniosków do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) odbywa się w nowym systemie informatycznym.


Składanie wniosków od 1 stycznia 2024 r.

Aby zalogować się do nowego systemu, w pierwszej kolejności zarejestruj swoje konto użytkownika na stronie CAS.

Uwaga: Rejestracja konta jest konieczna tylko dla użytkowników, którzy będą składać w systemie wnioski w imieniu swoich instytucji. Dla osób przeglądających informacje w Rejestrze nie jest potrzebne posiadanie założonego konta.

Po zarejestrowaniu konta otrzymasz możliwość zalogowania się do nowego systemu składania wniosków e-wnioski ZRK.

W systemie możesz:

  • dopisać się do zarejestrowanego w ZRK podmiotu jako jego reprezentant lub złożyć wniosek o rejestrację nowego podmiotu w ZRK
  • złożyć wniosek o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
  • złożyć wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej
  • złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji włączonej do ZSK jako "rynkowa" za kwalifikację sektorową


Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania wniosków znajdziesz w zakładce Materiały pomocnicze.

Zarejestruj się w CAS

Przed wejściem do systemu składania wniosków e-wnioski ZRK musisz zarejestrować się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania.

Tu możesz złożyć wniosek  

Po rejestracji w CAS możesz wejść do systemu składania wniosków e-wnioski ZRK


Przeglądanie wniosków złożonych do 31 grudnia 2023 r.

Jeśli chcesz przejrzeć swoje wnioski złożone do 31.12.2023 r., zaloguj się do poprzedniego systemu do składania wniosków poniżej:

Przeglądanie wniosków 

Tu przejrzysz swoje wnioski złożone do 31.12.2023 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: rejestr@ibe.edu.pl
tel. 22 241 71 17, 503 914 616