×
Podstawowe pojęcia

Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji został przygotowany z myślą o osobach, które w ramach swoich zawodowych zadań będą zaangażowane w działania prowadzone na podstawie ustawy o ZSK. W toku prac nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji wspólnie z partnerami społecznymi wypracowano szereg pojęć, które umożliwiają porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących ZSK.

Część z nich została zdefiniowana w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a wszystkie znajdują się w "Słowniku Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji" - Pobierz słownik. [ROZWIŃ LISTĘ]