Zostań PZZJ-em. Nabór trwa do 18 marca 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”), ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PZZJ) wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Jak ważne jest górnictwo? Zapoznaj się z publikacją dotyczącą SRK dla tej części gospodarki

Niniejsza publikacja zawiera opis Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Górnictwa (dalej SRKG), która powstała w ramach projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w Polsce.

Zmarł Marek Kopyt

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 20 września br. odszedł nasz kolega i przyjaciel Marek Kopyt, wieloletni pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, Lider dwóch edycji projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”, w ramach którego realizowanych było i jest szereg działań związanych z prowadzeniem Rejestru.

Pięć nowych kwalifikacji w ZSK

Pięć kwalifikacji rynkowych zostało włączonych do ZSK: jedna dotyczy zarządzania i administracji, dwie kolejne związane są z branżą elektroniczną, następne dwie dotyczą branży rolniczej.

Lakiernictwo, zarządzanie konfliktami i obsługa platform edukacyjnych – trzy nowe kwalifikacje w ZSK

Kolejne trzy kwalifikacje rynkowe zostały włączone do ZSK. Jedna dotyczy lakiernictwa samochodowego, druga zarządzania konfliktami w organizacji, natomiast trzecia związana jest z obsługą platform do zdalnego nauczania. Niewątpliwie każda z tych kwalifikacji potrzebna jest dzisiaj na rynku pracy.

Trzy nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne trzy kwalifikacje rynkowe. Wszystkie trzy kwalifikacje pochodzą z różnych branż: elektronicznej, edukacyjnej i lakierniczej.  

Kwalifikacja związana z lakiernictwem włączona do ZSK

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kolejną kwalifikację rynkową: Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika. 

Kwalifikacja związana z nauczaniem zdalnym włączona do ZSK

W ZSK pojawiła się nowa kwalifikacja rynkowa. Ministerstwo Edukacji i Nauki włączyło do systemu kwalifikację związaną z nauczaniem zdanym. Kwalifikacja ta może zainteresować sporą liczbę osób związanych z edukacją.

Kwalifikacja związana z nauczaniem zdalnym włączona do ZSK

W ZSK pojawiła się nowa kwalifikacja rynkowa. Ministerstwo Edukacji i Nauki włączyło do systemu kwalifikację związaną z nauczaniem zdanym. Kwalifikacja ta może zainteresować sporą liczbę osób związanych z edukacją.

Podkategorie