Trzy kwalifikacje rynkowe uzyskały status funkcjonujących

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji mamy kolejne trzy kwalifikacje funkcjonujące. Wszystkie związane są z branżą handlową. Instytucją certyfikującą te kwalifikacje jest "Francusko-Polska Izba Gospodarcza", natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - "Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.".

 

Kwalifikacja "Obsługa w turystyce zdrowotnej" włączona do ZSK

"Obsługa w turystyce zdrowotnej" to kolejna kwalifikacja rynkowa, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Rozporządzenie MEN w sprawie nowych wzorów znaków graficznych PRK

Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Kwalifikacja "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" włączona do ZSK

Po kwalifikacji "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze", kolejną kwalifikacją która została włączona do ZSK jest „Rusznikarz - dyplom mistrzowski”.

Kwalifikacja "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" włączona do ZSK

"Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" to kolejna kwalifikacja rynkowa w rzemiośle włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dwie kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK  

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne dwie kwalifikacje rynkowe - "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" oraz "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin".

Kwalifikacja "Prowadzenie obsługi biura" włączona do ZSK

"Prowadzenie obsługi biura" jest kolejną kwalifikacją rynkową włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Kolejna kwalifikacja rynkowa w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Zarządzanie pracą restauracji".

"Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" - nową kwalifikacją w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja - "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży".