Kwalifikacja związana ze sportem dla osób z niepełnosprawnościami włączona do ZSK

Koszykarze na wózkach inwalidzkich, na sali treningowej

Minister Sportu i Turystyki włączył do ZSK kwalifikację rynkową związaną z organizowaniem wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy zainteresowani potwierdzeniem wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tym aspekcie będą mogli ubiegać się o certyfikaty w chwili, gdy włączona kwalifikacja otrzyma status funkcjonującej.

Kwalifikacja związana ze wspinaczką sportową w ZSK!

kobieta uprawiająca wspinaczkę w obiekcie zamkniętym

Ta informacja ucieszy wszystkich sympatyków wspinaczek sportowych. Do ZSK włączona została kwalifikacja rynkowa związana z tą dziedziną. Od tej pory osoby posiadające umiejętności, doświadczenie i wiedzę we wspinaczce, będą mogły uzyskać certyfikat związany z "Planowaniem i prowadzeniem zajęć ze wspinaczki sportowej". 

Kolejne kwalifikacje związane z edukacją włączone do ZSK

Kobiety i mężczyźni różnych ras trzymający znaki drogowe

Do ZSK włączono dwie kwalifikacje rynkowe — pierwsza dotyczy edukowania młodych ludzi bezpieczeństwa ruchu drogowego, druga związana jest z prowadzeniem tutoringu edukacyjnego.

.

Kwalifikacja dotycząca barberów włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Barber realizujący usługę golenia zarostu twarzy klienta w zakładzie barberskim

W ZSK pojawiła się kwalifikacja rynkowa związana z branżą fryzjerską. Już niebawem barberzy będą mogli potwierdzić swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności stosownym certyfikatem, co niewątpliwie przełoży się na jakość wykonywanej pracy na rynku barberskim.

Kwalifikacja związana z autami i ekologią włączona do ZSK!

Mechanicy przeprowadzający diagnostykę elektroniczną auta w warsztacie

Do ZSK włączona została kwalifikacja rynkowa związana z przemysłem samochodowym, który ma niebagatelny wpływ na nasze środowisko. Popyt na specjalistów umiejących naprawiać pojazdy elektryczne i hybrydowe będzie zapewne wzrastał w kolejnych latach, dlatego warto zainteresować się zdobyciem certyfikatu potwierdzającego wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tej niezwykle istotnej dziedzinie. 

Kwalifikacja rynkowa związana z cyfryzacją włączona do ZSK

Kobieta i dwóch mężczyzn pracujący na komputerach przy wspólnym stole w przestrzeni biurowej

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znalazła się kwalifikacja przeznaczona dla osób zajmujących się procesami cyfryzacji w różnych organizacjach. Osoby, które mają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w tym zakresie już niebawem będą mogły je potwierdzić odpowiednim certyfikatem, którego posiadanie na pewno pomoże na rynku pracy. 

Kwalifikacja związana z marketingiem internetowym włączona do ZSK

Mężczyzna patrzący w monitor, na którym wyświetlane są dane strategii marketingowej

Minister Rozwoju i Technologii włączył do ZSK kwalifikację rynkową związaną z marketingiem internetowym. Branża ta od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych na polskim rynku pracy. Teraz wszyscy zainteresowani będą mogli potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu uzyskując stosowny certyfikat. 

.

Programowanie w C/C++ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zespół programistów i programistek omawia pracę na ekranach komputerów

Branża IT jest dziś jedną z najbardziej popularnych na rynku pracy. Teraz wszyscy umiejący programować w języku C/C++ będą mogli potwierdzić swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie certyfikatem. Minister Cyfryzacji włączył kwalifikację rynkową "Programowanie w języku C/C++" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kwalifikacja związana z ochroną środowiska włączona do ZSK

Duże zbliżenie na opadającą z rośliny kroplę nad taflą wody

W ZSK pojawiła się kwalifikacja związana z oczyszczaniem ścieków. Pracownicy potrafiący serwisować małe oczyszczalnie ścieków dla RLM poniżej 2000 już niebawem będą mogli potwierdzić swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie zdobywając certyfikat.