"Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację" - zapoznaj się z publikacją

Okładka publikacji AI

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją zatytułowaną "Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację". Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?

Zapraszamy na trzecie seminarium online dla IC

Logo ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkania informacyjne online dotyczące projektowania walidacji i certyfikowania oraz roli instytucji certyfikującej w ZSK. Spotkania dedykowane są przedstawicielom podmiotów, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania oraz tych, które przygotowują się do roli IC w ZSK (złożyły lub zamierzają złożyć stosowny wniosek w ZRK).

Spotkanie online: Uzyskiwanie uprawnień oraz obowiązki i zadania IC

Logo ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkanie dla firm i organizacji zainteresowanych rolą instytucji certyfikujących (IC) w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Na najbliższe spotkanie – 23 marca, godz. 9:30-12:30 – zapraszamy przede wszystkim przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów, które uzyskały już uprawnienia do certyfikowania oraz tych, które przygotowują się do roli instytucji certyfikującej w ZSK.

Pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne dla instytucji certyfikujących (IC)

Logo ZSK

Spotkanie informacyjne dotyczące projektowania walidacji przez IC odbyło się w formule on-line w dn. 9 marca 2022 roku. Uczestnicy i uczestniczki spotkania otrzymali informacje i wskazówki na temat projektowania walidacji rozumianej jako usługa dla przyszłych posiadaczy certyfikatów. Omówiono rolę i zakres scenariusza walidacji, a także najważniejsze zasady przygotowania do prowadzenia walidacji.

Ważna kwalifikacja z branży medycznej w ZSK

Zbliżenie na dłonie lekarza, trzymającego ze wsparciem dłoń pacjenta

Kolejna kwalifikacja rynkowa znalazła się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacje. „Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym” – może mieć niezwykle duże znaczenie w relacjach lekarzy i personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami.

Spotkanie konsultacyjne dla przyszłych PZZJ-ów

Logo ZSK

W dniu 14 lutego 2022 r. w godz. 12.00-14.00 odbędzie się webinarium "Spotkanie konsultacyjne dla podmiotów planujących złożyć wnioski o wpis na listę Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ)."

Kolejne kwalifikacje w ZSK!

W ostatnim czasie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zostało włączonych sześć kwalifikacji rynkowych i jedna rzemieślnicza. Wszystkie wydają się mieć bardzo duże znaczenie w zmieniającym się cały czas rynku pracy. Kwalifikacje dotyczą wielu branż, od budowalanych przez odzieżową po edukacyjną. 

I Forum Interesariuszy ZSK

19 stycznia 2022 roku w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się I Forum Interesariuszy ZSK (formuła online) organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach zadań Punktu Kontaktowego ZSK w projekcie "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)".

Zostań PZZJ-em. Nabór trwa do 18 marca 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”), ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PZZJ) wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).