×

Kwalifikacje z jeździectwa i turystyki w ZSK

Dwa zdjęcia, na pierwszym dziewczyna w stroju jeździeckim na koniu podczas jazdy. Na drugim zdjęciu turysta z plecakiem na szlaku leśnym z rozłożoną mapą.
Viarprodesign, Freepik

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiły się dwie nowe kwalifikacje związane z jeździectwem i turystyką. 

Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym” jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć jeździeckich w dyscyplinach olimpijskich A, B, C. Jest również przygotowana do planowania, prowadzenia i oceny procesu szkoleniowo-treningowego, obejmującego przygotowanie sportowców do zawodów jeździeckich. Posługuje się metodami i narzędziami pracy charakterystycznymi dla jeździectwa, dostosowując je douwarunkowań rozwoju ontogenetycznego sportowców, celów i postępów treningowych. W odniesieniu do ramowego cyklu szkoleniowego przygotowuje konspekty zajęć (jednostek treningowych), dobierając ćwiczenia do tematu zajęć, poziomu umiejętności jeźdźca oraz wieku i poziomu wyszkolenia konia. Prezentuje umiejętności jeździeckie, wykonując poprawnie technicznie przejazdy ujeżdżeniowe oraz parkurowe, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji.

Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego zaplanowania, zorganizowania i przeprowadzenia prac znakarskich. Posługuje się wiedzą pozwalającą na zaprojektowanie szlaku zgodnie z wymogami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o ruchu drogowym, przepisów o ochronie przyrody, prawa wodnego i prawa własności. Potrafi zaprojektować różne typy szlaków (np. pieszy, konny, rowerowy, narciarski, kajakowy). Zna systemy znakowania szlaków, techniki umieszczania różnego rodzaju znaków w sposób umożliwiający turystom bezpieczne korzystanie oraz w sposób jak najmniej ingerujący w przyrodę. Przygotowuje warsztat pracy, w tym dobiera materiały i narzędzia. Potrafi przeprowadzić prace znakarskie w terenie polegające na budowie nowego szlaku lub odnowieniu starego. W porozumieniu z gestorami szlaków likwiduje je lub zmienia ich przebieg.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie