×

"My uczymy AI, ona uczy nas" - za nami Forum!

Na zdjęciu prof. dr hab. Maciej Sysło
Na zdjęciu prof. dr hab. Macieja Sysło / foto: IBE

Za nami III Forum Interesariuszy ZSK. Bieżąca edycja odbyła się pod hasłem "My uczymy AI, ona uczy nas".

 Jak Polacy postrzegają sztuczną inteligencję:

 • społeczeństwo polskie w większości toleruje (41%) lub akceptuje (34%) AI; bardzo popiera sztuczną inteligencję tylko 10% respondentów; jako przeciwnicy AI deklaruje się 15%;
 • uczucia, które wzbudza sztuczna inteligencja: zaciekawienie (40%), brak emocji (27%), radość, podekscytowanie (6%), strach, niechęć (13%);
 • 24% Polaków widzi więcej korzyści AI niż ryzyk, 27% ma przeciwne zdanie, 35% respondentów wskazuje neutralny bilans korzyści i ryzyk, pozostałe 14% nie ma zdania;
 • obawy: AI gromadzi zbyt wiele danych (61%), utrata miejsca pracy w związku z rozwojem AI (29%), AI sprowadzi zagładę (15%);
 • 43% Polaków uważa, że w perspektywie nachodzących 20 lat rozwój AI znacząco wpłynie na gospodarkę, społeczeństwo i rynek pracy.

Zastanawialiśmy się nad możliwościami wykorzystania AI w edukacji, miejscem kształcenia informatycznego i nowych technologii w powszechnej edukacji oraz pozycją sztucznej inteligencji w społeczeństwie informacyjnym. Szukaliśmy też odpowiedzi na pytania o to, jak radzić sobie z wyzwaniami, które przed nami stawia.

Główne wnioski:

 • żyjemy w momencie przełomu technologicznego;
 • sztuczna inteligencja to nie jest moda sezonowa, która szybko zostanie zarzucona;
 • łatwo “przespać” właściwy moment i stracić przewagę technologiczną;
 • trendy kształtujące edukację w perspektywie 5 lat:
  • rosnące wykorzystanie SI i generatywnej SI,
  • wpływ pandemii COVID,
  • braki kadrowe,
  • zmieniające się oczekiwania nauczycieli, uczniów, rodziców,
  • nowe podejście do dobrostanu,
  • wzrost dostępności mocy obliczeniowych;
 • rośnie presja na uelastycznianie modelu nauczania;
 • należy jak najszybciej zacząć kształtować nową przestrzeń edukacji;
 • konieczne jest działanie innowacyjne i eksperymentowanie z metodami edukacyjnymi;
 • nie wolno zapominać o umiejętnościach społecznych;
 • potrzebne są nowe podejścia i narzędzia;
 • stawianie pytań jest trudniejsze niż odpowiadanie na nie;
 • warto pytać “dlaczego to działa?”, “co dalej?”, “co mogę z tym zrobić, jak rozbudować, do czego użyć, do czego zastosować?”;
 • kluczowe jest zrozumienie, kto się uczy lub kogo można uczyć. 


Konferencję otworzył Ireneusz Baranowski, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W programie znalazły się interesujące wystąpienia i dyskusje:

 • “Sztuczna inteligencja – szanse dla edukacji” – Michał Przymusiński (zastępca dyrektora IBE ds. Cyfryzacji Edukacji i Nauki)

    ZOBACZ PREZENTACJĘ (PDF 1,7 MB)

 • panel dyskusyjny o wyzwaniach i nowych możliwościach związanych ze sztuczną inteligencją w edukacji – dr Emilia Danowska-Florczyk (IBE), Marcin Zaród (V LO im. J. Korczaka w Tarnowie), Wojciech Stęchły (IBE / SGH);
 • “Miejsce kształcenia informatycznego i nowych technologii w powszechnej edukacji” – prof. dr hab. Macieja Sysło (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)

    ZOBACZ PREZENTACJĘ (PDF 1 MB)

 • “Sztuczna inteligencja w społeczeństwie informacyjnym” – dr Joanna Rabiega-Wiśniewska (IBE)

    ZOBACZ PREZENTACJĘ (PDF 2 MB)

Prócz tego, na zakończenie, odbyły się warsztaty “Godzina Geniuszu”.

Ich formuła została zainspirowana podcastem EduGadki, w którym Marcin Zaród i Jacek Staniszewski omawiali wykorzystanie “Godziny Geniuszu” w lekcjach. “Godzina Geniuszu” polega na swobodnej dyskusji wokół zagadnienia, które jest punktem wyjścia. W przypadku III Forum Interesariuszy ZSK były to cztery tematy dla czterech grup:
 1. jak wytyczyć ścieżkę rozwoju zawodowego? Kompas szkolnictwa branżowego;
 2. jak uczą się algorytmy? AI for Oceans dla każdego;
 3. w jaki sposób pogłębiać kompetencje cyfrowe? Elements for AI w edukacji;
 4. jakim rozmówcą jest Chat GPT? Dla jakich grup przydatne są generatory treści.

  Uczestniczki i uczestnicy mieli pełną swobodę w określeniu celu, do jakiego chcą dojść w wyniku dyskusji. W efekcie prac grupy zajmującej się Kompasem szkolnictwa branżowego [https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/] uzyskaliśmy szereg uwag i propozycji zmian związanych z komunikacją i obsługą narzędzia. W przyszłości mogą one pozwolić na lepsze dopasowanie tego narzędzia do potrzeb osób, które chcą z niego skorzystać.
AI for Oceans stanowiło punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak nauczać o trenowaniu sztucznej inteligencji. Swobodnie dostępne narzędzie pozwala pracować już z dziećmi w klasach 1-3. Oryginalnie dostępne w języku angielskim jest również tłumaczone na język polski.

Dyskusja inspirowana kursami Elements fot AI pozwoliła zastanowić się nad sposobem, w jaki z informacjami na temat funkcjonowania sztucznej inteligencji można wyjść do szerszej publiczności. Osoby w tej grupie zwróciły uwagę na przydatność materiałów wizualnych (np. krótkich filmów) i potrzebę uczenia krytycznego myślenia oraz rozumienia statystyki jako podstaw dla rozumienia zagadnień związanych z wykorzystywaniem AI.

Chat GPT, również zainspirował członkinie i członków grupy warsztatowej do dyskusji na temat serii filmów informacyjnych dla maturzystów i maturzystek. Nagrania mogłyby obejmować tematykę wykorzystywania zasobów AI do nauki, rozpoznawania błędów w generowanych przez nie tekstach, uczenia się poza szkołą i… na uspokojenie rodziców przed egzaminami.

Polecamy również publikację “Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?”