×

Kolejne sportowe kwalifikacje w ZSK!

dwa zdjęcia, osoby trenujące i jeździec na koniu
viarprodesign, freeopik.com

Kolejne trzy kwalifikacje związane z różnymi dziedzinami sportowymi zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Planowanie i prowadzenie procesu treningu przygotowania motorycznego

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu treningu motorycznego. Prowadzi ukierunkowane jednostki treningowe, kształtujące poszczególne zdolności motoryczne oraz ich przejawy. Korzystając z wyników testów sprawnościowych i wydolnościowych, diagnozuje poziom sprawności zawodników. Przygotowuje plany treningowe w oparciu o cele i umiejętności zawodnika. Planuje kontrolę i ocenę postępów zawodnika. Analizuje podejmowane przez siebie działania zawodowe pod kątem optymalizacji planu i realizacji przebiegu procesu treningowego. Ponosi odpowiedzialność za jakość realizowanych jednostek treningowych oraz bezpieczeństwo zawodników. Osoba posiadająca tę kwalifikację stale podnosi kompetencje swoje i zawodnika, oraz posługuje się wiedzą z zakresu teorii i metodyki sportu, jak również wiedzą z zakresu regeneracji, w tym podstaw suplementacji i żywienia.

Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie

Osoba posiadająca kwalifikację „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie” jest przygotowana do samodzielnego planowania i prowadzenia procesu treningowego. Osoba posiadająca kwalifikację „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie” jest przygotowana do samodzielnego planowania i prowadzenia procesu treningowego w jeździectwie. Diagnozuje umiejętności zawodników niezbędne do odnoszenia sukcesów sportowych, wyznacza cele krótko- i długoterminowe programu treningowego,opracowuje roczny plan treningowy pary koń – jeździec w oparciu o badania diagnostyczno-kontrolne i testy sprawnościowe. W pracy posługuje się specjalistyczną wiedzą z zakresu treningu koni oraz zawodników. Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się wiedzą z zakresu doboru i selekcji koni do poszczególnych konkurencji sportowych oraz wiedzą dotyczącą powiązania hodowli ze sportowym użytkowaniem koni. Dba o zrównoważony rozwój umiejętności jeździeckich zarówno konia, jak i jeźdźca. Motywuje, trenuje i koryguje konia i jeźdźca. Jest przygotowana do ewaluacji własnych koncepcji treningowych. Ocenia przygotowanie ośrodka do prowadzenia treningu sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Nauczanie jazdy na nartach wodnych

Osoba posiadająca kwalifikację „Nauczanie jazdy na nartach wodnych” jest przygotowana do planowania, organizowania oraz prowadzenia zajęć z narciarstwa wodnego naOsoba posiadająca kwalifikację „Nauczanie jazdy na nartach wodnych” jest przygotowana do planowania, organizowania oraz prowadzenia zajęć z narciarstwa wodnego nadwóch oraz jednej narcie z wykorzystaniem wyciągów narciarskich lub jachtu motorowego. Posiadacz kwalifikacji przygotowuje plan nauczania oraz konspekt poszczególnychjednostek szkoleniowych. Samodzielnie dobiera metody i środki dydaktyczne z uwzględnieniem wieku, poziomu zaawansowania uczestników oraz aktualnych i prognozowanychwarunków atmosferycznych. W czasie nauczania posługuje się wiedzą na temat procesu nauczania/uczenia się w sporcie. Przestrzega zasad bezpiecznego korzystania zesprzętu oraz akwenu. Zwraca uwagę na inne jednostki pływające na akwenie.