×

Golfowe kwalifikacje w ZSK

Ujęcie z poziomu ziemi, zbliżenie na piłeczkę golfową. W tle torba z kijami.
freepik/bedneyimages

Ministerstwo Sportu i Turystyki włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji cztery kwalifikacje związane z golfem.

Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu treningu golfowego. Prowadzi trening zawodników. Diagnozuje poziom technicznych umiejętności zawodników oraz korzysta z informacji o zawodnikach. Przygotowuje plany realizacji celów szkoleniowych w oparciu o cele główne i cele pośrednie, umiejętności zawodnika oraz wyniki testów i badań. Przygotowuje plan zgrupowania szkoleniowego i plan uczestnictwa w zawodach. Organizuje akcje szkoleniowe. Analizuje podejmowane przez siebie działania zawodowe pod kątem optymalizacji planu i realizacji przebiegu procesu treningowego. Ponosi odpowiedzialność za jakość realizowanych jednostek treningowych oraz bezpieczeństwo zawodników. Osoba posiadająca tę kwalifikację analizuje swoje mocne i słabe strony oraz stale podnosi swoje kompetencje.

Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego organizowania i realizowania szkolenia początkowego z golfa dla różnych grup wiekowych. Przygotowuje osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego organizowania i realizowania szkolenia początkowego z golfa dla różnych grup wiekowych. Przygotowuje plan zajęć w oparciu o gotowe wzorce, cel zajęć i umiejętności ucznia. Tworzy konspekty zajęć, dostosowując je do celu, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników. W pracy posługuje się wiedzą z zakresu teorii sportu, techniki, reguł gry w golfa, etykiety golfa i aspektów prawnych. Planuje imprezy golfowe dla różnych odbiorców.

Nauczanie i doskonalenie technik golfowych

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Nauczanie i doskonalenie technik golfowych” jest przygotowana do samodzielnego planowania i realizowania szkolenia z golfa. Może również planować i prowadzić specjalistyczne cykle zajęć mające na celu rozwój umiejętności technicznych. Na podstawie wywiadu i obserwacji diagnozuje poziom technicznych umiejętności uczestników szkolenia. Przygotowuje plany realizacji celów szkoleniowych w oparciu o wyznaczone cele i potrzeby uczniów. Ocenia przebieg pracy szkoleniowej i wyciąga wnioski do jej modyfikacji. W pracy posługuje się specjalistyczną wiedzą z zakresu teorii sportu, techniki i reguł gry w golfa, etykiety golfa. Ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć. 

Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową jest przygotowana do samodzielnego projektowania i zarządzania procesem treningu golfowego. Ocenia i analizuje poziom wytrenowania zawodnika, stosując odpowiednie metody i narzędzia diagnostyczne, oraz przygotowuje wieloletni plan rozwoju zawodnika. Monitoruje skuteczność procesu treningowego oraz dokonuje modyfikacji procesu treningowego. Osoba ta również organizuje i kieruje pracą zespołu współpracującego. Poszerza swoją wiedzę oraz wspiera rozwój zawodowy kadry szkoleniowej.

 

 #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie