Zmiany w wysokości opłat za złożone wnioski

Minister Edukacji i Nauki poinformował o zmianie wysokości opłat za złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej, za wpis na listę PZZJ i nadanie uprawnień do certyfikacji kwalifikacji rynkowej.

Trzy kwalifikacje związane z cyberbezpieczeństwem włączone do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne trzy kwalifikacje rynkowe. Wszystkie dotyczą spraw związanych z cyberbezpieczeństwem.

Kwalifikacja związana z poradnictwem obywatelskim włączona do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową. Tym razem kwalifikacja dotyczy "Prowadzenia ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami".

Cztery nowe kwalifikacje w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiły się kolejne cztery kwalifikacje rynnowe. Trzy z nich dotyczą branży IT, jedna z obszaru edukacji.

Szukasz pracy lub chcesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje?

kompas logo

Jeśli jesteś na etapie zmian w swojej karierze zawodowej, to aplikacja "Kompas" pomoże Ci w podjęciu najlepszej i najbardziej optymalnej decyzji dotyczącej Twojej przyszłości zawodowej.

Szukasz idealnego zawodu lub informacji o kwalifikacjach zawodowych?

Dzięki aplikacji "Ścieżki rozwoju" będziesz mógł określić dalsze kroki na płaszczyźnie zawodowej.

Nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączonych zostało kolejne dwie kwalifikacje. Jedna jest z branży modowej, druga z fotograficznej.

Pięć nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

W ostatnim czasie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono pięć nowych kwalifikacji rynkowych. Cztery z nich dotyczą branży budowlanej, jedna branży gastronomicznej.

Kolejne kwalifikacje rynkowe w ZSK

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kolejne, dwie kwalifikacje rynkowe:  „Zmywanie naczyń”, „Obróbka wstępna warzyw i owoców".