×

Kwalifikacja dotycząca wspinaczki skalnej już w ZSK

Ręka wspinaczki trzymająca karabińczyk
frimufilms - Freepik.com

W ZSK znalazła się kolejna kwalifikacja związana ze wspinaczką. Tym razem wszyscy zainteresowani już niebawem będą mogli ubiegać się o certyfikaty potwierdzające wiedzę, doświadczenie i umiejętności z planowania i prowadzenia zajęć ze wspinaczki skalnej.

Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki skalnej

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego planowania, organizowania i przeprowadzenia zajęć ze wspinaczki skalnej na wielowyciągowych drogach nieubezpieczonych o długości do 80 metrów o charakterze niewysokogórskim oraz na wielowyciągowych drogach ubezpieczonych o charakterze niewysokogórskim o długości do 180 metrów. Wspomaga uczestników zajęć w procesie nauczania/uczenia się, m.in. udzielając wskazówek i korygując błędy. Osoba posiadająca kwalifikację na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestników, wykorzystując wiedzę z zakresu dydaktyki oraz teorii prowadzenia zajęć sportowych, przygotowuje plan szkolenia i konspekt zajęć. W trakcie realizowanych zajęć doskonali poziom sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych uczestników i przekazuje wiedzę na temat sposobów bezpiecznego korzystania ze sprzętu. Naucza technik autoratownictwa, wiązania węzłów oraz zakładania stanowisk. Podejmowane czynności wykonuje z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w rejonach wspinaczkowych. Osoba posiadająca kwalifikację swobodnie porusza się po obiektach wspinaczkowych i demonstruje nauczane techniki.