×

Kwalifikacje dotyczące turystyki i snowboardu włączone do ZSK

Dwa zdjęcia: na jednym snowboardzista na stoku, na drugim człowiek z mapą i kompasem
wirestock, rawpixel.com - Freepik.com

Minister Sportu i Turystyki włączył kolejne dwie kwalifikacje rynkowe do ZSK. Tym razem włączone kwalifikacje dotyczą przewodników turystycznych i trenerów zajmujących się snowboardem.

Przewodnictwo turystyczne

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego oprowadzania turystów po wybranym obszarze z wyłączeniem obszarów górskich zastrzeżonych wyłącznie dla przewodników górskich. Przygotowuje i realizuje scenariusz wycieczki, w tym określa trasę i harmonogram zwiedzania atrakcji turystycznych. Przekazuje turystom specjalistyczne informacje o atrakcjach turystycznych wybranego obszaru, jak również informacje organizacyjne, zapewniające właściwą i bezpieczną realizację wycieczki turystycznej. Jest przygotowana do rozwiązywania nietypowych problemów, które mogą wystąpić w trakcie jej realizacji. Osoba posiadająca kwalifikację realizuje przewodnictwo w poszczególnych miastach, na obszarach województw, powiatów, gmin oraz regionów lub na trasach turystycznych z wyłączeniem obszarów zastrzeżonych dla przewodnictwa górskiego.

Prowadzenie treningu w snowboardzie

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego organizowania i realizowania jednostek treningowych w snowboardzie na bazie obowiązującego systemu szkolenia, z uwzględnieniem wytycznych organizacji szkolącej, w ramach treningu sportowego. Diagnozuje poziom umiejętności sportowych zawodników oraz korzysta z informacji o zawodnikach. Przygotowuje plan realizacji jednostek z wykorzystaniem wyselekcjonowanych metod, form i środków. Organizuje i prowadzi jednostkę treningową, analizuje podejmowane przez siebie działania zawodowe pod kątem optymalizacji planu i realizacji jednostki treningowej. Stosuje narzędzia komunikacji i motywacji. Podejmowane działania wykonuje na podstawie wiedzy dotyczącej teoretycznych uwarunkowań planowania i realizacji jednostki treningowej w snowboardzie oraz ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych jednostek oraz zawodników. Osoba posiadająca tę kwalifikację zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji.