Kolejne kwalifikacje włączone do ZSK

Kolejne cztery kwalifikacje rynkowe zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Trzy dotyczą szkolenia w tenisie stołowym, jedna programowanie obrabiarek skrawających.

 

Pięć nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

Kolejne kwalifikacje rynkowe zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Cztery z nich dotyczą księgowości i płac, jedna związana jest z obsługą obrabiarek skrawających. 

Kolejne kwalifikacje ze statusem funkcjonujących

Pięć kwalifikacji uzyskało statusy funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Cztery kwalifikacje dotyczą branży modowej, jedna związana jest z rynkiem rowerowym.

Jednolity tekst ustawy o ZSK

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK. Załącznik do obwieszczenia zawiera tekst ujednolicony, czyli obejmujący wszystkie dotychczas wprowadzone do aktu normatywnego zmiany.

Siedem nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

W ostatnich dniach do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono siedem nowych kwalifikacji rynkowych. 

Dwie nowe kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK

"Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" i "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" - to dwie kwalifikacje, które w ostatnim czasie zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych".

Pilotaż łączenia kwalifikacji z ZRK z umiejętnościami z ESCO

W marcu tego roku Komisja Europejska zaprosiła państwa członkowskie UE i inne kraje wdrażające ERK i współpracujące ESCO do udziału w pilotażu mającym na celu przetestowanie możliwości zastosowania automatycznego łączenia efektów uczenia się zawartych w opisach kwalifikacji z umiejętnościami ujętymi w ESCO, z użyciem narzędzia informatycznego wspierającego proces łączenia.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji na portalu Gov.pl

Na portalu polskiego rządu „Gov.pl”, który pełni rolę zbioru cyfrowych informacji i usług państwa, zamieszczona została zakładka dedykowana Zintegrowanemu Rejestrowi Kwalifikacji (ZRK).