×

Kwalifikacje z biznesu, marketingu i branży budowlanej w ZSK

Kolaż 4 zdjęć przedstawiających branżę biznesową, budowlaną, marketing i robotykę
Freepik

Minister Rozwoju i Technologii włączył kolejne cztery kwalifikacje rynkowe do ZSK. Tym razem kwalifikacje dotyczą aż czterech branż: biznesu, marketingu, budownictwa i robotyki.

Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej” jest przygotowana do montażu efektywnych systemów instalacji wentylacyjnych ogólnych, przemysłowych i przeciwpożarowych. Stwierdza możliwość rozpoczęcia montażu instalacji na podstawie weryfikacji kompletności dokumentacji wykonawczej, zgodności elementów prefabrykacji z tą dokumentacją oraz stanu zaawansowania prac na budowie. Wskazuje błędy w dokumentacji wykonawczej i braki materiałowe uniemożliwiające wykonanie prac montażowych.

Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation” posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zarówno interpretację oraz analizę informacji zawartych w diagramach procesów biznesowych przygotowanych w BPMN, jak i przygotowanie lub aktualizację czy adaptację do kontekstu konkretnych organizacji diagramów rzeczywistych procesów biznesowych zgodnie z BPMN.

Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Budowanie i realizacja strategii marketingowej marki” jest gotowa do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowania i realizowania strategii marketingowej marki. Samodzielnie organizuje sobie tryb wykonywania pracy i ponosi odpowiedzialność za jakość i skutki wykonywanych zadań. Może działać jako niezależny specjalista lub jako członek zespołu zajmującego się budowaniem i realizacją strategii marketingowej marki.

Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych” jest gotowa do obsłgi i utrzymania w ruchu stanowiska zrobotyzowanego. Rozpoznaje zagrożenia związane z pracą na stanowisku zrobotyzwanym i organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardami określonymi dla danego stanowiska. Zna budowę robotów przemysłowych, co pozwala na samodzielne sterowanie i korygowane pracy robota za pomocą kontrolera (ang. teach pendant) zgodnie z dokumentacją i standardami producenta. Posługuje się w swojej pracy dokumentacją techniczną, serwisową i instrukcjami obsługi.