×

Kwalifikacja związana z wytwarzaniem naturalnych kosmetyków włączona do ZSK

Kompozycja pąków kwiatów róży oraz liści i opakowań kosmetyków.
Freepik

W ZSK pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa. Tym razem dotyczy ona branży beauty i wytwarzania produktów kosmetycznych w oparciu o produkty pochodzenia naturalnego. Wszystkie osoby zainteresowane tym sektorem zawodowym już niebawem będą mogły uzyskiwać certyfikaty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z tą kwalifikacją.

Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego

Osoba posiadająca tę kwalifikację rynkową modyfikuje receptury produktów kosmetycznych w celu osiągnięcia pożądanych właściwości produktów oraz w celu dostosowania ich do wymogów, jakie muszą spełniać produkty kosmetyczne, aby uzyskać certyfikat dla naturalnych produktów kosmetycznych. W oparciu o recepturę opracowuje technologię produkcji, w tym między innymi dobiera surowce, dodatki i materiały pomocnicze, dobiera urządzenia, planuje procesy i operacje jednostkowe oraz określa parametry procesu technologicznego i wymagania jakościowe dla stosowanych surowców.