×

Kwalifikacja związana z marketingiem internetowym włączona do ZSK

Mężczyzna patrzący w monitor, na którym wyświetlane są dane strategii marketingowej
rawpixel.com on Freepik

Minister Rozwoju i Technologii włączył do ZSK kwalifikację rynkową związaną z marketingiem internetowym. Branża ta od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych na polskim rynku pracy. Teraz wszyscy zainteresowani będą mogli potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu uzyskując stosowny certyfikat. 

.

Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego

Osoba posiadająca kwalifikację „Planowanie kampanii automatyzacji marketingu internetowego” jest gotowa do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie automatyzacji marketingu internetowego. Samodzielnie organizuje swoje stanowisko pracy i przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane zadania. Może działać jako niezależny specjalista lub jako członek zespołu zajmującego się automatyzacją marketingu internetowego. Osoba posiadająca certyfikat poświadczający kwalifikację identyfikuje cele i możliwości marketingu internetowego przedsiębiorstwa, identyfikuje i charakteryzuje grupę docelową internetowej kampanii marketingowej oraz przygotowuje plan zautomatyzowanej internetowej kampanii marketingowej. Tworzy diagramy procesów i listy instrukcji dla systemów "marketing automation", przygotowuje wytyczne dotyczące przekazu marketingu internetowego, np. dla grafika. Samodzielnie tworzy nośniki przekazu marketingu internetowego, np. "landing page", szablony newsletterów. Nadzoruje wdrażanie narzędzi automatyzacji marketingu internetowego. Monitoruje efektywność wdrożonej internetowej kampanii marketingowej, testuje ją oraz optymalizuje.