"Tworzenie witryn internetowych" i "Projektowanie grafiki komputerowej" nowymi kwalifikacjami funkcjonującymi

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło umowę z PZZJ - Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB dla kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" oraz "Projektowanie grafiki komputerowej", w związku z tym obie kwalifikacje otrzymały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Siedem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono siedem kwalifikacji rynkowych - projektowanie, montaż i  konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

"Monter przyłączy i instalacji światłowodowych" - kwalifikacją funkcjonującą

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się nowa kwalifikacja funkcjonująca - "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej".

"Serwis napojów mieszanych i alkoholi" kwalifikacją funkcjonującą

Kolejną kwalifikacją w ZSK, która uzyskała status funkcjonującej jest "Serwis napojów mieszanych i alkoholi". Jest to już ósma „stricte” rynkowa kwalifikacja funkcjonująca.

"Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" nową kwalifikacją funkcjonującą

W grupie kwalifikacji funkcjonujących pojawiło się "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D". Od siódmego marca wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o uzyskanie tej kwalifikacji. 

Kolejne kwalifikacje uzyskały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zwiększa się grupa kwalifikacji rynkowych, które uzyskały status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" kwalifikacją funkcjonującą

13 grudnia 2018 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Włączanie kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Informacja dotyczy włączania przez uczelnie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacje te mogą być także nadawana przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przebiega według określonego schematu.

11 nowych kwalifikacji w ZSK

Na koniec roku w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiło się aż jedenaście nowych kwalifikacji rynkowych w tym sześć rzemieślniczych.