×

Kwalifikacja związana z nauczaniem zdalnym włączona do ZSK

W ZSK pojawiła się nowa kwalifikacja rynkowa. Ministerstwo Edukacji i Nauki włączyło do systemu kwalifikację związaną z nauczaniem zdanym. Kwalifikacja ta może zainteresować sporą liczbę osób związanych z edukacją.

 

Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego

Osoba posiadająca kwalifikację wykorzystuje wiedzę na temat specyfiki nauczania zdalnego do samodzielnego planowania i realizacji kursów spełniających założone cele dydaktyczne – zarówno na poziomie właściwego zaplanowania kursu, efektywnego wykorzystania dostępnych na platformie do nauczania zdalnego składowych i narzędzi do tworzenia kursów, jak i prawidłowego zarządzania kursem. Osoba ta komunikuje się z uczestnikami kursu, motywuje ich do aktywności i sprawdza poziom opanowania poszczególnych treści.