×

Kwalifikacja związana z CRM włączona do ZSK

Do ZSK została włączona kolejna kwalifikacja rynkowa. Jest ona związana z branżą handlową i dotyczy wykorzystywania systemu CRM w relacjach z klientem.

 

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” wyszukuje, w oparciu o wyznaczone cele, dane klientów oraz realizuje proces obsługi klienta z wykorzystaniem systemu CRM. Wykonuje zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Dostosowuje swoje działania do wyznaczonych celów, rodzaju produktu/usługi oraz specyfiki odbiorcy. Wyszukuje, weryfikuje i  przetwarza informacje o klientach niezbędne do zwiększenia efektywności sprzedaży, pochodzące z różnych źródeł.

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Zarządzanie relacjami z  klientem z  wykorzystaniem systemu CRM” samodzielnie planuje działania, monitoruje i analizuje przebieg procesu w systemie CRM oraz dostosowuje plan działania w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Zabezpiecza i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” przy wykonywaniu codziennych zadań zawodowych współpracuje z osobami realizującymi proces sprzedaży, np. z osobami pozyskującymi leady sprzedażowe, przygotowującymi strategie sprzedaży, nadzorującymi proces sprzedaży.