×

Kwalifikacja związana z lakiernictwem włączona do ZSK

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kolejną kwalifikację rynkową: Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika. 

Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" jest gotowa do wykonywania czynności przygotowujących powierzchnię do nakładania powłok lakierowych. Dobiera i przygotowuje materiały, sprzęt i narzędzia do prac przygotowawczych zgodnie z wybraną przez przełożonego technologią, wytycznymi producentów oraz rodzajem powłoki, np. kataforetycznej lub transportowej. Pracując pod nadzorem, oczyszcza, wykonuje maskowanie powierzchni, które nie będą lakierowane, zabezpiecza antykorozyjnie, nakłada materiały wypełniające oraz przygotowuje powierzchnię do dalszych prac lakierniczych. Podczas tych prac wykorzystuje wyposażenie lakierni, np. promienniki podczerwieni, kabiny lakiernicze, pistolety lakiernicze, inny sprzęt dodatkowy wykorzystywany przy naprawach pojazdów. Posługuje się podstawową wiedzą z zakresu lakiernictwa. W swojej pracy stosuje zasady samoochrony oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Segreguje odpady lakiernicze zgodnie z wymogami ochrony środowiska.