Dwie nowe kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK

"Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" i "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" - to dwie kwalifikacje, które w ostatnim czasie zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych".

Pilotaż łączenia kwalifikacji z ZRK z umiejętnościami z ESCO

W marcu tego roku Komisja Europejska zaprosiła państwa członkowskie UE i inne kraje wdrażające ERK i współpracujące ESCO do udziału w pilotażu mającym na celu przetestowanie możliwości zastosowania automatycznego łączenia efektów uczenia się zawartych w opisach kwalifikacji z umiejętnościami ujętymi w ESCO, z użyciem narzędzia informatycznego wspierającego proces łączenia.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji na portalu Gov.pl

Na portalu polskiego rządu „Gov.pl”, który pełni rolę zbioru cyfrowych informacji i usług państwa, zamieszczona została zakładka dedykowana Zintegrowanemu Rejestrowi Kwalifikacji (ZRK).

Kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości".

"Zarządzanie pracą restauracji" osiemnastą kwalifikacją funkcjonującą

"Zarządzanie pracą restauracji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jest to osiemnasta funkcjonująca w ZSK kwalifikacja rynkowa. Instytucją certyfikującą kwalifikację jest Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - Instytut Turystyki Spółka z o.o.

Kwalifikacje ze szkolnictwa wyższego udostępnione w ESCO

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac realizowanych w projekcie "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji" na platformie Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO we wrześniu 2019 zostało udostępnionych 211 kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

"Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" kwalifikacją funkcjonującą

Kolejną kwalifikacją funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych". Instytucją certyfikującą kwalifikację jest "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce", natomiaszt instytucją pełniącą funkcję PZZJ - "Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.".

Trzy kwalifikacje rynkowe uzyskały status funkcjonujących

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji mamy kolejne trzy kwalifikacje funkcjonujące. Wszystkie związane są z branżą handlową. Instytucją certyfikującą te kwalifikacje jest "Francusko-Polska Izba Gospodarcza", natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - "Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.".