×

Zapraszamy na trzecie seminarium online dla IC

Logo ZSK
IBE

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkania informacyjne online dotyczące projektowania walidacji i certyfikowania oraz roli instytucji certyfikującej w ZSK. Spotkania dedykowane są przedstawicielom podmiotów, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania oraz tych, które przygotowują się do roli IC w ZSK (złożyły lub zamierzają złożyć stosowny wniosek w ZRK).

Celem spotkań jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się do nadawania kwalifikacji, w tym zaprojektowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej, a także przedstawienie innych obowiązków i zadań dla IC.

Zapraszamy na kolejne wydarzenie poświęcone tematowi: Narzędzia walidacji. Spotkanie odbędzie w formule online 06 kwietnia 2022 r., w godz. 9.30-12.30

W ramach spotkania zostaną omówione:

  • najczęściej wykorzystywane metody i narzędzia walidacji oraz ich zalety i wady,
  • wyzwania przy tworzeniu narzędzi walidacji,
  • dobre praktyki.

Zapraszamy osoby odpowiadające merytorycznie za przebieg walidacji i tworzenie narzędzi walidacji w danym podmiocie, ale też te, które znają rozwiązania i możliwości organizacyjne/ finansowe/ kadrowe w organizacji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się do 04 kwietnia 2022 r. pod linkiem:

https://www.eventmanago.com/event/e6245f5c6b988d119e561157c4bb6210/spotkanie-informacyjne-online-narzedzia-walidacji

Zapraszamy do lektury Kwartalnika ZSK i zapisania się na newsletter ZSK (TUTAJ). Co dwa miesiące otrzymają Państwo informację o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.