×

Pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne dla instytucji certyfikujących (IC)

Logo ZSK
IBE

Spotkanie informacyjne dotyczące projektowania walidacji przez IC odbyło się w formule on-line w dn. 9 marca 2022 roku. Uczestnicy i uczestniczki spotkania otrzymali informacje i wskazówki na temat projektowania walidacji rozumianej jako usługa dla przyszłych posiadaczy certyfikatów. Omówiono rolę i zakres scenariusza walidacji, a także najważniejsze zasady przygotowania do prowadzenia walidacji.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących instytucje certyfikujące, jak również podmioty aktualnie starające się o uzyskanie uprawnień do certyfikowania.

Kolejne spotkania będą dotyczyły uzyskiwania uprawnień oraz obowiązków i zadań IC. Ostatnie spotkanie z tego cyklu poświęcone będzie narzędziom walidacji. 

Spotkanie przygotowały i przeprowadziły ekspertki wspierające instytucje certyfikujące w ramach projektu ZSK: dr Natalia Kopeć-Panek, Ludmiła Rycielska, Aldona Witkowska i Aleksandra Brzozowska.