×

"Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację" - zapoznaj się z publikacją

Okładka publikacji AI
IBE

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją zatytułowaną "Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację". Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?

Publikacja prezentuje zależności między edukacją a sztuczną inteligencją i uzasadnia konieczność rozwijania kompetencji cyfrowych wśród Polaków. Pokazuje ponadto, jak nowe kierunki rozwoju gospodarczego dzisiejszych społeczeństw wymuszają konieczność dokonywania zmian w edukacji oraz w sposobie myślenia o kwalifikacjach. Wyjaśnia też, dlaczego rozumienie i umiejętność stosowania AI staną się ważnymi elementami przyszłych kwalifikacji.

Sztuczna Inteligencja

pobierz plik PDF