×

Nordic walking w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Osoba idąc z kijkami - nordicwalking
freepik

Włączenie do ZSK kwalifikacji „Przeprowadzanie zajęć z nordic walkingu” powinna zainteresować wszystkich, którzy interesują się aktywnie spędzanym czasem. Osoby chcące prowadzić grupy związane z nordic walkingiem będą mogły potwierdzić swoje umiejętności uzyskując odpowiedni certyfikat. Kwalifikację włączyło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przeprowadzanie zajęć z nordic walkingu

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" jest gotowa do samodzielnej realizacji zajęć z nordic walkingu. Prowadzi zajęcia grupowe lub indywidualne, zorientowane na różne cele, np. integracja, profilaktyka lub modelowanie sylwetki. Planuje, organizuje, prowadzi i monitoruje zajęcia zgodnie z zasadami teorii i metodyki sportu. Tworzy konspekty zajęć, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników. Prezentuje poziom sprawności fizycznej, który pozwala jej na demonstrowanie techniki nordic walkingu oraz ćwiczeń specyficznych dla tej formy ruchu. Przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczne zrealizowanie zajęć. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w trakcie zajęć, wynikające na przykład ze zróżnicowania celów i potrzeb uczestników, a także zróżnicowanego poziomu ich umiejętności technicznych oraz sprawności fizycznej. Przewiduje skutki realizowanych zadań. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i  zdrowie uczestników. Promuje aktywność fizyczną poprzez własną postawę oraz prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.