×

Kwalifikacja rynkowa związana z cyfryzacją włączona do ZSK

Kobieta i dwóch mężczyzn pracujący na komputerach przy wspólnym stole w przestrzeni biurowej
Freepik

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znalazła się kwalifikacja przeznaczona dla osób zajmujących się procesami cyfryzacji w różnych organizacjach. Osoby, które mają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w tym zakresie już niebawem będą mogły je potwierdzić odpowiednim certyfikatem, którego posiadanie na pewno pomoże na rynku pracy. 

Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją

Osoba posiadająca kwalifikację "Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją" samodzielnie, w oparciu o zgromadzone dane, identyfikuje cele strategiczne organizacji, wykorzystując narzędzia analizy biznesowej (np. mapa procesów), ustala potrzeby związane z procesem cyfryzacji, a także ustala parametry projektu takie jak: budżet
projektu, rozwiązania technologiczne (techniczne), harmonogram poszczególnych prac wraz z momentami kluczowymi, zgodnie z którymi należy zweryfikować początkowe założenia projektu. Uzyskuje zgodę organu, któremu podlega, na rozpoczęcie prac nad transformacją cyfrową. Określa interesariuszy i ich potencjalny wpływ na realizację projektu.