×

Kwalifikacja związana z ochroną środowiska włączona do ZSK

Duże zbliżenie na opadającą z rośliny kroplę nad taflą wody
rawpixel.com

W ZSK pojawiła się kwalifikacja związana z oczyszczaniem ścieków. Pracownicy potrafiący serwisować małe oczyszczalnie ścieków dla RLM poniżej 2000 już niebawem będą mogli potwierdzić swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie zdobywając certyfikat.

Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla RLM poniżej 2000

Osoba posiadająca kwalifikację „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla RLM poniżej 2000” jest przygotowana do oceny pracy i stanu technicznego małych oczyszczalni ścieków. Posługuje się wiedzą z zakresu technologii stosowanych w małych oczyszczalniach. Samodzielnie określa lokalizację elementów oczyszczalni w obrębie działki. Wykonuje testy i pomiary, interpretuje ich wyniki oraz wyniki badań laboratoryjnych. Prowadzi diagnostykę i dokonuje napraw i konserwacji elementów oczyszczalni. W ramach działań zawodowych przygotowuje i wypełnia dokumentację związaną z pracą oczyszczalni. Swoje zadania wykonuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.