Ważna kwalifikacja z branży medycznej w ZSK

Zbliżenie na dłonie lekarza, trzymającego ze wsparciem dłoń pacjenta

Kolejna kwalifikacja rynkowa znalazła się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacje. „Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem i jego bliskimi oraz w zespole terapeutycznym” – może mieć niezwykle duże znaczenie w relacjach lekarzy i personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami.

Spotkanie konsultacyjne dla przyszłych PZZJ-ów

Logo ZSK

W dniu 14 lutego 2022 r. w godz. 12.00-14.00 odbędzie się webinarium "Spotkanie konsultacyjne dla podmiotów planujących złożyć wnioski o wpis na listę Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ)."

Kolejne kwalifikacje w ZSK!

W ostatnim czasie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zostało włączonych sześć kwalifikacji rynkowych i jedna rzemieślnicza. Wszystkie wydają się mieć bardzo duże znaczenie w zmieniającym się cały czas rynku pracy. Kwalifikacje dotyczą wielu branż, od budowalanych przez odzieżową po edukacyjną. 

I Forum Interesariuszy ZSK

19 stycznia 2022 roku w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się I Forum Interesariuszy ZSK (formuła online) organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach zadań Punktu Kontaktowego ZSK w projekcie "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)".

Zostań PZZJ-em. Nabór trwa do 18 marca 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”), ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PZZJ) wobec instytucji certyfikujących (dalej jako „lista”).

Jak ważne jest górnictwo? Zapoznaj się z publikacją dotyczącą SRK dla tej części gospodarki

Niniejsza publikacja zawiera opis Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Górnictwa (dalej SRKG), która powstała w ramach projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w Polsce.

Zmarł Marek Kopyt

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 20 września br. odszedł nasz kolega i przyjaciel Marek Kopyt, wieloletni pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, Lider dwóch edycji projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”, w ramach którego realizowanych było i jest szereg działań związanych z prowadzeniem Rejestru.

Pięć nowych kwalifikacji w ZSK

Pięć kwalifikacji rynkowych zostało włączonych do ZSK: jedna dotyczy zarządzania i administracji, dwie kolejne związane są z branżą elektroniczną, następne dwie dotyczą branży rolniczej.

Lakiernictwo, zarządzanie konfliktami i obsługa platform edukacyjnych – trzy nowe kwalifikacje w ZSK

Kolejne trzy kwalifikacje rynkowe zostały włączone do ZSK. Jedna dotyczy lakiernictwa samochodowego, druga zarządzania konfliktami w organizacji, natomiast trzecia związana jest z obsługą platform do zdalnego nauczania. Niewątpliwie każda z tych kwalifikacji potrzebna jest dzisiaj na rynku pracy.