×

Kwalifikacje z trzech dziedzin w ZSK

Zestawienie trzech zdjęć. Na pierwszym zbliżenie na dłonie osób, które podczas formalnego spotkania prowadzą wspólne notatki, wymieniają się spostrzeżeniami. Na kolejnym zdjęciu zbliżenie na ekran laptopa z ilustracją koszyka zakupowego jako symbol e-commerce. Na ostatnim zdjęciu mieszana grupa 6 osób na luźnym spostkaniu, której przewodzi osoba czarnoskóra.
rawpixel.com, pressfoto, freepik

Kolejne kwalifikacje w ZSK. Pierwsza dotyczy inwestycji w administracji publicznej, druga komunikacji w zespole, trzecia handlu w internecie.

Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej" jest przygotowana do samodzielnego planowania, obsługiwania oraz monitorowania działań związanych z pozyskiwaniem i obsługą inwestorów. Posługuje się wiedzą z zakresu lokalizacji i delokalizacji usług i produkcji oraz ich uwarunkowań prawnych. Przeprowadza analizę SWOT (ang. Strengths Weaknesses Opportunities Threats) dla danej lokalizacji, identyfikuje potrzeby inwestora i dobiera do nich ofertę inwestycyjną. Komunikuje się z inwestorami, a podczas rozmów posługuje się technikami negocjacyjnymi. Organizuje wizyty inwestorów w miejscu potencjalnej inwestycji oraz prowadzi dokumentację inwestycyjną. Monitoruje potrzeby inwestorów powstałe po uruchomieniu inwestycji. Przy wykonywaniu swoich zadań wykorzystuje narzędzia marketingu gospodarczego. Jest przygotowana do działania w nietypowych sytuacjach, w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach.

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym

Osoba, która posiada kwalifikację rynkową "Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym", komunikuje się i zarządza w środowisku wielokulturowym, w tym między innymi planuje pracę zespołu w środowisku wielokulturowym, monitoruje stopień realizacji zadań, zarządza motywacją, komunikacją międzykulturową, buduje zespół w środowisku wielokulturowym, a także przeciwdziała zakłóceniom płynności funkcjonowania zespołu w środowisku wielokulturowym oraz tworzy inkluzywne środowisko pracy.

Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe” posługuje się wiedzą i jest przygotowana do samodzielnej realizacji zadań w obszarze prowadzenia sprzedaży w oparciu o wybraną elektroniczną platformę sprzedażową. Dokonuje oceny popytu i podaży na produkt lub usługę przez określenie rynku docelowego dla planowanych produktów, oceniając biznesową zasadność wprowadzenia produktu na rynek z użyciem narzędzi analitycznych. Omawia proces zaopatrzenia sklepu w towary, omawia cechy rynku dostawców i charakteryzuje ofertę sprzedażową w oparciu o wybraną elektroniczną platformę sprzedażową.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie