Dwie kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK  

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono dwie nowe kwalifikacje rynkowe. Jedna dotyczy mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych, druga związana jest z działaniami komunikacyjnymi w sytuacjach kryzysu wizerunkowego.

Cztery kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK

Cztery kwalifikacje z branży gastronomicznej zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kolejna funkcjonująca kwalifikacja rynkowa w ZSK

"Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" - to kolejna kwalifikacja rynkowa, która uzyskała status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Kwalifikacja "Wdrażanie dostępności w organizacji" włączona do ZSK

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej włączyło kwalifikację rynkową "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Dwie nowe kwalifikacje w ZSK

"Organizowanie wycieczek górskich" i "Asystowanie w przygotowaniu potraw" to dwie nowe kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kolejne kwalifikacje włączone do ZSK

Kolejne cztery kwalifikacje rynkowe zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Trzy dotyczą szkolenia w tenisie stołowym, jedna programowanie obrabiarek skrawających.

 

Pięć nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

Kolejne kwalifikacje rynkowe zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Cztery z nich dotyczą księgowości i płac, jedna związana jest z obsługą obrabiarek skrawających. 

Kolejne kwalifikacje ze statusem funkcjonujących

Pięć kwalifikacji uzyskało statusy funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Cztery kwalifikacje dotyczą branży modowej, jedna związana jest z rynkiem rowerowym.

Jednolity tekst ustawy o ZSK

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK. Załącznik do obwieszczenia zawiera tekst ujednolicony, czyli obejmujący wszystkie dotychczas wprowadzone do aktu normatywnego zmiany.